Đang tải...
Tìm thấy 22 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  59.274.623,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.812 crt - VS

  4.798.189.993,00 ₫
  13.521.162  - 5.595.695.175  13.521.162 ₫ - 5.595.695.175 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.110.435.939,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  10.18 crt - VS

  10.033.954.459,00 ₫
  15.068.984  - 23.597.817.403  15.068.984 ₫ - 23.597.817.403 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.368 crt - VS

  2.124.467.947,00 ₫
  10.861.646  - 7.502.072.927  10.861.646 ₫ - 7.502.072.927 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.333 crt - VS

  59.718.112,00 ₫
  13.889.084  - 7.505.299.331  13.889.084 ₫ - 7.505.299.331 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  59.585.092,00 ₫
  11.589.567  - 3.506.403.190  11.589.567 ₫ - 3.506.403.190 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tracie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.45 crt - VS

  1.242.479.771,00 ₫
  15.615.774  - 11.379.002.671  15.615.774 ₫ - 11.379.002.671 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.06 crt - VS

  51.096.832,00 ₫
  10.642.590  - 7.453.761.840  10.642.590 ₫ - 7.453.761.840 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.48 crt - VS

  1.696.910.257,00 ₫
  10.353.912  - 2.223.017.759  10.353.912 ₫ - 2.223.017.759 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  3.144 crt - VS

  53.918.233,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.860.287  - 5.529.200.205  18.860.287 ₫ - 5.529.200.205 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.768 crt - VS

  89.061.085,00 ₫
  29.954.574  - 6.495.874.868  29.954.574 ₫ - 6.495.874.868 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Joeann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.67 crt - VS

  180.099.050,00 ₫
  16.847.467  - 12.967.905.519  16.847.467 ₫ - 12.967.905.519 ₫
 16. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Cushion Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Cushion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.14 crt - VS

  24.582.617,00 ₫
  9.964.481  - 2.383.191.532  9.964.481 ₫ - 2.383.191.532 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Adhara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  5.14 crt - AAA

  1.097.949.228,00 ₫
  14.799.551  - 3.351.847.315  14.799.551 ₫ - 3.351.847.315 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.77 crt - SI

  204.121.295,00 ₫
  9.885.235  - 403.526.386  9.885.235 ₫ - 403.526.386 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Venus

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.816 crt - AA

  104.098.089,00 ₫
  21.481.030  - 4.749.953.900  21.481.030 ₫ - 4.749.953.900 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Leila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.42 crt - SI

  830.870.682,00 ₫
  11.765.604  - 1.249.168.602  11.765.604 ₫ - 1.249.168.602 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Yablexa - SET Cushion
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Yablexa - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.928 crt - VS

  52.373.523,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.503.685  - 5.505.511.635  18.503.685 ₫ - 5.505.511.635 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Dembis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  3.786 crt - AAA

  49.459.858,00 ₫
  15.674.642  - 4.198.324.437  15.674.642 ₫ - 4.198.324.437 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Skerrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Sapphire Trắng

  5.24 crt - AAA

  117.516.801,00 ₫
  14.050.122  - 6.553.695.353  14.050.122 ₫ - 6.553.695.353 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Etretat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.812 crt - VS

  69.518.158,00 ₫
  9.618.067  - 1.325.314.470  9.618.067 ₫ - 1.325.314.470 ₫

You’ve viewed 22 of 22 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng