Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Emmeline Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 2. Nhẫn Candita Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.014.060.256,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 3. Nhẫn Domela Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  54.902.256,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 4. Nhẫn Satinka Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.368 crt - VS

  2.027.677.404,00 ₫
  9.521.135  - 7.156.316.374  9.521.135 ₫ - 7.156.316.374 ₫
 5. Nhẫn Tracie Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Tracie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.45 crt - VS

  1.184.237.177,00 ₫
  13.561.453  - 10.854.840.573  13.561.453 ₫ - 10.854.840.573 ₫
 6. Nhẫn Rabin Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  4.333 crt - VS

  54.320.974,00 ₫
  11.914.937  - 7.154.126.426  11.914.937 ₫ - 7.154.126.426 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Bellisa SET Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Bellisa SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  3.144 crt - VS

  48.284.559,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.294.832  - 5.263.539.200  16.294.832 ₫ - 5.263.539.200 ₫
 8. Nhẫn Jaselle Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  10.18 crt - VS

  10.029.496.700,00 ₫
  12.869.321  - 22.525.936.822  12.869.321 ₫ - 22.525.936.822 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Mercille Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.48 crt - VS

  1.619.306.509,00 ₫
  8.990.140  - 2.113.691.519  8.990.140 ₫ - 2.113.691.519 ₫
 11. Nhẫn Marecel Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.812 crt - VS

  4.581.185.305,00 ₫
  11.686.479  - 5.331.319.427  11.686.479 ₫ - 5.331.319.427 ₫
 12. Nhẫn Marchita Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Marchita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.06 crt - VS

  47.006.009,00 ₫
  9.229.142  - 7.110.165.254  9.229.142 ₫ - 7.110.165.254 ₫
 13. Nhẫn Csenge Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.768 crt - VS

  78.137.330,00 ₫
  25.435.836  - 6.165.703.006  25.435.836 ₫ - 6.165.703.006 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Joeann Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Joeann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.67 crt - VS

  167.938.433,00 ₫
  14.337.938  - 12.364.593.193  14.337.938 ₫ - 12.364.593.193 ₫
 16. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Cushion Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Cushion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.14 crt - VS

  21.818.906,00 ₫
  8.604.060  - 2.267.109.513  8.604.060 ₫ - 2.267.109.513 ₫
 17. Nhẫn Seneca Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.77 crt - SI

  193.295.051,00 ₫
  8.482.937  - 375.751.753  8.482.937 ₫ - 375.751.753 ₫
 18. Nhẫn Adhara Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Adhara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  5.14 crt - AAA

  1.045.814.369,00 ₫
  12.556.780  - 3.184.548.883  12.556.780 ₫ - 3.184.548.883 ₫
 19. Nhẫn Leila Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Leila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.42 crt - SI

  791.739.345,00 ₫
  10.088.898  - 1.181.963.410  10.088.898 ₫ - 1.181.963.410 ₫
 20. Nhẫn Venus Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Venus

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.816 crt - AA

  93.512.925,00 ₫
  18.460.447  - 4.511.832.902  18.460.447 ₫ - 4.511.832.902 ₫
 21. Nhẫn Dembis Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Dembis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  3.786 crt - AAA

  43.352.579,00 ₫
  13.308.392  - 3.945.515.143  13.308.392 ₫ - 3.945.515.143 ₫
 22. Nhẫn Skerrett Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Skerrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Sapphire Trắng

  5.24 crt - AAA

  109.110.490,00 ₫
  11.906.015  - 6.242.635.061  11.906.015 ₫ - 6.242.635.061 ₫
 23. Nhẫn Etretat Cushion

  Nhẫn GLAMIRA Etretat

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.812 crt - VS

  64.780.812,00 ₫
  8.292.601  - 1.256.732.552  8.292.601 ₫ - 1.256.732.552 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng