Đang tải...
Tìm thấy 132 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Danita Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Danita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  36.598.889,00 ₫
  6.062.910  - 93.505.350  6.062.910 ₫ - 93.505.350 ₫
 2. Nhẫn Astrid Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.445 crt - VS

  19.722.234,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 3. Nhẫn Bondoflove Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - VS

  23.520.576,00 ₫
  8.097.939  - 929.457.040  8.097.939 ₫ - 929.457.040 ₫
 4. Nhẫn Villaharta Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Villaharta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - VS

  22.034.115,00 ₫
  7.259.270  - 924.022.723  7.259.270 ₫ - 924.022.723 ₫
 5. Nhẫn Merida Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Merida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.74 crt - SI

  146.954.950,00 ₫
  9.368.109  - 588.514.634  9.368.109 ₫ - 588.514.634 ₫
 6. Nhẫn SYLVIE Balio Giọt Nước

  Nhẫn SYLVIE Balio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.144 crt - VS

  113.159.460,00 ₫
  7.689.149  - 216.575.005  7.689.149 ₫ - 216.575.005 ₫
 7. Nhẫn Adeshia Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.814.505.195,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 8. Nhẫn Donousa Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Donousa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.658 crt - VS

  28.499.328,00 ₫
  9.103.152  - 956.020.298  9.103.152 ₫ - 956.020.298 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Elenora Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Elenora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  45.416.538,00 ₫
  5.545.163  - 898.622.037  5.545.163 ₫ - 898.622.037 ₫
 11. Nhẫn Blomme Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Blomme

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.19 crt - AAA

  29.987.682,00 ₫
  6.540.643  - 235.622.143  6.540.643 ₫ - 235.622.143 ₫
 12. Nhẫn Freesia Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Freesia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.998 crt - AAA

  28.026.191,00 ₫
  8.389.932  - 211.086.616  8.389.932 ₫ - 211.086.616 ₫
 13. Nhẫn SYLVIE Viridescent Giọt Nước

  Nhẫn SYLVIE Viridescent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.956 crt - VS

  34.449.497,00 ₫
  8.497.537  - 1.774.168.519  8.497.537 ₫ - 1.774.168.519 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Arnold Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Arnold

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.53 crt - AAA

  14.989.783,00 ₫
  6.871.568  - 929.362.409  6.871.568 ₫ - 929.362.409 ₫
 16. Nhẫn Barnie Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Barnie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.34 crt - AAA

  22.917.396,00 ₫
  6.387.347  - 111.727.883  6.387.347 ₫ - 111.727.883 ₫
 17. Nhẫn Utilization Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Utilization

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.604 crt - AAA

  18.625.908,00 ₫
  6.732.060  - 142.535.845  6.732.060 ₫ - 142.535.845 ₫
 18. Nhẫn Omme Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Omme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  20.849.922,00 ₫
  9.046.375  - 1.764.638.190  9.046.375 ₫ - 1.764.638.190 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Gilena Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Gilena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.37 crt - AAA

  14.253.584,00 ₫
  6.488.733  - 93.113.328  6.488.733 ₫ - 93.113.328 ₫
 21. Nhẫn Keble Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Keble

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAA

  13.386.796,00 ₫
  5.961.523  - 87.841.226  5.961.523 ₫ - 87.841.226 ₫
 22. Nhẫn Vitalba Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 23. Nhẫn Tekucina Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Tekucina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.014 crt - VS

  37.949.627,00 ₫
  9.746.618  - 973.675.059  9.746.618 ₫ - 973.675.059 ₫
 24. Nhẫn Nevertheless Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Nevertheless

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - VS

  32.460.970,00 ₫
  6.696.372  - 1.863.699.528  6.696.372 ₫ - 1.863.699.528 ₫
 25. Nhẫn Cevennes Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Cevennes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  26.968.527,00 ₫
  9.065.301  - 209.924.053  9.065.301 ₫ - 209.924.053 ₫
 26. Nhẫn Fokionissia Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Fokionissia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.418 crt - VS

  18.910.601,00 ₫
  5.981.801  - 901.406.786  5.981.801 ₫ - 901.406.786 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Lowe Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Lowe

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.488 crt - VS

  300.505.427,00 ₫
  11.159.270  - 458.902.178  11.159.270 ₫ - 458.902.178 ₫
 29. Nhẫn Suyuk Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Suyuk

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.502 crt - VS

  49.729.654,00 ₫
  11.528.316  - 1.593.281.547  11.528.316 ₫ - 1.593.281.547 ₫
 30. Nhẫn Olderec Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Olderec

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.944 crt - AAAAA

  14.946.256,00 ₫
  8.214.736  - 204.476.216  8.214.736 ₫ - 204.476.216 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Acwella Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Acwella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.153.895,00 ₫
  6.813.169  - 97.574.327  6.813.169 ₫ - 97.574.327 ₫
 32. Nhẫn Barinda Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.4 crt - VS

  1.840.782.945,00 ₫
  9.424.885  - 2.523.063.027  9.424.885 ₫ - 2.523.063.027 ₫
 33. Nhẫn Youlanda Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Youlanda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  6.972 crt - VS

  176.143.706,00 ₫
  14.069.196  - 15.283.861.013  14.069.196 ₫ - 15.283.861.013 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Eider Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Eider

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.875 crt - VS

  96.670.506,00 ₫
  10.056.455  - 1.450.488.845  10.056.455 ₫ - 1.450.488.845 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Laketria Ø6 mm Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Laketria Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.66 crt - VS

  26.375.350,00 ₫
  6.184.574  - 255.372.227  6.184.574 ₫ - 255.372.227 ₫
 36. Nhẫn đeo ngón áp út Gunes Giọt Nước

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Gunes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  10.289.509,00 ₫
  4.479.389  - 68.131.702  4.479.389 ₫ - 68.131.702 ₫
 37. Nhẫn Justino Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Justino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.508 crt - VS

  59.644.980,00 ₫
  6.285.960  - 119.933.427  6.285.960 ₫ - 119.933.427 ₫
 38. Nhẫn Pehme Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Pehme

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - VS

  19.879.044,00 ₫
  6.427.901  - 904.461.894  6.427.901 ₫ - 904.461.894 ₫
 39. Nhẫn Cover Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Cover

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  17.177.570,00 ₫
  8.523.221  - 146.199.278  8.523.221 ₫ - 146.199.278 ₫
 40. Nhẫn Antimilos Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Antimilos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.092 crt - VS

  37.121.774,00 ₫
  9.708.767  - 1.809.694.337  9.708.767 ₫ - 1.809.694.337 ₫
 41. Nhẫn Santorinis Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Santorinis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.616 crt - AAA

  21.423.093,00 ₫
  7.747.547  - 141.508.464  7.747.547 ₫ - 141.508.464 ₫
 42. Nhẫn Serifesta Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Serifesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  22.236.889,00 ₫
  7.942.209  - 916.587.719  7.942.209 ₫ - 916.587.719 ₫
 43. Nhẫn Mikvah Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Mikvah

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.37 crt - AAA

  16.136.667,00 ₫
  6.521.176  - 205.544.153  6.521.176 ₫ - 205.544.153 ₫
 44. Nhẫn Mvs Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Mvs

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  49.199.470,00 ₫
  6.326.515  - 908.111.813  6.326.515 ₫ - 908.111.813 ₫
 45. Nhẫn Crevaison Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Crevaison

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
  7.221.960  - 99.155.962  7.221.960 ₫ - 99.155.962 ₫
 46. Nhẫn Zenobia Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.234 crt - VS

  158.732.540,00 ₫
  19.417.535  - 1.979.645.086  19.417.535 ₫ - 1.979.645.086 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Spiens - SET Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Spiens - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.07 crt - VS

  34.722.295,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.605.404  - 1.538.668.039  15.605.404 ₫ - 1.538.668.039 ₫
  Mới

 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Venge 4.0 crt Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Venge 4.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.09 crt - VS

  1.809.941.723,00 ₫
  8.078.473  - 2.393.058.545  8.078.473 ₫ - 2.393.058.545 ₫
 50. Nhẫn Yajaira Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Yajaira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  8.292 crt - VS

  209.733.448,00 ₫
  15.244.468  - 18.633.277.815  15.244.468 ₫ - 18.633.277.815 ₫
 51. Nhẫn Cornichel Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Cornichel

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  28.361.443,00 ₫
  10.034.556  - 333.426.287  10.034.556 ₫ - 333.426.287 ₫
 52. Nhẫn Nano Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Nano

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  16.497.604,00 ₫
  6.488.733  - 112.741.748  6.488.733 ₫ - 112.741.748 ₫
 53. Nhẫn Porfirion Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Porfirion

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  38.068.588,00 ₫
  7.996.012  - 116.188.882  7.996.012 ₫ - 116.188.882 ₫
 54. Nhẫn Shedricka Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Shedricka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  26.835.779,00 ₫
  6.534.154  - 202.502.564  6.534.154 ₫ - 202.502.564 ₫
 55. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Pear Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Pear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - VS

  197.958.288,00 ₫
  8.409.398  - 1.533.936.665  8.409.398 ₫ - 1.533.936.665 ₫
 56. Nhẫn Delcenia Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Delcenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  12.426 crt - AAA

  46.443.651,00 ₫
  16.202.908  - 315.703.932  16.202.908 ₫ - 315.703.932 ₫
 57. Nhẫn Duille Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Duille

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  19.439.973,00 ₫
  8.039.540  - 133.546.247  8.039.540 ₫ - 133.546.247 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Laketria Ø8 mm Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Laketria Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Ngọc Trai Hồng

  0.66 crt - AAA

  18.658.894,00 ₫
  7.989.253  - 272.013.128  7.989.253 ₫ - 272.013.128 ₫
 59. Nhẫn SYLVIE Ebly Giọt Nước

  Nhẫn SYLVIE Ebly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.3 crt - VS

  43.227.132,00 ₫
  8.100.102  - 1.569.503.043  8.100.102 ₫ - 1.569.503.043 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Marilis Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Marilis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  71.961.677,00 ₫
  9.329.176  - 294.588.506  9.329.176 ₫ - 294.588.506 ₫
 62. Nhẫn Chevet Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Chevet

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  63.334.095,00 ₫
  6.184.574  - 118.324.761  6.184.574 ₫ - 118.324.761 ₫
 63. Nhẫn Honorable Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.501 crt - VS

  22.146.857,00 ₫
  7.105.163  - 913.032.432  7.105.163 ₫ - 913.032.432 ₫
 64. Nhẫn Hera Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Hera

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  134.360.857,00 ₫
  7.462.584  - 308.958.349  7.462.584 ₫ - 308.958.349 ₫
 65. Nhẫn Eells Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Eells

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.18 crt - AAAAA

  13.564.967,00 ₫
  7.766.202  - 218.116.076  7.766.202 ₫ - 218.116.076 ₫
 66. Nhẫn Barriere Giọt Nước

  Nhẫn GLAMIRA Barriere

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  18.240.100,00 ₫
  9.050.431  - 200.136.880  9.050.431 ₫ - 200.136.880 ₫

You’ve viewed 60 of 132 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng