Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Giorgetta Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  7.340.919,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 2. Nhẫn Ad Hoc Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  33.766.559,00 ₫
  6.144.019  - 151.985.068  6.144.019 ₫ - 151.985.068 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng Druggr Marquise

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Druggr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  8.884.427,00 ₫
  4.746.508  - 51.058.221  4.746.508 ₫ - 51.058.221 ₫
 4. Nhẫn Colber Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  7.320.642,00 ₫
  3.386.307  - 35.268.969  3.386.307 ₫ - 35.268.969 ₫
 5. Nhẫn Akane Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  87.378.909,00 ₫
  11.485.058  - 210.991.989  11.485.058 ₫ - 210.991.989 ₫
 6. Nhẫn Pyropus Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  10.272.745,00 ₫
  4.438.293  - 51.098.775  4.438.293 ₫ - 51.098.775 ₫
 7. Nhẫn Milose Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  19.644.370,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 8. Nhẫn Trece Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Trece

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.022 crt - VS

  9.176.960,00 ₫
  5.130.154  - 52.707.437  5.130.154 ₫ - 52.707.437 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Tinka Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  18.270.379,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 11. Nhẫn Ferrum Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  17.376.286,00 ₫
  7.202.494  - 96.141.401  7.202.494 ₫ - 96.141.401 ₫
 12. Nhẫn Barekeh Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Barekeh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  12.881.216,00 ₫
  6.307.048  - 67.104.317  6.307.048 ₫ - 67.104.317 ₫
 13. Nhẫn Almot Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Almot

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.6 crt - VS

  51.858.501,00 ₫
  6.285.960  - 140.481.085  6.285.960 ₫ - 140.481.085 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Amap Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Amap

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.798 crt - VS

  19.395.904,00 ₫
  8.565.127  - 138.291.130  8.565.127 ₫ - 138.291.130 ₫
 16. Nhẫn Vitilsav Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Vitilsav

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  26.393.193,00 ₫
  7.611.284  - 122.407.253  7.611.284 ₫ - 122.407.253 ₫
 17. Nhẫn Htenies Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  15.426.151,00 ₫
  7.036.220  - 88.719.911  7.036.220 ₫ - 88.719.911 ₫
 18. Nhẫn Anda Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.724 crt - VS

  98.763.393,00 ₫
  17.162.700  - 300.266.151  17.162.700 ₫ - 300.266.151 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Gyali Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.568 crt - VS

  40.306.661,00 ₫
  9.596.836  - 188.051.611  9.596.836 ₫ - 188.051.611 ₫
 21. Nhẫn Edyna Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Edyna

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.512 crt - AAA

  13.494.130,00 ₫
  5.166.113  - 75.445.041  5.166.113 ₫ - 75.445.041 ₫
 22. Nhẫn Adama Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Adama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  30.899.619,00 ₫
  6.468.456  - 90.369.130  6.468.456 ₫ - 90.369.130 ₫
 23. Nhẫn Chalybs Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  16.271.849,00 ₫
  6.792.892  - 90.450.238  6.792.892 ₫ - 90.450.238 ₫
 24. Nhẫn Dais Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Dais

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  17.290.580,00 ₫
  5.332.927  - 72.471.038  5.332.927 ₫ - 72.471.038 ₫
 25. Nhẫn Leiria Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Leiria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.938.028,00 ₫
  5.280.207  - 63.630.145  5.280.207 ₫ - 63.630.145 ₫
 26. Nhẫn Lavillerose Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Lavillerose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.406 crt - VS

  19.923.926,00 ₫
  7.844.878  - 104.103.618  7.844.878 ₫ - 104.103.618 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Istorkia Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  14.762.949,00 ₫
  7.475.021  - 89.409.343  7.475.021 ₫ - 89.409.343 ₫
 29. Nhẫn Edwea Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Edwea

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - VS

  31.473.062,00 ₫
  7.981.142  - 123.150.758  7.981.142 ₫ - 123.150.758 ₫
 30. Nhẫn Valence Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Valence

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.644 crt - VS

  20.152.112,00 ₫
  6.630.674  - 91.910.203  6.630.674 ₫ - 91.910.203 ₫
 31. Nhẫn Mireinio Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Mireinio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  13.892.378,00 ₫
  5.353.205  - 62.156.660  5.353.205 ₫ - 62.156.660 ₫
 32. Nhẫn Biotype Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Biotype

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  12.455.392,00 ₫
  6.062.910  - 71.903.274  6.062.910 ₫ - 71.903.274 ₫
 33. Nhẫn Aytie Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Aytie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  11.115.740,00 ₫
  5.961.523  - 63.832.911  5.961.523 ₫ - 63.832.911 ₫
 34. Nhẫn Cerifsseze Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Cerifsseze

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.661.952,00 ₫
  6.676.907  - 78.175.723  6.676.907 ₫ - 78.175.723 ₫
 35. Nhẫn Meeks Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Meeks

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  20.522.241,00 ₫
  8.062.251  - 107.794.086  8.062.251 ₫ - 107.794.086 ₫
 36. Nhẫn Abris Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Abris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.915.782,00 ₫
  6.384.913  - 70.808.306  6.384.913 ₫ - 70.808.306 ₫
 37. Nhẫn Booger Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Booger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.334.886,00 ₫
  5.312.650  - 59.182.655  5.312.650 ₫ - 59.182.655 ₫
 38. Nhẫn Currens Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Currens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.518.836,00 ₫
  9.027.450  - 105.347.293  9.027.450 ₫ - 105.347.293 ₫
 39. Nhẫn Buissas Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Buissas

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  1.4 crt - AAA

  18.444.224,00 ₫
  6.488.733  - 95.059.949  6.488.733 ₫ - 95.059.949 ₫
 40. Nhẫn Ppeland Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Ppeland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.456 crt - AAA

  15.681.644,00 ₫
  6.934.833  - 96.141.400  6.934.833 ₫ - 96.141.400 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Blessing - B Marquise

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Blessing - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  11.237.132,00 ₫
  5.535.700  - 85.962.199  5.535.700 ₫ - 85.962.199 ₫
 42. Nhẫn Bestena Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Bestena

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.328 crt - AAA

  15.315.573,00 ₫
  7.942.209  - 98.277.276  7.942.209 ₫ - 98.277.276 ₫
 43. Nhẫn Litiana Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Litiana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.8 crt - VS

  121.274.975,00 ₫
  9.500.587  - 205.287.314  9.500.587 ₫ - 205.287.314 ₫
 44. Nhẫn Stropez Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Stropez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.968 crt - VS

  33.156.615,00 ₫
  9.973.723  - 182.319.893  9.973.723 ₫ - 182.319.893 ₫
 45. Nhẫn Canetonno Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Canetonno

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.368 crt - VS

  15.522.941,00 ₫
  7.401.211  - 102.156.996  7.401.211 ₫ - 102.156.996 ₫
 46. Nhẫn Palhec Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Palhec

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  10.213.535,00 ₫
  5.414.037  - 67.063.764  5.414.037 ₫ - 67.063.764 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Pleni Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Pleni

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  11.521.285,00 ₫
  5.961.523  - 69.294.262  5.961.523 ₫ - 69.294.262 ₫
 49. Nhẫn Tieshia Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Tieshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  24.868.882,00 ₫
  6.337.329  - 73.903.970  6.337.329 ₫ - 73.903.970 ₫
 50. Nhẫn Nowlove Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  32.610.211,00 ₫
  8.251.506  - 112.390.273  8.251.506 ₫ - 112.390.273 ₫
 51. Nhẫn Dugos Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Dugos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.332 crt - VS

  27.329.193,00 ₫
  9.330.258  - 128.084.895  9.330.258 ₫ - 128.084.895 ₫
 52. Nhẫn Santuvines Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Santuvines

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  10.244.358,00 ₫
  5.292.373  - 57.222.521  5.292.373 ₫ - 57.222.521 ₫
 53. Nhẫn Tilou Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Tilou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  13.103.726,00 ₫
  5.280.747  - 67.658.564  5.280.747 ₫ - 67.658.564 ₫
 54. Nhẫn Irrelevant Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Irrelevant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  15.401.278,00 ₫
  6.387.347  - 80.825.288  6.387.347 ₫ - 80.825.288 ₫
 55. Nhẫn Sigean Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Sigean

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.452 crt - VS

  23.074.206,00 ₫
  9.368.109  - 130.788.536  9.368.109 ₫ - 130.788.536 ₫
 56. Nhẫn Belatri Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  24.693.685,00 ₫
  9.441.107  - 145.496.331  9.441.107 ₫ - 145.496.331 ₫
 57. Nhẫn Palaimintas Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Palaimintas

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.744 crt - VS

  31.689.352,00 ₫
  10.719.928  - 162.894.251  10.719.928 ₫ - 162.894.251 ₫
 58. Nhẫn Dhablet Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Dhablet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.798 crt - VS

  31.683.674,00 ₫
  9.822.320  - 145.253.003  9.822.320 ₫ - 145.253.003 ₫
 59. Nhẫn Adaraya Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Adaraya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.535.446,00 ₫
  8.195.270  - 132.221.465  8.195.270 ₫ - 132.221.465 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Arlon Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Arlon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  12.875.539,00 ₫
  6.482.244  - 71.822.171  6.482.244 ₫ - 71.822.171 ₫
 62. Nhẫn Folegandros Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Folegandros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.956 crt - VS

  23.801.756,00 ₫
  7.218.716  - 96.790.277  7.218.716 ₫ - 96.790.277 ₫
 63. Nhẫn Steadiness Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  23.045.546,00 ₫
  8.876.046  - 114.810.030  8.876.046 ₫ - 114.810.030 ₫
 64. Nhẫn Roseus Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  33.175.001,00 ₫
  8.611.089  - 113.404.134  8.611.089 ₫ - 113.404.134 ₫
 65. Nhẫn Messina Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Messina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.8 crt - VS

  72.285.035,00 ₫
  9.500.587  - 205.287.314  9.500.587 ₫ - 205.287.314 ₫
 66. Nhẫn Absol Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Absol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  20.407.877,00 ₫
  7.968.975  - 113.701.535  7.968.975 ₫ - 113.701.535 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng