Đang tải...
Tìm thấy 345 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  8.166.470,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Ad Hoc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.26 crt - AAA

  36.199.639,00 ₫
  6.919.778  - 163.980.351  6.919.778 ₫ - 163.980.351 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Druggr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  9.967.593,00 ₫
  5.355.823  - 57.268.593  5.355.823 ₫ - 57.268.593 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  92.766.068,00 ₫
  12.735.788  - 228.296.083  12.735.788 ₫ - 228.296.083 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.383.812,00 ₫
  5.011.674  - 57.098.782  5.011.674 ₫ - 57.098.782 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  17.260.387,00 ₫
  8.002.320  - 99.240.089  8.002.320 ₫ - 99.240.089 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Colber

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  7.996.942,00 ₫
  3.735.831  - 38.830.001  3.735.831 ₫ - 38.830.001 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ahti Marquise
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  15.131.247,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Barekeh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  14.744.646,00 ₫
  7.295.059  - 77.461.893  7.295.059 ₫ - 77.461.893 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Booger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  14.737.570,00 ₫
  6.007.047  - 66.410.062  6.007.047 ₫ - 66.410.062 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  29.703.819,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ndoda - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  32.190.128,00 ₫
  12.307.016  - 227.588.539  12.307.016 ₫ - 227.588.539 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Habb SET Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Habb SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.46 crt - VS

  35.446.528,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.749.925  - 258.211.037  15.749.925 ₫ - 258.211.037 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Almot

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.6 crt - VS

  55.323.699,00 ₫
  7.174.494  - 287.432.597  7.174.494 ₫ - 287.432.597 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Blessing - B Marquise

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Blessing - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  12.689.938,00 ₫
  6.325.441  - 95.291.998  6.325.441 ₫ - 95.291.998 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Adama

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  33.420.971,00 ₫
  7.386.756  - 100.754.231  7.386.756 ₫ - 100.754.231 ₫
 21. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Zetes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.349.100,00 ₫
  5.455.162  - 66.523.266  5.455.162 ₫ - 66.523.266 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Stropez

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.968 crt - VS

  36.710.484,00 ₫
  11.510.322  - 202.315.076  11.510.322 ₫ - 202.315.076 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.568 crt - VS

  43.713.186,00 ₫
  10.881.457  - 205.555.621  10.881.457 ₫ - 205.555.621 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Lannista

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  50.884.852,00 ₫
  7.621.095  - 134.999.355  7.621.095 ₫ - 134.999.355 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Trece

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.022 crt - VS

  10.459.194,00 ₫
  5.858.462  - 60.056.313  5.858.462 ₫ - 60.056.313 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Schoinoussa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.656 crt - VS

  21.493.198,00 ₫
  6.993.362  - 122.419.225  6.993.362 ₫ - 122.419.225 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Meeks

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  23.336.492,00 ₫
  9.430.143  - 160.527.539  9.430.143 ₫ - 160.527.539 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Neutralization

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.843.150,00 ₫
  5.646.199  - 65.490.254  5.646.199 ₫ - 65.490.254 ₫
 30. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ndoda - Set

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.08 crt - VS

  64.380.258,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  24.614.034  - 455.177.086  24.614.034 ₫ - 455.177.086 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Dais

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  18.878.399,00 ₫
  6.028.272  - 80.320.367  6.028.272 ₫ - 80.320.367 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ppeland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.456 crt - AAA

  17.490.765,00 ₫
  7.874.962  - 114.268.324  7.874.962 ₫ - 114.268.324 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Messina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.8 crt - VS

  77.373.594,00 ₫
  10.856.552  - 403.894.308  10.856.552 ₫ - 403.894.308 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  26.274.496,00 ₫
  10.440.516  - 139.966.311  10.440.516 ₫ - 139.966.311 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Vitilsav

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AAA

  29.222.690,00 ₫
  8.843.731  - 211.951.820  8.843.731 ₫ - 211.951.820 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Abris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.429.973,00 ₫
  7.396.945  - 89.023.161  7.396.945 ₫ - 89.023.161 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Kahina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  28.801.842,00 ₫
  7.577.793  - 93.296.721  7.577.793 ₫ - 93.296.721 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Pleni

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.138 crt - VS

  12.987.390,00 ₫
  6.771.194  - 77.843.968  6.771.194 ₫ - 77.843.968 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Ulmetie - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  13.928.140,00 ₫
  6.856.099  - 80.362.825  6.856.099 ₫ - 80.362.825 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Conquista

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  23.609.036,00 ₫
  9.149.389  - 136.711.608  9.149.389 ₫ - 136.711.608 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Biming

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  25.991.195,00 ₫
  7.556.567  - 94.612.750  7.556.567 ₫ - 94.612.750 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Leiria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.002.801  - 71.702.489  6.002.801 ₫ - 71.702.489 ₫
 43. Nhẫn Gael Marquise
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.688.623,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 44. Nhẫn Sinelle Marquise
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sinelle

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  16.776.145,00 ₫
  8.069.395  - 92.716.540  8.069.395 ₫ - 92.716.540 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Edwea

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - VS

  34.577.381,00 ₫
  9.251.276  - 183.055.729  9.251.276 ₫ - 183.055.729 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - B Marquise

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.142 crt - VS

  14.017.573,00 ₫
  7.315.436  - 87.523.167  7.315.436 ₫ - 87.523.167 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Mireinio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.395.303,00 ₫
  6.091.952  - 84.862.804  6.091.952 ₫ - 84.862.804 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Liettin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.416 crt - VS

  89.336.178,00 ₫
  16.115.017  - 296.941.985  16.115.017 ₫ - 296.941.985 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Bestena

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.328 crt - AAA

  17.626.612,00 ₫
  9.190.144  - 119.475.845  9.190.144 ₫ - 119.475.845 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Biotype

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.176 crt - VS

  14.076.441,00 ₫
  6.941.004  - 81.211.877  6.941.004 ₫ - 81.211.877 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Littria Ø8 mm Marquise

  Nhẫn GLAMIRA Littria Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  0.94 crt - VS

  36.191.430,00 ₫
  12.081.452  - 203.475.449  12.081.452 ₫ - 203.475.449 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Santuvines

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  11.613.622,00 ₫
  6.049.499  - 72.466.633  6.049.499 ₫ - 72.466.633 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Klecti

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.418 crt - VS

  28.509.203,00 ₫
  11.828.716  - 164.532.231  11.828.716 ₫ - 164.532.231 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Parodos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.592 crt - VS

  23.308.471,00 ₫
  10.836.740  - 168.352.969  10.836.740 ₫ - 168.352.969 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Dugos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.332 crt - VS

  30.499.099,00 ₫
  10.777.307  - 144.904.969  10.777.307 ₫ - 144.904.969 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Palaimintas

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.744 crt - VS

  35.656.527,00 ₫
  12.454.185  - 184.739.686  12.454.185 ₫ - 184.739.686 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Unmuke

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.628 crt - VS

  20.857.258,00 ₫
  8.476.940  - 143.037.056  8.476.940 ₫ - 143.037.056 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Dhablet

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.798 crt - VS

  35.094.454,00 ₫
  11.312.210  - 163.088.843  11.312.210 ₫ - 163.088.843 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Gyaros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  19.770.187,00 ₫
  8.252.790  - 109.909.849  8.252.790 ₫ - 109.909.849 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Pangburn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  24.788.087,00 ₫
  12.939.560  - 149.985.130  12.939.560 ₫ - 149.985.130 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  37.175.765,00 ₫
  10.004.669  - 129.324.856  10.004.669 ₫ - 129.324.856 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Lavillerose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.406 crt - VS

  22.413.570,00 ₫
  9.067.880  - 117.890.942  9.067.880 ₫ - 117.890.942 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Absol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.586.495,00 ₫
  9.042.409  - 126.027.699  9.042.409 ₫ - 126.027.699 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.788.598,00 ₫
  8.558.449  - 101.235.368  8.558.449 ₫ - 101.235.368 ₫

You’ve viewed 60 of 345 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng