Đang tải...
Tìm thấy 195 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.68 crt - VS

  2.315.576.098,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 2. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  107.868.166,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B Bầu Dục

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AA

  17.885.574,00 ₫
  6.707.514  - 1.270.126.049  6.707.514 ₫ - 1.270.126.049 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  29.573.348,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.8 crt - VS

  2.319.592.966,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 6. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.912 crt - VS

  123.369.319,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.794.740  - 1.719.345.618  14.794.740 ₫ - 1.719.345.618 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.54 crt - VS

  9.934.446.121,00 ₫
  27.097.229  - 13.729.576.430  27.097.229 ₫ - 13.729.576.430 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.8 crt - VS

  562.184.314,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Elnora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.204 crt - AAA

  66.354.589,00 ₫
  12.464.091  - 13.386.304.477  12.464.091 ₫ - 13.386.304.477 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Tenger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.802 crt - VS

  39.045.095,00 ₫
  12.141.451  - 1.370.144.443  12.141.451 ₫ - 1.370.144.443 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.276 crt - VS

  94.023.797,00 ₫
  19.795.377  - 3.237.423.333  19.795.377 ₫ - 3.237.423.333 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  14.96 crt - AAA

  192.888.046,00 ₫
  51.129.946  - 14.384.379.936  51.129.946 ₫ - 14.384.379.936 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Gillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.2 crt - VS

  9.883.753.154,00 ₫
  13.075.409  - 13.361.993.269  13.075.409 ₫ - 13.361.993.269 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Maurox

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.75 crt - AAA

  77.953.780,00 ₫
  8.448.072  - 410.432.012  8.448.072 ₫ - 410.432.012 ₫
 17. Nhẫn Etondr Bầu Dục
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Etondr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.25 crt - VS

  40.263.485,00 ₫
  11.313.625  - 1.314.970.175  11.313.625 ₫ - 1.314.970.175 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Relibunbol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  12.659.655,00 ₫
  6.389.120  - 89.674.098  6.389.120 ₫ - 89.674.098 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  4.5 crt - AAA

  40.287.543,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Awan SET Bầu Dục

  Nhẫn GLAMIRA Awan SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.22 crt - VS

  36.452.372,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.892.749  - 1.774.590.638  16.892.749 ₫ - 1.774.590.638 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Boubon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  16.412.184,00 ₫
  7.947.131  - 1.285.833.524  7.947.131 ₫ - 1.285.833.524 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.858 crt - VS

  2.319.532.965,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.988 crt - AA

  114.761.908,00 ₫
  17.090.862  - 2.837.165.795  17.090.862 ₫ - 2.837.165.795 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Hardie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  22.269.798,00 ₫
  7.682.227  - 1.283.074.102  7.682.227 ₫ - 1.283.074.102 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  35.472.848,00 ₫
  11.339.380  - 2.740.034.182  11.339.380 ₫ - 2.740.034.182 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  9.264 crt - AAA

  64.734.314,00 ₫
  21.321.125  - 13.483.874.770  21.321.125 ₫ - 13.483.874.770 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.62 crt - VS

  3.989.912.314,00 ₫
  12.817.863  - 4.518.502.161  12.817.863 ₫ - 4.518.502.161 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.108 crt - VS

  62.008.570,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng 14K & Kim Cương

  10.84 crt - VS

  9.966.895.495,00 ₫
  19.319.341  - 13.620.996.758  19.319.341 ₫ - 13.620.996.758 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Deasib

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.148 crt - VS

  20.858.390,00 ₫
  8.150.904  - 1.661.850.612  8.150.904 ₫ - 1.661.850.612 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  291.194.185,00 ₫
  16.318.790  - 2.390.521.685  16.318.790 ₫ - 2.390.521.685 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Buigny

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.672 crt - VS

  22.431.400,00 ₫
  10.262.214  - 1.332.078.585  10.262.214 ₫ - 1.332.078.585 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.7 crt - VS

  52.358.806,00 ₫
  12.355.413  - 2.738.788.903  12.355.413 ₫ - 2.738.788.903 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.68 crt - VS

  60.013.581,00 ₫
  11.470.699  - 5.086.178.717  11.470.699 ₫ - 5.086.178.717 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  27.223.454,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  4.91 crt - AA

  160.285.276,00 ₫
  17.968.216  - 2.820.156.439  17.968.216 ₫ - 2.820.156.439 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Cuenca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.702 crt - VS

  31.201.830,00 ₫
  7.153.267  - 135.211.618  7.153.267 ₫ - 135.211.618 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Investor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  22.084.421,00 ₫
  7.896.188  - 1.282.012.784  7.896.188 ₫ - 1.282.012.784 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  11 crt - AAA

  71.710.129,00 ₫
  14.761.061  - 16.627.916.473  14.761.061 ₫ - 16.627.916.473 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  59.398.868,00 ₫
  12.836.542  - 4.517.115.383  12.836.542 ₫ - 4.517.115.383 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Pouyta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  13.671.444,00 ₫
  6.919.778  - 97.046.706  6.919.778 ₫ - 97.046.706 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Gizella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.836 crt - VS

  2.339.546.834,00 ₫
  18.359.346  - 2.826.184.715  18.359.346 ₫ - 2.826.184.715 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  5.448 crt - AAA

  55.683.413,00 ₫
  15.423.888  - 3.746.373.748  15.423.888 ₫ - 3.746.373.748 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Ellvira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.61 crt - AAA

  15.047.190,00 ₫
  6.567.421  - 1.300.253.265  6.567.421 ₫ - 1.300.253.265 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Carlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.756 crt - AAA

  58.034.440,00 ₫
  23.473.473  - 13.514.171.796  23.473.473 ₫ - 13.514.171.796 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Carolann

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.3 crt - AAA

  39.655.282,00 ₫
  14.669.364  - 305.489.115  14.669.364 ₫ - 305.489.115 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.103 crt - VS

  139.795.088,00 ₫
  23.688.566  - 3.143.036.982  23.688.566 ₫ - 3.143.036.982 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Shea

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  9.3 crt - AAA

  72.386.258,00 ₫
  14.904.268  - 13.400.342.145  14.904.268 ₫ - 13.400.342.145 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Mirjana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  4.5 crt - AAA

  45.879.404,00 ₫
  16.301.809  - 2.748.553.010  16.301.809 ₫ - 2.748.553.010 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Unmotivated

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  26.547.607,00 ₫
  9.006.749  - 142.301.207  9.006.749 ₫ - 142.301.207 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Chiardy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.91 crt - VS

  34.719.740,00 ₫
  7.478.454  - 1.831.845.089  7.478.454 ₫ - 1.831.845.089 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Almensilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.552 crt - VS

  31.163.056,00 ₫
  10.392.402  - 165.678.453  10.392.402 ₫ - 165.678.453 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.845 crt - VS

  129.434.101,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  4.692 crt - AA

  99.343.396,00 ₫
  11.292.399  - 2.750.236.960  11.292.399 ₫ - 2.750.236.960 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.644 crt - AAA

  32.323.146,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 59. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Oval Bầu Dục

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Oval

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  258.618.866,00 ₫
  9.393.917  - 2.246.975.190  9.393.917 ₫ - 2.246.975.190 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.5 crt - VS

  51.241.454,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Farmakonisi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.816 crt - VS

  34.863.795,00 ₫
  6.495.252  - 1.323.248.442  6.495.252 ₫ - 1.323.248.442 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Amalfi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  26.427.891,00 ₫
  8.334.299  - 1.303.394.759  8.334.299 ₫ - 1.303.394.759 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Diane

  14K Vàng Hồng và Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  4.836 crt - VS

  2.340.881.544,00 ₫
  19.021.607  - 2.833.826.188  19.021.607 ₫ - 2.833.826.188 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Wuchang

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.780.871,00 ₫
  7.344.304  - 1.276.493.947  7.344.304 ₫ - 1.276.493.947 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Bogena

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  17.969.347,00 ₫
  8.802.977  - 1.294.748.579  8.802.977 ₫ - 1.294.748.579 ₫

You’ve viewed 60 of 195 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng