Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Arisu Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.716 crt - SI

  57.317.687,00 ₫
  6.934.833  - 567.520.875  6.934.833 ₫ - 567.520.875 ₫
 2. Nhẫn Tranglo SET Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Tranglo SET

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  23.762.282,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.273.481  - 1.256.002.570  9.273.481 ₫ - 1.256.002.570 ₫
 3. Nhẫn Asolfi Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Asolfi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  17.191.088,00 ₫
  8.232.581  - 1.244.850.063  8.232.581 ₫ - 1.244.850.063 ₫
 4. Nhẫn Mattia Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Mattia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Kim Cương

  1.544 crt - AAA

  47.685.702,00 ₫
  9.668.212  - 1.118.360.301  9.668.212 ₫ - 1.118.360.301 ₫
 5. Nhẫn Everything Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Everything

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.615 crt - VS

  92.892.440,00 ₫
  12.178.541  - 3.701.538.749  12.178.541 ₫ - 3.701.538.749 ₫
 6. Nhẫn Penson Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Penson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.924 crt - VS

  168.334.785,00 ₫
  11.124.122  - 4.787.698.719  11.124.122 ₫ - 4.787.698.719 ₫
 7. Nhẫn Erin Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Erin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.808 crt - SI

  64.071.919,00 ₫
  9.283.214  - 600.261.947  9.283.214 ₫ - 600.261.947 ₫
 8. Nhẫn Slayton Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Slayton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  17.803.733,00 ₫
  6.509.010  - 2.378.377.783  6.509.010 ₫ - 2.378.377.783 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Solnedgan Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Solnedgan

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  31.161.602,00 ₫
  9.803.395  - 2.418.324.051  9.803.395 ₫ - 2.418.324.051 ₫
 11. Nhẫn Ellger Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Ellger

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  27.849.102,00 ₫
  5.993.426  - 1.230.047.635  5.993.426 ₫ - 1.230.047.635 ₫
 12. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Trillion Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Trillion

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.34 crt - VS

  22.273.929,00 ₫
  8.467.797  - 436.164.574  8.467.797 ₫ - 436.164.574 ₫
 13. Nhẫn Tammera Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Tammera

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  18.825.437,00 ₫
  8.137.953  - 2.400.480.036  8.137.953 ₫ - 2.400.480.036 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Kaptei Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Kaptei

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  23.514.358,00 ₫
  9.141.003  - 1.254.583.158  9.141.003 ₫ - 1.254.583.158 ₫
 16. Nhẫn Affollata Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Affollata

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.479 crt - AAA

  25.784.334,00 ₫
  9.443.811  - 1.268.425.794  9.443.811 ₫ - 1.268.425.794 ₫
 17. Nhẫn Polpo Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Polpo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.589 crt - AA

  37.816.879,00 ₫
  8.837.655  - 1.262.923.886  8.837.655 ₫ - 1.262.923.886 ₫
 18. Nhẫn Christelle Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Christelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  14.959.774,00 ₫
  7.241.426  - 1.232.075.365  7.241.426 ₫ - 1.232.075.365 ₫
 19. Nhẫn Howoq Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Howoq

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  20.136.701,00 ₫
  9.084.226  - 1.284.255.597  9.084.226 ₫ - 1.284.255.597 ₫
 20. Nhẫn Onfundat Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Onfundat

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  23.570.864,00 ₫
  9.173.447  - 2.604.712.933  9.173.447 ₫ - 2.604.712.933 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Idiom SET Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn GLAMIRA Idiom SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.666 crt - VS

  27.545.483,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.490.076  - 1.312.224.742  13.490.076 ₫ - 1.312.224.742 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng