Đang tải...
Tìm thấy 5088 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Soderman Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.853.700,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 2. Nhẫn Vontasia Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 3. Nhẫn Lorenz Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  11.125.203,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.619.352,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 5. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Tròn

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  14.539.358,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Tròn

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Tròn

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  24.433.866,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 8. Nhẫn Mindy Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Mirkos Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  8.398.041,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.349.681,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 12. Nhẫn Alhertine Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Tròn

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  10.276.800,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Venice Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 16. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Tròn

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  21.407.412,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 17. Nhẫn Agapanthus Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Agapanthus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  16.271.310,00 ₫
  7.756.469  - 85.772.944  7.756.469 ₫ - 85.772.944 ₫
 18. Nhẫn Violinda Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Chiefly Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  9.368.648,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 21. Nhẫn Rozarano Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.664.156,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 22. Nhẫn Sueann Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  44.932.047,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 23. Nhẫn Malika Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Malika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.084.066,00 ₫
  5.898.258  - 67.847.819  5.898.258 ₫ - 67.847.819 ₫
 24. Nhẫn Does Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  16.135.587,00 ₫
  7.117.329  - 83.617.067  7.117.329 ₫ - 83.617.067 ₫
 25. Nhẫn Zeno Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  12.872.564,00 ₫
  7.137.606  - 72.079.013  7.137.606 ₫ - 72.079.013 ₫
 26. Nhẫn Edera Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  18.536.689,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Harriet Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  13.426.810,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  11.612.939,00 ₫
  5.404.033  - 68.091.144  5.404.033 ₫ - 68.091.144 ₫
 30. Nhẫn Botello Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  15.924.972,00 ₫
  4.972.532  - 72.673.813  4.972.532 ₫ - 72.673.813 ₫
 31. Nhẫn Consecratedness B Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 32. Nhẫn Amelie Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 33. Nhẫn Verde Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 34. Nhẫn Venusa Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  9.192.101,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 35. Nhẫn Bavegels - D Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  33.135.799,00 ₫
  7.007.832  - 142.589.920  7.007.832 ₫ - 142.589.920 ₫
 36. Nhẫn Leanne Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 37. Nhẫn Gaby Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 38. Nhẫn Zangoose Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.323.625,00 ₫
  7.319.291  - 112.417.305  7.319.291 ₫ - 112.417.305 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Tròn

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  15.951.470,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 40. Nhẫn Vind - A Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  29.438.032,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 41. Nhẫn Stella Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.04 crt - AAA

  44.680.068,00 ₫
  11.147.103  - 268.403.768  11.147.103 ₫ - 268.403.768 ₫
 43. Nhẫn Varenza Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.027.254,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 44. Nhẫn Cesarina Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.344.563,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 45. Nhẫn Amberly Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  20.079.654,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 46. Nhẫn Talmeri - A Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  11.003.268,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 0.5 crt Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.604 crt - SI

  50.940.073,00 ₫
  6.549.565  - 145.604.480  6.549.565 ₫ - 145.604.480 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B Tròn

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  8.669.218,00 ₫
  4.359.618  - 51.328.587  4.359.618 ₫ - 51.328.587 ₫
 50. Nhẫn Aglio Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 51. Nhẫn Pullapli Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.104.233,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 52. Nhẫn Kohtuda Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.411.865,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 53. Nhẫn Katharyn Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 54. Nhẫn Mora Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  17.928.640,00 ₫
  7.204.927  - 119.352.144  7.204.927 ₫ - 119.352.144 ₫
 55. Nhẫn Yldrost Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  14.069.195,00 ₫
  6.042.633  - 140.724.410  6.042.633 ₫ - 140.724.410 ₫
 56. Nhẫn Marileno Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  40.081.178,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 57. Nhẫn SYLVIE Kijany Tròn

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  40.980.408,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 58. Nhẫn Michael Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Michael

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.21 crt - AAA

  16.355.933,00 ₫
  7.872.996  - 101.764.970  7.872.996 ₫ - 101.764.970 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agnella 1.0 crt Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Agnella 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.104 crt - SI

  172.757.398,00 ₫
  7.117.329  - 352.622.125  7.117.329 ₫ - 352.622.125 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Masha Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 62. Nhẫn Kinkade Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.016.127,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 63. Nhẫn Ubwenzi Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  19.122.025,00 ₫
  7.328.213  - 112.782.297  7.328.213 ₫ - 112.782.297 ₫
 64. Nhẫn Annette Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.291.663,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 65. Chữ viết tắt
  Nhẫn M Tròn

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.319.942,00 ₫
  4.569.150  - 69.105.013  4.569.150 ₫ - 69.105.013 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  23.483.267,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫

You’ve viewed 60 of 5088 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng