Đang tải...
Tìm thấy 92 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Chữ viết tắt
  Nhẫn M Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.319.942,00 ₫
  4.569.150  - 69.105.013  4.569.150 ₫ - 69.105.013 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Nhẫn A Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.039 crt - VS

  14.348.210,00 ₫
  4.569.150  - 76.269.653  4.569.150 ₫ - 76.269.653 ₫
 3. Nhẫn Julee Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 4. Nhẫn Jesasia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan M Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  17.348.709,00 ₫
  6.650.952  - 80.892.879  6.650.952 ₫ - 80.892.879 ₫
 6. Nhẫn Geneva Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Geneva

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  24.990.275,00 ₫
  8.932.823  - 115.742.785  8.932.823 ₫ - 115.742.785 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan D Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan D

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.424.495,00 ₫
  5.596.532  - 67.104.314  5.596.532 ₫ - 67.104.314 ₫
 8. Nhẫn Toinette Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.246.977,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Dietmar Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 11. Nhẫn Fridolin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.160.841,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 12. Nhẫn Hansika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 13. Nhẫn Jaume Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Chữ viết tắt
  Nhẫn Oraphan E Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Oraphan E

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAA

  11.399.893,00 ₫
  6.387.347  - 75.012.464  6.387.347 ₫ - 75.012.464 ₫
 16. Nhẫn Simonay Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Simonay

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  16.780.946,00 ₫
  6.207.555  - 79.892.533  6.207.555 ₫ - 79.892.533 ₫
 17. Nhẫn Manjari Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 18. Nhẫn Quanika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.973.825,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Concha Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Concha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.352.410,00 ₫
  6.699.617  - 84.461.681  6.699.617 ₫ - 84.461.681 ₫
 21. Nhẫn Joye Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  17.038.872,00 ₫
  6.851.021  - 84.353.535  6.851.021 ₫ - 84.353.535 ₫
 22. Nhẫn Authoritative Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.364 crt - VS

  26.311.003,00 ₫
  10.667.207  - 140.764.966  10.667.207 ₫ - 140.764.966 ₫
 23. Nhẫn Isedoria Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Nhẫn Covoque E Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Covoque E

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.065 crt - AAA

  17.049.957,00 ₫
  8.951.748  - 101.183.686  8.951.748 ₫ - 101.183.686 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Teselya - S Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  15.999.053,00 ₫
  7.708.615  - 92.951.105  7.708.615 ₫ - 92.951.105 ₫
 26. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - S Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn SYLVIE Martox - S

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.754 crt - VS

  36.301.490,00 ₫
  11.906.015  - 178.183.331  11.906.015 ₫ - 178.183.331 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - M Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.81 crt - VS

  38.627.160,00 ₫
  12.621.397  - 183.888.006  12.621.397 ₫ - 183.888.006 ₫
 29. Nhẫn Semasia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  99.409.562,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 30. Nhẫn Enid Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.674.777,00 ₫
  5.703.596  - 60.656.138  5.703.596 ₫ - 60.656.138 ₫
 31. Nhẫn Eliseo Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  63.414.394,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 32. Chữ viết tắt
  Nhẫn Daniell A Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Daniell A

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.22 crt - AAA

  25.358.511,00 ₫
  10.569.065  - 158.973.974  10.569.065 ₫ - 158.973.974 ₫
 33. Nhẫn Jacenty Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.190.742,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Nhẫn R Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA R

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.026 crt - VS

  13.788.829,00 ₫
  4.569.150  - 75.877.630  4.569.150 ₫ - 75.877.630 ₫
 35. Nhẫn Jabilio Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jabilio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.975.455,00 ₫
  7.380.934  - 92.464.453  7.380.934 ₫ - 92.464.453 ₫
 36. Nhẫn Josanne Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  31.485.767,00 ₫
  8.459.686  - 106.293.564  8.459.686 ₫ - 106.293.564 ₫
 37. Nhẫn Tova Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.165.446,00 ₫
  7.078.127  - 78.973.296  7.078.127 ₫ - 78.973.296 ₫
 38. Nhẫn Inocenta Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  14.510.429,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 39. Nhẫn Tieshia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tieshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  24.868.882,00 ₫
  6.337.329  - 73.903.970  6.337.329 ₫ - 73.903.970 ₫
 40. Chữ viết tắt
  Nhẫn Cytise B Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cytise B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.680.058,00 ₫
  7.320.102  - 91.045.044  7.320.102 ₫ - 91.045.044 ₫
 41. Nhẫn Janna Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.949.813,00 ₫
  6.671.229  - 67.523.381  6.671.229 ₫ - 67.523.381 ₫
 42. Nhẫn Tonyetta Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  17.904.848,00 ₫
  8.732.753  - 120.109.159  8.732.753 ₫ - 120.109.159 ₫
 43. Nhẫn Jobina Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  11.560.219,00 ₫
  6.878.057  - 70.700.159  6.878.057 ₫ - 70.700.159 ₫
 44. Nhẫn Izarra Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  18.131.954,00 ₫
  8.190.674  - 129.301.537  8.190.674 ₫ - 129.301.537 ₫
 45. Nhẫn Spencre Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  23.172.889,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 46. Nhẫn Creteil Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Creteil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  21.501.769,00 ₫
  8.934.986  - 126.976.405  8.934.986 ₫ - 126.976.405 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Aditya Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.198.733,00 ₫
  8.309.904  - 97.331.002  8.309.904 ₫ - 97.331.002 ₫
 49. Nhẫn Sheldan Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.33 crt - AAA

  20.941.305,00 ₫
  7.624.261  - 251.708.791  7.624.261 ₫ - 251.708.791 ₫
 50. Nhẫn Celestine Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  16.802.034,00 ₫
  8.819.270  - 96.222.514  8.819.270 ₫ - 96.222.514 ₫
 51. Nhẫn Johna Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Johna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  16.509.500,00 ₫
  8.162.826  - 99.142.440  8.162.826 ₫ - 99.142.440 ₫
 52. Nhẫn Cienian Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  81.746.147,00 ₫
  7.725.918  - 170.302.217  7.725.918 ₫ - 170.302.217 ₫
 53. Nhẫn Sanjuana Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Sanjuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  31.280.832,00 ₫
  9.725.530  - 133.978.829  9.725.530 ₫ - 133.978.829 ₫
 54. Nhẫn Draven Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  15.984.724,00 ₫
  7.960.594  - 91.856.135  7.960.594 ₫ - 91.856.135 ₫
 55. Nhẫn Cheslie Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.118.512,00 ₫
  7.882.730  - 98.763.935  7.882.730 ₫ - 98.763.935 ₫
 56. Nhẫn Gerwin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  12.401.861,00 ₫
  7.098.944  - 71.957.351  7.098.944 ₫ - 71.957.351 ₫
 57. Nhẫn Angila Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  14.465.819,00 ₫
  6.238.646  - 77.337.590  6.238.646 ₫ - 77.337.590 ₫
 58. Nhẫn Theone Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  14.762.949,00 ₫
  7.578.841  - 93.140.365  7.578.841 ₫ - 93.140.365 ₫
 59. Nhẫn Ciera Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  23.454.067,00 ₫
  6.907.797  - 380.077.576  6.907.797 ₫ - 380.077.576 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Emmanila Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.448.001,00 ₫
  8.989.599  - 104.941.745  8.989.599 ₫ - 104.941.745 ₫
 62. Nhẫn Charlese Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Charlese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.81 crt - SI

  71.046.497,00 ₫
  7.307.125  - 274.838.428  7.307.125 ₫ - 274.838.428 ₫
 63. Nhẫn Agaric Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Agaric

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  12.341.299,00 ₫
  6.560.109  - 69.037.418  6.560.109 ₫ - 69.037.418 ₫
 64. Nhẫn Shanice Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Shanice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.28 crt - VS1

  38.262.168,00 ₫
  8.894.160  - 126.273.456  8.894.160 ₫ - 126.273.456 ₫
 65. Chữ viết tắt
  Nhẫn Daniell V Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Daniell V

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.172 crt - AAA

  24.234.338,00 ₫
  10.286.805  - 150.457.512  10.286.805 ₫ - 150.457.512 ₫
 66. Nhẫn Vernin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Vernin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  13.551.989,00 ₫
  7.299.825  - 102.859.944  7.299.825 ₫ - 102.859.944 ₫

You’ve viewed 60 of 92 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng