Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.246.977,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Joye

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  17.038.872,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Vernin

  Nhẫn GLAMIRA Vernin

  Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  13.551.989,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Nhẫn GLAMIRA Draven

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  15.984.724,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Janthina

  Nhẫn GLAMIRA Janthina

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.065 crt - AAA

  12.565.162,00 ₫
 9. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 10. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.692.697,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  14.984.378,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Enid

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  10.674.777,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  15.667.587,00 ₫
 15. Chữ viết tắt
  Nhẫn GLAMIRA Daniell A

  Nhẫn GLAMIRA Daniell A

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.22 crt - AAA

  25.358.511,00 ₫
 16. Bảo hành trọn đời
 17. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.198.733,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  11.616.996,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Roassina

  Nhẫn GLAMIRA Roassina

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.014.895,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.190.742,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Janna

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.949.813,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Tova

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  14.165.446,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Theone

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 585 & Đá Onyx đen

  0.33 crt - AAA

  14.762.949,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Simonay

  Nhẫn GLAMIRA Simonay

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  16.780.946,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  16.802.034,00 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn GLAMIRA Mazie

  Nhẫn GLAMIRA Mazie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  22.548.619,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Giachetta

  Nhẫn GLAMIRA Giachetta

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  42.732.637,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  25.448.001,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Geneva

  Nhẫn GLAMIRA Geneva

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  24.990.275,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Manuel

  Nhẫn GLAMIRA Manuel

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  18.128.440,00 ₫
 33. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 34. Chữ viết tắt
  Nhẫn GLAMIRA M

  Nhẫn GLAMIRA M

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.319.942,00 ₫
 35. Chữ viết tắt
  Nhẫn GLAMIRA A

  Nhẫn GLAMIRA A

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.039 crt - VS

  14.348.210,00 ₫
 36. Chữ viết tắt
  Nhẫn GLAMIRA R

  Nhẫn GLAMIRA R

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.026 crt - VS

  13.788.829,00 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng