Đang tải...
Tìm thấy 425 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  10.345.987,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.087.408,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.781.084,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Dega

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  35.324.548,00 ₫
  14.157.102  - 183.819.878  14.157.102 ₫ - 183.819.878 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.398.586,00 ₫
  8.216.564  - 94.669.358  8.216.564 ₫ - 94.669.358 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  17.093.691,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Feodraxr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  16.161.148,00 ₫
  8.415.808  - 107.277.786  8.415.808 ₫ - 107.277.786 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Edwardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.789.278,00 ₫
  6.771.194  - 167.022.792  6.771.194 ₫ - 167.022.792 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  14.292.665,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  20.015.846,00 ₫
  7.068.362  - 228.748.909  7.068.362 ₫ - 228.748.909 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  17.117.464,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  30.946.549,00 ₫
  8.049.018  - 884.132.599  8.049.018 ₫ - 884.132.599 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.727.679,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  20.867.730,00 ₫
  7.280.625  - 87.296.754  7.280.625 ₫ - 87.296.754 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.537.704  - 71.886.445  6.537.704 ₫ - 71.886.445 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.807.262,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Aymira

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  18.552.929,00 ₫
  8.843.731  - 100.584.424  8.843.731 ₫ - 100.584.424 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  27.197.982,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  33.123.521,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Selff

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  31.403.623,00 ₫
  7.641.472  - 2.062.631.726  7.641.472 ₫ - 2.062.631.726 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  15.859.168,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  30.138.251,00 ₫
  8.538.072  - 881.500.535  8.538.072 ₫ - 881.500.535 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Amados

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.631.906,00 ₫
  7.280.625  - 90.636.361  7.280.625 ₫ - 90.636.361 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Lamiavita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  35.872.752,00 ₫
  15.103.229  - 193.626.433  15.103.229 ₫ - 193.626.433 ₫
 40. Nhẫn Pusher Trái tim
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Pusher

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  12.844.183,00 ₫
  6.219.309  - 265.060.059  6.219.309 ₫ - 265.060.059 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  17.706.141,00 ₫
  8.874.297  - 106.131.568  8.874.297 ₫ - 106.131.568 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.517.791,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Gandorhun

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  16.408.223,00 ₫
  8.069.395  - 95.546.716  8.069.395 ₫ - 95.546.716 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  31.656.074,00 ₫
  8.320.715  - 891.958.035  8.320.715 ₫ - 891.958.035 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.542.570,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Varhdi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  10.896.455,00 ₫
  5.752.330  - 63.268.560  5.752.330 ₫ - 63.268.560 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  74.300.588,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Kocsis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.025.781,00 ₫
  6.749.967  - 75.593.978  6.749.967 ₫ - 75.593.978 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.811.635,00 ₫
  6.498.081  - 72.226.066  6.498.081 ₫ - 72.226.066 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Leohte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  21.205.369,00 ₫
  10.816.929  - 137.971.037  10.816.929 ₫ - 137.971.037 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Rekina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  13.409.085,00 ₫
  6.558.930  - 270.097.771  6.558.930 ₫ - 270.097.771 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.877.013,00 ₫
  6.983.457  - 79.202.450  6.983.457 ₫ - 79.202.450 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.876.560,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Romb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  13.147.577,00 ₫
  6.474.025  - 265.060.060  6.474.025 ₫ - 265.060.060 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Kujeclahay

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  27.666.377,00 ₫
  10.290.517  - 164.588.840  10.290.517 ₫ - 164.588.840 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Ljubezen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  20.353.487,00 ₫
  8.884.486  - 111.310.792  8.884.486 ₫ - 111.310.792 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Abris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.429.973,00 ₫
  7.396.945  - 89.023.161  7.396.945 ₫ - 89.023.161 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  13.930.120,00 ₫
  6.520.723  - 96.027.840  6.520.723 ₫ - 96.027.840 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Coree

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  18.319.440,00 ₫
  9.093.352  - 196.739.630  9.093.352 ₫ - 196.739.630 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Sophronia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.381.136,00 ₫
  7.439.398  - 85.145.817  7.439.398 ₫ - 85.145.817 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Verdot

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  28.383.259,00 ₫
  10.856.552  - 292.017.479  10.856.552 ₫ - 292.017.479 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Befogess

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  22.613.663,00 ₫
  9.006.749  - 257.744.055  9.006.749 ₫ - 257.744.055 ₫

You’ve viewed 60 of 425 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng