Đang tải...
Tìm thấy 6737 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Lannie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  127.571.207,00 ₫
  6.287.582  - 1.138.515.935  6.287.582 ₫ - 1.138.515.935 ₫
 2. Nhẫn Aglio Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  45.231.876,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 3. Nhẫn Vena Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vena

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  133.559.764,00 ₫
  6.802.355  - 1.074.858.750  6.802.355 ₫ - 1.074.858.750 ₫
 4. Nhẫn Milose Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  84.745.566,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 5. Nhẫn Stella Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  70.091.842,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 6. Nhẫn Jerolin Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Palladium 950 & Kim Cương

  28 crt - VS

  10.171.343.124,00 ₫
  17.134.312  - 66.182.584.010  17.134.312 ₫ - 66.182.584.010 ₫
 7. Nhẫn Ami Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ami

  Palladium 950 & Kim Cương

  9.24 crt - VS

  9.593.119.795,00 ₫
  14.920.031  - 12.807.178.907  14.920.031 ₫ - 12.807.178.907 ₫
 8. Nhẫn Harriet Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  47.232.567,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Umika Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Umika

  Palladium 950 & Kim Cương

  28.42 crt - VS

  10.297.305.669,00 ₫
  25.007.309  - 66.334.609.636  25.007.309 ₫ - 66.334.609.636 ₫
 11. Nhẫn Lonnasia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lonnasia

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  135.628.049,00 ₫
  10.783.734  - 213.763.219  10.783.734 ₫ - 213.763.219 ₫
 12. Nhẫn Anisatum Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.232 crt - AA

  359.759.728,00 ₫
  23.618.449  - 3.675.529.742  23.618.449 ₫ - 3.675.529.742 ₫
 13. Nhẫn Priscella Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Priscella

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  62.494.609,00 ₫
  6.077.780  - 70.335.163  6.077.780 ₫ - 70.335.163 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Alhertine Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  63.697.733,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 16. Nhẫn Gwenora Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Palladium 950 & Kim Cương

  7.24 crt - VS

  5.200.544.411,00 ₫
  11.343.388  - 6.066.628.156  11.343.388 ₫ - 6.066.628.156 ₫
 17. Nhẫn Moneta Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  154.783.333,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 18. Nhẫn Jane Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  89.003.791,00 ₫
  7.758.362  - 99.250.583  7.758.362 ₫ - 99.250.583 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Monalisa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  76.431.871,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Zulma Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zulma

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.145 crt - AAA

  97.533.779,00 ₫
  7.895.166  - 107.266.880  7.895.166 ₫ - 107.266.880 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  76.702.238,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.75 crt - VS

  147.618.688,00 ₫
  7.762.688  - 245.625.605  7.762.688 ₫ - 245.625.605 ₫
 24. Nhẫn Mindy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  75.985.772,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 25. Nhẫn Masdevalia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  100.521.297,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 26. Nhẫn Vontasia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  63.129.965,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Jaselle Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Palladium 950 & Kim Cương

  10.18 crt - VS

  10.146.645.378,00 ₫
  12.869.321  - 22.525.936.822  12.869.321 ₫ - 22.525.936.822 ₫
 29. Nhẫn Amelie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  87.259.946,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 30. Nhẫn Heather Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Heather

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.056 crt - VS

  128.071.383,00 ₫
  10.083.492  - 194.986.450  10.083.492 ₫ - 194.986.450 ₫
 31. Nhẫn Edwiena Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Edwiena

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  67.550.419,00 ₫
  5.570.577  - 82.880.052  5.570.577 ₫ - 82.880.052 ₫
 32. Nhẫn Pamela Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  83.907.432,00 ₫
  6.883.464  - 121.244.687  6.883.464 ₫ - 121.244.687 ₫
 33. Nhẫn Marron Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  86.584.038,00 ₫
  8.005.475  - 93.613.500  8.005.475 ₫ - 93.613.500 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  1.54 crt - AAA

  67.861.335,00 ₫
  6.402.216  - 206.936.530  6.402.216 ₫ - 206.936.530 ₫
 35. Nhẫn Gaby Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  74.512.287,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Palladium trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  57.303.623,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 37. Nhẫn Clemita Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  66.049.901,00 ₫
  6.921.316  - 69.213.159  6.921.316 ₫ - 69.213.159 ₫
 38. Nhẫn Edrie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  57.993.050,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.353  5.465.676 ₫ - 70.105.353 ₫
 39. Nhẫn Angelina Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  64.279.013,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 40. Nhẫn Julissa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Julissa

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  117.013.496,00 ₫
  10.552.843  - 118.879.007  10.552.843 ₫ - 118.879.007 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  78.946.257,00 ₫
  7.040.275  - 97.601.367  7.040.275 ₫ - 97.601.367 ₫
 42. Nhẫn Beyonce Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  80.406.224,00 ₫
  7.078.127  - 82.542.099  7.078.127 ₫ - 82.542.099 ₫
 43. Nhẫn Verde Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  92.937.592,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 44. Nhẫn Maharlika Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Palladium 950 & Kim Cương

  7.62 crt - VS

  3.905.406.660,00 ₫
  10.901.072  - 4.302.084.587  10.901.072 ₫ - 4.302.084.587 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jill Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jill

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  108.361.851,00 ₫
  7.643.728  - 182.982.289  7.643.728 ₫ - 182.982.289 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Donna Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Donna

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  70.957.004,00 ₫
  6.164.296  - 110.024.589  6.164.296 ₫ - 110.024.589 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Wanda Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Wanda

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.9 crt - VS

  169.477.613,00 ₫
  7.475.561  - 169.477.613  7.475.561 ₫ - 169.477.613 ₫
 49. Nhẫn Edwina Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Edwina

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  77.662.028,00 ₫
  7.705.370  - 102.805.871  7.705.370 ₫ - 102.805.871 ₫
 50. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Palladium trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  85.002.408,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 51. Nhẫn Endlessheart Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  114.309.856,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ø4 mm Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Delma Ø4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  80.946.948,00 ₫
  6.813.170  - 93.762.198  6.813.170 ₫ - 93.762.198 ₫
 53. Nhẫn Lila Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lila

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  132.289.052,00 ₫
  9.941.821  - 141.102.916  9.941.821 ₫ - 141.102.916 ₫
 54. Nhẫn Alix Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Alix

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  67.766.712,00 ₫
  6.640.137  - 75.607.266  6.640.137 ₫ - 75.607.266 ₫
 55. Nhẫn Shannan Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  71.092.189,00 ₫
  6.474.134  - 71.092.189  6.474.134 ₫ - 71.092.189 ₫
 56. Nhẫn Afreen Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Afreen

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.788 crt - VS

  134.627.706,00 ₫
  9.873.149  - 242.043.287  9.873.149 ₫ - 242.043.287 ₫
 57. Nhẫn Sifnas Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Palladium 950 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  163.151.098,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 58. Nhẫn Edera Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  69.077.978,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 59. Nhẫn Mildy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  88.855.096,00 ₫
  7.854.071  - 99.777.798  7.854.071 ₫ - 99.777.798 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Rebecca Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  113.512.281,00 ₫
  7.723.485  - 123.407.601  7.723.485 ₫ - 123.407.601 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  99.953.534,00 ₫
  7.109.489  - 159.541.740  7.109.489 ₫ - 159.541.740 ₫
 63. Nhẫn Emmy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  100.994.436,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 64. Nhẫn Miercoles Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  70.659.605,00 ₫
  7.202.494  - 75.607.265  7.202.494 ₫ - 75.607.265 ₫
 65. Nhẫn Mutia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  83.812.810,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 66. Nhẫn Kalundra Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  57.993.049,00 ₫
  5.465.676  - 70.105.352  5.465.676 ₫ - 70.105.352 ₫

You’ve viewed 60 of 6737 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng