Đang tải...
Tìm thấy 6981 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  139.272.921,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Palladium 950 & Kim Cương

  8.69 crt - VS

  1.495.167.433,00 ₫
  29.665.896  - 5.207.763.046  29.665.896 ₫ - 5.207.763.046 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  71.391.169,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  86.065.624,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  147.452.124,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  105.735.342,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  81.013.761,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Ami

  Palladium 950 & Kim Cương

  9.24 crt - VS

  10.064.173.996,00 ₫
  17.531.520  - 13.428.658.051  17.531.520 ₫ - 13.428.658.051 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Lonnasia

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  153.862.471,00 ₫
  12.461.261  - 235.654.537  12.461.261 ₫ - 235.654.537 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  52.839.371,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.232 crt - AA

  415.229.160,00 ₫
  27.917.414  - 3.886.184.407  27.917.414 ₫ - 3.886.184.407 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  50.957.299,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Priscella

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  71.787.393,00 ₫
  7.041.476  - 79.994.901  7.041.476 ₫ - 79.994.901 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Palladium 950 & Kim Cương

  28 crt - VS

  10.202.711.296,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  176.249.163,00 ₫
  12.836.542  - 4.517.115.383  12.836.542 ₫ - 4.517.115.383 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Jane

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  103.782.524,00 ₫
  9.083.730  - 114.508.888  9.083.730 ₫ - 114.508.888 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  73.895.872,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Palladium 950 & Kim Cương

  7.24 crt - VS

  5.458.587.333,00 ₫
  13.202.201  - 6.365.205.678  13.202.201 ₫ - 6.365.205.678 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Carol Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Carol

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.75 crt - VS

  163.018.094,00 ₫
  8.963.731  - 265.611.947  8.963.731 ₫ - 265.611.947 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  88.457.121,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  88.075.054,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  115.117.370,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Palladium 950 & Kim Cương

  10.18 crt - VS

  10.171.126.543,00 ₫
  15.068.984  - 23.597.817.403  15.068.984 ₫ - 23.597.817.403 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  85.598.649,00 ₫
  7.377.700  - 123.579.601  7.377.700 ₫ - 123.579.601 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  100.895.746,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Heather

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.056 crt - VS

  142.131.394,00 ₫
  11.351.266  - 212.178.232  11.351.266 ₫ - 212.178.232 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Zulma Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zulma

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.145 crt - AAA

  111.438.146,00 ₫
  9.036.749  - 121.626.777  9.036.749 ₫ - 121.626.777 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  94.202.377,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  101.249.519,00 ₫
  9.370.710  - 108.607.975  9.370.710 ₫ - 108.607.975 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  1.54 crt - AAA

  76.343.973,00 ₫
  7.267.889  - 221.928.188  7.267.889 ₫ - 221.928.188 ₫
 35. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  66.353.458,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  74.079.832,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Julissa

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  138.621.982,00 ₫
  12.509.374  - 140.574.803  12.509.374 ₫ - 140.574.803 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  89.858.059,00 ₫
  8.043.357  - 109.386.269  8.043.357 ₫ - 109.386.269 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  93.027.855,00 ₫
  8.201.847  - 95.263.694  8.201.847 ₫ - 95.263.694 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Palladium 950 & Kim Cương

  7.62 crt - VS

  4.103.258.846,00 ₫
  12.817.863  - 4.518.502.161  12.817.863 ₫ - 4.518.502.161 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Donna Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Donna

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  78.947.738,00 ₫
  6.950.910  - 119.843.771  6.950.910 ₫ - 119.843.771 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Wanda Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Wanda

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.9 crt - VS

  186.112.324,00 ₫
  8.637.694  - 186.112.324  8.637.694 ₫ - 186.112.324 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Edwina

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  89.999.572,00 ₫
  8.947.882  - 116.320.202  8.947.882 ₫ - 116.320.202 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  65.801.572,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.758  6.237.706 ₫ - 78.480.758 ₫
 45. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  97.046.705,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  134.164.455,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Lila

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  155.886.045,00 ₫
  11.753.151  - 165.112.417  11.753.151 ₫ - 165.112.417 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  108.749.482,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Alix

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  77.943.018,00 ₫
  7.698.076  - 86.150.526  7.698.076 ₫ - 86.150.526 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  81.226.022,00 ₫
  7.505.624  - 81.226.022  7.505.624 ₫ - 81.226.022 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Afreen

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.788 crt - VS

  155.362.466,00 ₫
  11.528.435  - 269.729.849  11.528.435 ₫ - 269.729.849 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Palladium 950 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  178.852.918,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Umika

  Palladium 950 & Kim Cương

  28.42 crt - VS

  10.352.823.793,00 ₫
  29.783.349  - 69.480.816.925  29.783.349 ₫ - 69.480.816.925 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  79.103.395,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  133.471.060,00 ₫
  9.119.956  - 143.829.501  9.119.956 ₫ - 143.829.501 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  110.999.473,00 ₫
  8.087.508  - 173.376.536  8.087.508 ₫ - 173.376.536 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jill Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jill

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  120.862.631,00 ₫
  8.754.297  - 198.975.469  8.754.297 ₫ - 198.975.469 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Delma Ø4 mm Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Delma Ø4 mm

  Palladium 950 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  91.740.125,00 ₫
  7.785.811  - 105.155.156  7.785.811 ₫ - 105.155.156 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  115.273.036,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  103.839.124,00 ₫
  9.232.031  - 115.273.032  9.232.031 ₫ - 115.273.032 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  82.032.627,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  97.075.009,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  65.801.571,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.757  6.237.706 ₫ - 78.480.757 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Kamerie

  Palladium 950 & Kim Cương

  2.2 crt - VS

  231.663.993,00 ₫
  12.496.921  - 231.663.993  12.496.921 ₫ - 231.663.993 ₫

You’ve viewed 60 of 6981 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng