Đang tải...
Tìm thấy 4371 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  950 Palladium & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  92.937.592,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  950 Palladium & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  86.584.038,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  950 Palladium & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  84.745.566,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Cattleye

  Nhẫn GLAMIRA Cattleye

  950 Palladium & Kim Cương

  0.64 crt - SI

  191.336.536,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  950 Palladium & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  123.394.085,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Litiana

  Nhẫn GLAMIRA Litiana

  950 Palladium & Kim Cương

  2.64 crt - VS

  205.287.314,00 ₫
 8. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 9. Nhẫn GLAMIRA Priscella

  Nhẫn GLAMIRA Priscella

  950 Palladium & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  62.494.609,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Abagale

  Nhẫn GLAMIRA Abagale

  950 Palladium & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  98.277.279,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Limasy

  Nhẫn GLAMIRA Limasy

  950 Palladium & Kim Cương

  0.254 crt - VS

  116.918.870,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Petals

  Nhẫn GLAMIRA Petals

  950 Palladium & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  107.064.104,00 ₫
 13. Thiết kế mới nhất
 14. Nhẫn GLAMIRA Mayo

  Nhẫn GLAMIRA Mayo

  950 Palladium & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  84.353.532,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  950 Palladium & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  76.702.238,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Giselle Ø4 mm
 17. Nhẫn GLAMIRA Lila

  Nhẫn GLAMIRA Lila

  950 Palladium & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  132.289.052,00 ₫
 18. /

  Nhẫn GLAMIRA Heather

  950 Palladium & Kim Cương

  1.056 crt - VS

  128.071.383,00 ₫
 19. GLAMIRA Diamonds Ring Lily

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  950 Palladium & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  78.608.299,00 ₫
 20. GLAMIRA Diamonds Ring Angelina

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  950 Palladium & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  64.279.013,00 ₫
 21. Bảo hành trọn đời
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sirena

  Nhẫn GLAMIRA Sirena

  950 Palladium & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  98.669.304,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Trinity

  Nhẫn GLAMIRA Trinity

  950 Palladium & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  90.382.647,00 ₫
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Rebecca

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  950 Palladium & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  113.512.281,00 ₫
 25. LAMIRA Diamonds Ring Irina

  Nhẫn GLAMIRA Irina

  950 Palladium & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  184.320.592,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  2.56 crt - AAA

  127.219.730,00 ₫
 27. /

  Nhẫn GLAMIRA Edrie

  950 Palladium & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  57.993.050,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ornello

  Nhẫn GLAMIRA Ornello

  950 Palladium & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  77.418.704,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Sarita

  Nhẫn GLAMIRA Sarita

  950 Palladium & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  84.569.827,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Delma

  Nhẫn GLAMIRA Delma

  950 Palladium & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  76.837.419,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Garish

  Nhẫn GLAMIRA Garish

  950 Palladium & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  114.012.458,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Loronda

  Nhẫn GLAMIRA Loronda

  950 Palladium & Kim Cương

  1.116 crt - VS

  136.614.880,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Loujain

  Nhẫn GLAMIRA Loujain

  950 Palladium & Kim Cương

  1.056 crt - VS

  128.071.382,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  950 Palladium & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  119.973.980,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Geseent

  Nhẫn GLAMIRA Geseent

  950 Palladium & Đá Sapphire Trắng

  0.918 crt - AAA

  164.692.168,00 ₫
 36. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 37. Nhẫn GLAMIRA Bendito

  Nhẫn GLAMIRA Bendito

  950 Palladium & Đá Sapphire Trắng

  0.772 crt - AAA

  107.794.089,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Steller

  Nhẫn GLAMIRA Steller

  950 Palladium & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  114.445.035,00 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  950 Palladium & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  50.463.417,00 ₫
 40. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 41. GLAMIRA Ring Jane

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  950 Palladium & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  89.003.791,00 ₫
 42. GLAMIRA Ring Dalila

  Nhẫn GLAMIRA Dalila

  950 Palladium & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  94.127.193,00 ₫
 43. GLAMIRA Diamonds Ring Mila

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  950 Palladium & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  76.202.061,00 ₫
 44. GLAMIRA Diamonds Ring Stella

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  950 Palladium & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  70.091.842,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4371 products