Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Ahti Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  12.113.149,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 2. Nhẫn SYLVIE Azurfa

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  3.084 crt - AAA

  72.395.882,00 ₫
  22.838.382  - 640.454.506  22.838.382 ₫ - 640.454.506 ₫
 3. Nhẫn Bellora Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bellora

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  20.745.183,00 ₫
  11.431.077  - 150.664.376  11.431.077 ₫ - 150.664.376 ₫
 4. Nhẫn Fluture Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Fluture

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  13.952.763,00 ₫
  7.620.246  - 90.353.342  7.620.246 ₫ - 90.353.342 ₫
 5. Nhẫn Gael Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  10.811.269,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 6. Nhẫn Aditi Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aditi

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  14.999.928,00 ₫
  9.469.765  - 108.820.232  9.469.765 ₫ - 108.820.232 ₫
 7. Nhẫn Amaterasu Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Amaterasu

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  13.698.046,00 ₫
  8.517.695  - 99.084.431  8.517.695 ₫ - 99.084.431 ₫
 8. Nhẫn Aodhan Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aodhan

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.134 crt - VS1

  12.565.976,00 ₫
  7.238.172  - 82.513.753  7.238.172 ₫ - 82.513.753 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Aylaia Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aylaia

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.258 crt - VS1

  15.990.489,00 ₫
  7.556.567  - 89.716.547  7.556.567 ₫ - 89.716.547 ₫
 11. Nhẫn Barboleta Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barboleta

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  15.848.979,00 ₫
  9.149.389  - 106.824.957  9.149.389 ₫ - 106.824.957 ₫
 12. Nhẫn Bayleigh Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayleigh

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  12.594.278,00 ₫
  7.259.399  - 81.254.327  7.259.399 ₫ - 81.254.327 ₫
 13. Nhẫn Bayu Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayu

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  13.160.313,00 ₫
  8.130.527  - 95.051.433  8.130.527 ₫ - 95.051.433 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Callalily Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Callalily

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.518.770,00 ₫
  11.015.041  - 144.508.745  11.015.041 ₫ - 144.508.745 ₫
 16. Nhẫn Feileacon Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Feileacon

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - VS1

  21.820.650,00 ₫
  10.202.781  - 145.909.680  10.202.781 ₫ - 145.909.680 ₫
 17. Nhẫn Jonda Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jonda

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.286 crt - VS

  17.235.766,00 ₫
  9.414.294  - 125.518.266  9.414.294 ₫ - 125.518.266 ₫
 18. Nhẫn Mediterranean Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mediterranean

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  20.518.770,00 ₫
  10.412.214  - 139.527.640  10.412.214 ₫ - 139.527.640 ₫
 19. Nhẫn Nymphalis Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nymphalis

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  12.452.770,00 ₫
  7.259.399  - 100.584.424  7.259.399 ₫ - 100.584.424 ₫
 20. Nhẫn Pierisse Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Pierisse

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - VS1

  26.377.232,00 ₫
  10.955.608  - 152.079.465  10.955.608 ₫ - 152.079.465 ₫
 21. Nhẫn Radiancevb Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Radiancevb

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.61 crt - VS

  28.245.148,00 ₫
  12.196.640  - 195.183.036  12.196.640 ₫ - 195.183.036 ₫
 22. Nhẫn Sinelle Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sinelle

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  13.301.822,00 ₫
  8.069.395  - 92.716.540  8.069.395 ₫ - 92.716.540 ₫
 23. Pinky Ring Pinkfly Đỏ Đen 9k
  Mới

  GLAMIRA Pinky Ring Pinkfly

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  8.462.223,00 ₫
  5.570.916  - 14.853.889  5.570.916 ₫ - 14.853.889 ₫
 24. Nhẫn Acephali Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Acephali

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  17.065.956,00 ₫
  9.027.126  - 112.994.743  9.027.126 ₫ - 112.994.743 ₫
 25. Nhẫn Annigne Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Annigne

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - VS1

  29.716.838,00 ₫
  11.865.509  - 176.362.367  11.865.509 ₫ - 176.362.367 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Daryllyn Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Daryllyn

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  12.169.753,00 ₫
  6.919.778  - 83.914.693  6.919.778 ₫ - 83.914.693 ₫
 28. Nhẫn Iycaen Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Iycaen

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - VS

  20.179.149,00 ₫
  10.351.648  - 148.414.388  10.351.648 ₫ - 148.414.388 ₫
 29. Nhẫn Slaine Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Slaine

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  19.981.037,00 ₫
  12.251.828  - 143.320.072  12.251.828 ₫ - 143.320.072 ₫
 30. Nhẫn Thewind Đỏ Đen 9k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Thewind

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  16.131.998,00 ₫
  9.495.803  - 113.631.531  9.495.803 ₫ - 113.631.531 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng