Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Gael Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.688.623,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 2. Nhẫn Ahti Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  15.131.247,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 3. Nhẫn SYLVIE Azurfa

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  3.084 crt - AAA

  85.038.557,00 ₫
  22.838.382  - 640.454.506  22.838.382 ₫ - 640.454.506 ₫
 4. Nhẫn Bellora Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bellora

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  21.622.537,00 ₫
  11.431.077  - 150.664.376  11.431.077 ₫ - 150.664.376 ₫
 5. Nhẫn Fluture Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Fluture

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  14.830.117,00 ₫
  7.620.246  - 90.353.342  7.620.246 ₫ - 90.353.342 ₫
 6. Nhẫn Aditi Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aditi

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  15.877.282,00 ₫
  9.469.765  - 108.820.232  9.469.765 ₫ - 108.820.232 ₫
 7. Nhẫn Amaterasu Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Amaterasu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  14.575.400,00 ₫
  8.517.695  - 99.084.431  8.517.695 ₫ - 99.084.431 ₫
 8. Nhẫn Aodhan Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aodhan

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.134 crt - VS1

  13.443.330,00 ₫
  7.238.172  - 82.513.753  7.238.172 ₫ - 82.513.753 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Aylaia Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aylaia

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.258 crt - VS1

  16.867.843,00 ₫
  7.556.567  - 89.716.547  7.556.567 ₫ - 89.716.547 ₫
 11. Nhẫn Barboleta Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barboleta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  19.788.299,00 ₫
  9.149.389  - 106.824.957  9.149.389 ₫ - 106.824.957 ₫
 12. Nhẫn Bayleigh Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayleigh

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  13.471.632,00 ₫
  7.259.399  - 81.254.327  7.259.399 ₫ - 81.254.327 ₫
 13. Nhẫn Bayu Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  14.037.667,00 ₫
  8.130.527  - 95.051.433  8.130.527 ₫ - 95.051.433 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Callalily Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Callalily

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.396.124,00 ₫
  11.015.041  - 144.508.745  11.015.041 ₫ - 144.508.745 ₫
 16. Nhẫn Feileacon Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Feileacon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - VS1

  22.698.004,00 ₫
  10.202.781  - 145.909.680  10.202.781 ₫ - 145.909.680 ₫
 17. Nhẫn Jonda Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jonda

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.286 crt - VS

  18.113.120,00 ₫
  9.414.294  - 125.518.266  9.414.294 ₫ - 125.518.266 ₫
 18. Nhẫn Mediterranean Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mediterranean

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  25.484.595,00 ₫
  10.412.214  - 139.527.640  10.412.214 ₫ - 139.527.640 ₫
 19. Nhẫn Nymphalis Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nymphalis

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  15.453.321,00 ₫
  7.259.399  - 100.584.424  7.259.399 ₫ - 100.584.424 ₫
 20. Nhẫn Pierisse Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Pierisse

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - VS1

  31.229.001,00 ₫
  10.955.608  - 152.079.465  10.955.608 ₫ - 152.079.465 ₫
 21. Nhẫn Radiancevb Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Radiancevb

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.61 crt - VS

  34.062.007,00 ₫
  12.196.640  - 195.183.036  12.196.640 ₫ - 195.183.036 ₫
 22. Nhẫn Sinelle Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sinelle

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  16.776.145,00 ₫
  8.069.395  - 92.716.540  8.069.395 ₫ - 92.716.540 ₫
 23. Pinky Ring Pinkfly Đỏ Đen 14k
  Mới

  GLAMIRA Pinky Ring Pinkfly

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  10.734.570,00 ₫
  5.570.916  - 14.853.889  5.570.916 ₫ - 14.853.889 ₫
 24. Nhẫn Acephali Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Acephali

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  20.952.635,00 ₫
  9.027.126  - 112.994.743  9.027.126 ₫ - 112.994.743 ₫
 25. Nhẫn Annigne Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Annigne

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - VS1

  35.375.773,00 ₫
  11.865.509  - 176.362.367  11.865.509 ₫ - 176.362.367 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Daryllyn Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Daryllyn

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  15.029.928,00 ₫
  6.919.778  - 83.914.693  6.919.778 ₫ - 83.914.693 ₫
 28. Nhẫn Iycaen Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Iycaen

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - VS

  24.636.108,00 ₫
  10.351.648  - 148.414.388  10.351.648 ₫ - 148.414.388 ₫
 29. Nhẫn Slaine Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Slaine

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  25.824.216,00 ₫
  12.251.828  - 143.320.072  12.251.828 ₫ - 143.320.072 ₫
 30. Nhẫn Thewind Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Thewind

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  20.220.468,00 ₫
  9.495.803  - 113.631.531  9.495.803 ₫ - 113.631.531 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng