Đang tải...
Tìm thấy 226 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  12.001.074,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  21.693.576,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Geseddo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.132 crt - AAA

  20.766.410,00 ₫
  10.570.704  - 171.098.244  10.570.704 ₫ - 171.098.244 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  13.335.784,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  20.384.053,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  22.084.422,00 ₫
  10.492.025  - 129.282.402  10.492.025 ₫ - 129.282.402 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Koralise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.95 crt - AAA

  14.797.004,00 ₫
  9.067.880  - 117.438.116  9.067.880 ₫ - 117.438.116 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Rhodia

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.744 crt - AAA

  26.331.949,00 ₫
  10.103.724  - 143.942.710  10.103.724 ₫ - 143.942.710 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Estephonie

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.59 crt - AAA

  19.331.511,00 ₫
  9.997.593  - 138.296.510  9.997.593 ₫ - 138.296.510 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  18.186.138,00 ₫
  9.297.125  - 113.999.455  9.297.125 ₫ - 113.999.455 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  26.792.984,00 ₫
  11.358.907  - 147.749.292  11.358.907 ₫ - 147.749.292 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  19.712.170,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  24.398.939,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  105.479.781,00 ₫
  12.598.807  - 242.786.579  12.598.807 ₫ - 242.786.579 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  32.909.842,00 ₫
  12.568.241  - 277.781.701  12.568.241 ₫ - 277.781.701 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ines

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.126 crt - AAA

  17.843.121,00 ₫
  10.494.855  - 141.027.626  10.494.855 ₫ - 141.027.626 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Erga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  5.228 crt - AAA

  16.713.598,00 ₫
  9.106.087  - 136.117.272  9.106.087 ₫ - 136.117.272 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Diantha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.096 crt - AAA

  24.442.807,00 ₫
  11.023.531  - 173.447.286  11.023.531 ₫ - 173.447.286 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  14.883.890,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  25.337.142,00 ₫
  10.337.214  - 155.079.449  10.337.214 ₫ - 155.079.449 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  29.032.219,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Gerroldine

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.076 crt - AAA

  27.315.718,00 ₫
  9.509.388  - 111.876.826  9.509.388 ₫ - 111.876.826 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Emersyn

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.508 crt - AAA

  18.090.479,00 ₫
  9.339.578  - 133.555.968  9.339.578 ₫ - 133.555.968 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Allonia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.46 crt - AAA

  39.790.565,00 ₫
  15.526.906  - 356.036.042  15.526.906 ₫ - 356.036.042 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.338.430,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  26.952.323,00 ₫
  12.877.296  - 171.961.445  12.877.296 ₫ - 171.961.445 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  24.478.183,00 ₫
  9.183.917  - 130.386.168  9.183.917 ₫ - 130.386.168 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  19.820.282,00 ₫
  8.937.692  - 136.555.953  8.937.692 ₫ - 136.555.953 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  12 crt - AAA

  19.019.059,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  19.711.603,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 35. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  15.469.736,00 ₫
  7.675.434  - 105.876.848  7.675.434 ₫ - 105.876.848 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  23.429.322,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  14.098.517,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Florella

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  17.747.745,00 ₫
  9.488.161  - 111.409.845  9.488.161 ₫ - 111.409.845 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  15.455.585,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.345.081,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  26.163.837,00 ₫
  12.354.280  - 191.234.942  12.354.280 ₫ - 191.234.942 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  22.010.838,00 ₫
  8.098.828  - 100.244.807  8.098.828 ₫ - 100.244.807 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  78.062.459,00 ₫
  13.819.745  - 257.121.420  13.819.745 ₫ - 257.121.420 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  2.8 crt - AAA

  14.750.306,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  22.311.968,00 ₫
  9.845.613  - 164.008.654  9.845.613 ₫ - 164.008.654 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Trante

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.57 crt - AAA

  26.423.364,00 ₫
  13.772.763  - 244.682.797  13.772.763 ₫ - 244.682.797 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  24.358.185,00 ₫
  12.531.449  - 155.603.035  12.531.449 ₫ - 155.603.035 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  18.531.137,00 ₫
  10.346.836  - 1.059.688.369  10.346.836 ₫ - 1.059.688.369 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  16.301.809,00 ₫
  8.745.240  - 130.612.586  8.745.240 ₫ - 130.612.586 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  18.257.743,00 ₫
  10.549.478  - 144.494.596  10.549.478 ₫ - 144.494.596 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Kristelle

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  22.455.742,00 ₫
  7.969.772  - 117.508.875  7.969.772 ₫ - 117.508.875 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  15.789.263,00 ₫
  9.182.219  - 123.070.168  9.182.219 ₫ - 123.070.168 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  39.358.114,00 ₫
  18.384.817  - 463.526.103  18.384.817 ₫ - 463.526.103 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Krystaleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  5.4 crt - AAA

  30.736.267,00 ₫
  9.322.596  - 113.574.928  9.322.596 ₫ - 113.574.928 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  22.207.252,00 ₫
  11.948.999  - 161.857.722  11.948.999 ₫ - 161.857.722 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Sarette

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  19.880.847,00 ₫
  7.213.549  - 102.027.814  7.213.549 ₫ - 102.027.814 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Flossey

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.336 crt - AAA

  17.307.086,00 ₫
  8.712.410  - 1.114.353.207  8.712.410 ₫ - 1.114.353.207 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  15.490.397,00 ₫
  7.935.810  - 99.579.714  7.935.810 ₫ - 99.579.714 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  15.788.697,00 ₫
  8.363.732  - 98.249.528  8.363.732 ₫ - 98.249.528 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  15.911.245,00 ₫
  9.288.634  - 143.178.564  9.288.634 ₫ - 143.178.564 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.507.816,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  25.459.406,00 ₫
  13.988.139  - 185.617.036  13.988.139 ₫ - 185.617.036 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.214.908,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Griseldis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.024 crt - AAA

  23.086.021,00 ₫
  12.444.279  - 261.409.136  12.444.279 ₫ - 261.409.136 ₫

You’ve viewed 60 of 226 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng