Đang tải...
Tìm thấy 301 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.850.112,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.414.576,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  12.333.901,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  8.166.470,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.636.844,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 6. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.198 crt - AAA

  11.440.982,00 ₫
  5.448.086  - 76.428.875  5.448.086 ₫ - 76.428.875 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.635.514,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 8. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  107.868.166,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Agungo - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  16.650.485,00 ₫
  5.542.614  - 80.659.989  5.542.614 ₫ - 80.659.989 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Pleka

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  8.800.712,00 ₫
  4.646.015  - 48.056.371  4.646.015 ₫ - 48.056.371 ₫
 12. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.264 crt - VS1

  32.658.240,00 ₫
  9.965.046  - 131.051.260  9.965.046 ₫ - 131.051.260 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Geratas - A Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Geratas - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.171.054,00 ₫
  6.409.780  - 81.650.554  6.409.780 ₫ - 81.650.554 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Soya - C Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Soya - C

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.392 crt - AAA

  15.067.285,00 ₫
  6.409.780  - 99.310.847  6.409.780 ₫ - 99.310.847 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  9.594.010,00 ₫
  4.860.825  - 56.702.558  4.860.825 ₫ - 56.702.558 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  9.199.766,00 ₫
  4.861.108  - 54.962.002  4.861.108 ₫ - 54.962.002 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  11.071.078,00 ₫
  5.900.915  - 70.726.077  5.900.915 ₫ - 70.726.077 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Amens - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Amens - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  16.319.355,00 ₫
  6.495.818  - 82.499.606  6.495.818 ₫ - 82.499.606 ₫
 21. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  15.538.227,00 ₫
  7.259.399  - 82.895.829  7.259.399 ₫ - 82.895.829 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  12.546.731,00 ₫
  5.850.537  - 66.565.716  5.850.537 ₫ - 66.565.716 ₫
 23. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Merd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  9.848.443,00 ₫
  5.549.407  - 62.575.173  5.549.407 ₫ - 62.575.173 ₫
 24. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Druggr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  9.967.593,00 ₫
  5.355.823  - 57.268.593  5.355.823 ₫ - 57.268.593 ₫
 25. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Zosmas - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  16.650.485,00 ₫
  5.850.537  - 81.282.628  5.850.537 ₫ - 81.282.628 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Paulina - B Stackable

  Nhẫn GLAMIRA Paulina - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  11.898.622,00 ₫
  5.746.387  - 92.235.410  5.746.387 ₫ - 92.235.410 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Zetes

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  10.349.100,00 ₫
  5.455.162  - 66.523.266  5.455.162 ₫ - 66.523.266 ₫
 29. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.912 crt - VS

  123.369.319,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.794.740  - 1.719.345.618  14.794.740 ₫ - 1.719.345.618 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Kartinia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  10.263.628,00 ₫
  4.624.505  - 50.957.299  4.624.505 ₫ - 50.957.299 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Natacha - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Natacha - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.368 crt - VS

  20.287.544,00 ₫
  5.804.689  - 96.041.993  5.804.689 ₫ - 96.041.993 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - B

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AA

  17.885.574,00 ₫
  6.707.514  - 1.270.126.049  6.707.514 ₫ - 1.270.126.049 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Thrya

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.860.796,00 ₫
  4.839.599  - 60.070.467  4.839.599 ₫ - 60.070.467 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - A Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.65 crt - VS

  17.518.217,00 ₫
  7.295.059  - 1.409.710.296  7.295.059 ₫ - 1.409.710.296 ₫
 35. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Bisc - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  19.633.207,00 ₫
  8.986.371  - 119.645.652  8.986.371 ₫ - 119.645.652 ₫
 36. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - Set

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  41.654.801,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.821.599  - 283.484.504  20.821.599 ₫ - 283.484.504 ₫
 37. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wynari - C

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.247.921,00 ₫
  7.492.888  - 100.683.479  7.492.888 ₫ - 100.683.479 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - Set

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.254 crt - AAA

  23.320.074,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  11.844.282  - 145.697.414  11.844.282 ₫ - 145.697.414 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Htingi - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Htingi - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  13.220.313,00 ₫
  5.420.351  - 67.471.372  5.420.351 ₫ - 67.471.372 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - A Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  29.059.954,00 ₫
  8.334.299  - 1.430.837.551  8.334.299 ₫ - 1.430.837.551 ₫
 41. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Adgi - B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  25.715.254,00 ₫
  6.557.516  - 123.636.205  6.557.516 ₫ - 123.636.205 ₫
 42. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wynari - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  20.805.466,00 ₫
  6.856.099  - 86.221.288  6.856.099 ₫ - 86.221.288 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Polloc - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Polloc - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.635.302,00 ₫
  6.261.762  - 79.542.075  6.261.762 ₫ - 79.542.075 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Doldun - A Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Doldun - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.069.282,00 ₫
  6.261.762  - 76.400.580  6.261.762 ₫ - 76.400.580 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Sanmarina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  13.403.143,00 ₫
  4.689.034  - 51.594.094  4.689.034 ₫ - 51.594.094 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Blessing - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Blessing - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  12.689.938,00 ₫
  6.325.441  - 95.291.998  6.325.441 ₫ - 95.291.998 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Unninni - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.278 crt - VS

  23.352.906,00 ₫
  6.240.536  - 221.914.039  6.240.536 ₫ - 221.914.039 ₫
 49. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Artemis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  11.052.399,00 ₫
  6.198.083  - 67.131.750  6.198.083 ₫ - 67.131.750 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Ofre - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ofre - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.142 crt - VS

  14.017.573,00 ₫
  7.315.436  - 87.523.167  7.315.436 ₫ - 87.523.167 ₫
 51. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.551.925,00 ₫
  6.516.478  - 78.947.738  6.516.478 ₫ - 78.947.738 ₫
 52. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Belkems - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  12.241.921,00 ₫
  6.474.025  - 79.060.941  6.474.025 ₫ - 79.060.941 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Mjalte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.749.456,00 ₫
  5.699.972  - 70.598.717  5.699.972 ₫ - 70.598.717 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Baretyet

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  12.021.733,00 ₫
  5.742.990  - 69.693.058  5.742.990 ₫ - 69.693.058 ₫
 55. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fect - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.392 crt - VS

  30.216.082,00 ₫
  10.777.307  - 151.527.579  10.777.307 ₫ - 151.527.579 ₫
 56. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siennas - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.666 crt - AAA

  17.388.312,00 ₫
  7.519.209  - 139.060.656  7.519.209 ₫ - 139.060.656 ₫
 57. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Biscep - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.452 crt - VS

  18.135.195,00 ₫
  8.925.240  - 234.961.144  8.925.240 ₫ - 234.961.144 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Hostoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.188 crt - VS

  12.419.939,00 ₫
  5.678.463  - 73.499.646  5.678.463 ₫ - 73.499.646 ₫
 59. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Shappe - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  16.899.824,00 ₫
  6.856.099  - 86.221.288  6.856.099 ₫ - 86.221.288 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - B Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  17.075.011,00 ₫
  7.580.340  - 125.801.282  7.580.340 ₫ - 125.801.282 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - A Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  11.275.983,00 ₫
  5.985.820  - 62.801.587  5.985.820 ₫ - 62.801.587 ₫
 63. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wlang - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.262.299,00 ₫
  6.728.741  - 77.702.456  6.728.741 ₫ - 77.702.456 ₫
 64. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Clady

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.75 crt - AAA

  17.746.046,00 ₫
  6.643.836  - 805.114.104  6.643.836 ₫ - 805.114.104 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Inglith - A Stackable

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Inglith - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  12.218.431,00 ₫
  6.622.609  - 907.495.692  6.622.609 ₫ - 907.495.692 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Adedma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  23.566.867,00 ₫
  7.539.586  - 379.951.025  7.539.586 ₫ - 379.951.025 ₫

You’ve viewed 60 of 301 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng