Đang tải...
Tìm thấy 6813 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.246.098,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 2. Nhẫn Lorenz Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  8.786.826,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 3. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Vàng Hồng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  13.437.086,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Hồng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  26.252.334,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 5. Nhẫn Mirkos Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  6.705.023,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.624.608,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 7. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.032.232,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 8. Nhẫn Mannas - B Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  19.249.909,00 ₫
  7.397.156  - 135.073.804  7.397.156 ₫ - 135.073.804 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Chiefly Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  7.759.443,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 11. Nhẫn Lytop Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  6.164.296,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 12. Nhẫn Giorgetta Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  5.731.714,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 13. Nhẫn Sifnas Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  95.141.059,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn xếp chồng Neema - B Vàng Hồng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - B

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.198 crt - AAA

  8.056.844,00 ₫
  4.807.070  - 68.753.539  4.807.070 ₫ - 68.753.539 ₫
 16. Nhẫn Gaby Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 17. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.596.878,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 18. Nhẫn Soderman Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  25.900.862,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Vàng Hồng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  21.466.893,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 21. Nhẫn Angelina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.976.427,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 22. Nhẫn Annette Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.383.359,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 23. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.463.428,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 24. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Vàng Hồng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  12.301.557,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 25. Nhẫn Holz Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  20.790.983,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 26. Nhẫn Fiorentina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng Hồng 9K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  14.626.686,00 ₫
  10.241.383  - 142.049.191  10.241.383 ₫ - 142.049.191 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Siwenc Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Siwenc

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  8.570.535,00 ₫
  5.799.305  - 80.379.183  5.799.305 ₫ - 80.379.183 ₫
  Mới

 29. Nhẫn Benumb Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  8.489.426,00 ₫
  5.677.641  - 60.507.438  5.677.641 ₫ - 60.507.438 ₫
 30. Nhẫn Katharyn Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  11.517.501,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 31. Nhẫn Kohtuda Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.165.682,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 32. Nhẫn Mindy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 33. Nhẫn Venusa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  7.272.788,00 ₫
  4.705.413  - 55.140.714  4.705.413 ₫ - 55.140.714 ₫
 34. Nhẫn Korilla Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng Hồng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  8.435.353,00 ₫
  5.574.902  - 69.807.955  5.574.902 ₫ - 69.807.955 ₫
 35. Nhẫn Cesarina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  25.684.571,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 36. Nhẫn Ellura Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 37. Nhẫn Kinkade Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  10.895.664,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 38. Nhẫn Pamela Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  25.035.697,00 ₫
  6.883.464  - 121.244.687  6.883.464 ₫ - 121.244.687 ₫
 39. Nhẫn Trinidad Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Trinidad

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  5.192 crt - VS

  365.261.639,00 ₫
  12.990.444  - 3.315.885.727  12.990.444 ₫ - 3.315.885.727 ₫
 40. Nhẫn Hemun Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hemun

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.332 crt - VS

  18.790.290,00 ₫
  6.968.899  - 360.016.572  6.968.899 ₫ - 360.016.572 ₫
 41. Nhẫn Hazel Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.680.067,00 ₫
  7.513.412  - 87.530.313  7.513.412 ₫ - 87.530.313 ₫
 42. Nhẫn Julissa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Julissa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  16.140.724,00 ₫
  10.552.843  - 118.879.007  10.552.843 ₫ - 118.879.007 ₫
 43. Nhẫn Shandi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Shandi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  11.544.538,00 ₫
  6.832.095  - 76.634.648  6.832.095 ₫ - 76.634.648 ₫
 44. Nhẫn Giftani Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  19.817.673,00 ₫
  11.088.975  - 201.326.479  11.088.975 ₫ - 201.326.479 ₫
 45. Nhẫn Zurgena Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  26.144.188,00 ₫
  7.340.379  - 845.995.702  7.340.379 ₫ - 845.995.702 ₫
 46. Nhẫn Kalolimnos Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kalolimnos

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  18.006.235,00 ₫
  9.576.289  - 120.122.677  9.576.289 ₫ - 120.122.677 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Chanoine Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chanoine

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  17.330.326,00 ₫
  8.078.473  - 106.645.042  8.078.473 ₫ - 106.645.042 ₫
 49. Nhẫn Peyne Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Peyne

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.225 crt - VS

  13.328.940,00 ₫
  7.397.156  - 95.708.819  7.397.156 ₫ - 95.708.819 ₫
 50. Nhẫn Atreyus Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Atreyus

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  11.544.538,00 ₫
  6.618.507  - 77.378.143  6.618.507 ₫ - 77.378.143 ₫
 51. Nhẫn Lycklig Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  9K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  16.005.543,00 ₫
  7.728.081  - 100.913.326  7.728.081 ₫ - 100.913.326 ₫
 52. Nhẫn xếp chồng Neema - Set Vàng Hồng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - Set

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  28.604.500,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.225.230  - 252.965.987  18.225.230 ₫ - 252.965.987 ₫
 53. Nhẫn xếp chồng Neema - A Vàng Hồng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Neema - A

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.264 crt - VS1

  25.684.570,00 ₫
  8.611.089  - 115.458.900  8.611.089 ₫ - 115.458.900 ₫
 54. Nhẫn Roosevelt Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  11.841.938,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 55. Nhẫn Stella Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.571.575,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 56. Nhẫn Ariassna Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.381.973,00 ₫
  6.813.170  - 71.335.515  6.813.170 ₫ - 71.335.515 ₫
 57. Nhẫn Cowle Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  9.895.318,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 58. Nhẫn Marguerita Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  12.355.630,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 59. Nhẫn Leanne Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  12.004.156,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Fresnes Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  12.977.467,00 ₫
  6.022.356  - 210.491.820  6.022.356 ₫ - 210.491.820 ₫
 62. Nhẫn Tula Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tula

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  20.601.729,00 ₫
  9.823.672  - 132.086.283  9.823.672 ₫ - 132.086.283 ₫
 63. Nhẫn Hosley Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  16.275.906,00 ₫
  6.367.069  - 77.513.327  6.367.069 ₫ - 77.513.327 ₫
 64. Nhẫn Rondek B Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.384.052,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 65. Nhẫn Arjunana Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Arjunana

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.164.642,00 ₫
  5.272.095  - 53.126.502  5.272.095 ₫ - 53.126.502 ₫
 66. Nhẫn Violinda Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.355.976,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫

You’ve viewed 60 of 6813 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng