Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  31.096.550,00 ₫
  9.360.804  - 147.466.280  9.360.804 ₫ - 147.466.280 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Arlina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.288.422,00 ₫
  6.495.252  - 72.593.993  6.495.252 ₫ - 72.593.993 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Telema Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Telema

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.111 crt - VS

  18.920.569,00 ₫
  9.172.597  - 104.674.028  9.172.597 ₫ - 104.674.028 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  36.408.504,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.981.630,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  59.274.623,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.701.130,00 ₫
  7.332.417  - 96.664.629  7.332.417 ₫ - 96.664.629 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Trai Trắng
  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.828.772,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scorpius Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Scorpius

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  15.975.205,00 ₫
  7.768.830  - 93.310.874  7.768.830 ₫ - 93.310.874 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  44.223.467,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  22.819.985,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Neutron Star

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  17.487.084,00 ₫
  7.386.756  - 103.754.217  7.386.756 ₫ - 103.754.217 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Vestire

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  26.593.174,00 ₫
  12.380.601  - 147.098.354  12.380.601 ₫ - 147.098.354 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Armanie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.676 crt - SI

  44.173.374,00 ₫
  7.313.172  - 152.999.274  7.313.172 ₫ - 152.999.274 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Akemi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  23.928.847,00 ₫
  8.044.773  - 108.438.162  8.044.773 ₫ - 108.438.162 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Ursamajor

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.155 crt - VS

  14.830.682,00 ₫
  7.259.399  - 86.575.057  7.259.399 ₫ - 86.575.057 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  46.754.211,00 ₫
  16.564.166  - 242.475.264  16.564.166 ₫ - 242.475.264 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.411.888,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  22.094.610,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  20.904.238,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.641.712,00 ₫
  7.769.963  - 85.740.157  7.769.963 ₫ - 85.740.157 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Valery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  22.587.910,00 ₫
  10.421.271  - 125.815.439  10.421.271 ₫ - 125.815.439 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  29.703.819,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  17.037.936,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.692.003,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.138.338,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.716 crt - SI

  61.409.141,00 ₫
  8.065.999  - 602.148.089  8.065.999 ₫ - 602.148.089 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  22.650.740,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Mayo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  27.030.152,00 ₫
  8.539.204  - 108.070.235  8.539.204 ₫ - 108.070.235 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  46.380.627,00 ₫
  16.372.563  - 269.248.718  16.372.563 ₫ - 269.248.718 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  33.268.709,00 ₫
  11.957.490  - 158.829.433  11.957.490 ₫ - 158.829.433 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Adonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  32.960.219,00 ₫
  13.981.065  - 189.480.233  13.981.065 ₫ - 189.480.233 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  40.823.861,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.845 crt - VS

  129.434.101,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Alula

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  21.797.159,00 ₫
  9.757.311  - 110.617.395  9.757.311 ₫ - 110.617.395 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  34.666.249,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.33 crt - AAA

  23.515.642,00 ₫
  8.893.825  - 272.616.629  8.893.825 ₫ - 272.616.629 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  14.098.517,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  29.575.895,00 ₫
  10.737.684  - 142.754.032  10.737.684 ₫ - 142.754.032 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  51.472.112,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.379.155,00 ₫
  7.698.076  - 86.150.526  7.698.076 ₫ - 86.150.526 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  33.123.521,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Pera

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  18.820.097,00 ₫
  9.462.407  - 101.037.251  9.462.407 ₫ - 101.037.251 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Isabelle

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  16.436.241,00 ₫
  8.780.618  - 36.891.331  8.780.618 ₫ - 36.891.331 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Cenny

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  18.683.683,00 ₫
  8.884.486  - 108.735.332  8.884.486 ₫ - 108.735.332 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Merida

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.74 crt - SI

  156.057.277,00 ₫
  10.995.230  - 628.794.183  10.995.230 ₫ - 628.794.183 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng