Đang tải...
Tìm thấy 7058 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Soderman Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.226.285,00 ₫
  5.030.636  - 120.353.199  5.030.636 ₫ - 120.353.199 ₫
 2. Nhẫn Verde Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  17.830.102,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 3. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Vàng Trắng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  13.047.107,00 ₫
  5.794.783  - 77.079.819  5.794.783 ₫ - 77.079.819 ₫
 4. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.282.959,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 5. Bộ cô dâu Dreamy-Ring B Vàng Trắng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  22.839.514,00 ₫
  6.751.382  - 127.372.035  6.751.382 ₫ - 127.372.035 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.198.068,00 ₫
  5.248.276  - 66.509.113  5.248.276 ₫ - 66.509.113 ₫
 7. Nhẫn Tanazia Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.886.749,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 8. Nhẫn Mirkos Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  7.301.851,00 ₫
  3.983.754  - 46.372.415  3.983.754 ₫ - 46.372.415 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B Vàng Trắng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  19.471.605,00 ₫
  7.248.078  - 134.405.019  7.248.078 ₫ - 134.405.019 ₫
 11. Nhẫn Aglio Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  6.679.213,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 12. Nhẫn Chiefly Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  8.490.524,00 ₫
  4.215.828  - 49.386.553  4.215.828 ₫ - 49.386.553 ₫
 13. Bộ cô dâu Graceful-RING B Vàng Trắng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  14.377.290,00 ₫
  6.337.328  - 88.145.807  6.337.328 ₫ - 88.145.807 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Marileno Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  39.028.116,00 ₫
  7.785.811  - 181.909.509  7.785.811 ₫ - 181.909.509 ₫
 16. Nhẫn Lorenz Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.622.595,00 ₫
  6.134.404  - 63.777.995  6.134.404 ₫ - 63.777.995 ₫
 17. Nhẫn Estrella Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.952.777,00 ₫
  7.262.795  - 75.438.317  7.262.795 ₫ - 75.438.317 ₫
 18. Nhẫn Travis Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  3.19 crt - AAA

  52.980.880,00 ₫
  9.277.880  - 248.729.950  9.277.880 ₫ - 248.729.950 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  10.018.819,00 ₫
  5.786.009  - 72.551.538  5.786.009 ₫ - 72.551.538 ₫
 21. Nhẫn Angelina Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.782.967,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 22. Nhẫn Sueann Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  44.235.637,00 ₫
  7.621.095  - 406.073.542  7.621.095 ₫ - 406.073.542 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Honat - SET Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Honat - SET

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.792 crt - VS

  34.528.136,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.563.119  - 2.230.135.654  18.563.119 ₫ - 2.230.135.654 ₫
 24. Nhẫn Clemmie Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Clemmie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.886.721,00 ₫
  6.834.873  - 82.329.795  6.834.873 ₫ - 82.329.795 ₫
 25. Nhẫn Frousy Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Frousy

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.255 crt - AAA

  15.056.531,00 ₫
  8.843.731  - 114.254.170  8.843.731 ₫ - 114.254.170 ₫
 26. Nhẫn Sanviben Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  9.764.104,00 ₫
  6.558.930  - 81.211.874  6.558.930 ₫ - 81.211.874 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Hrundl Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  8.547.129,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 29. Nhẫn Promij Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  14.264.083,00 ₫
  7.967.509  - 103.598.562  7.967.509 ₫ - 103.598.562 ₫
 30. Nhẫn Botello Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  14.716.909,00 ₫
  5.334.313  - 77.348.684  5.334.313 ₫ - 77.348.684 ₫
 31. Nhẫn Harriet Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  12.424.468,00 ₫
  4.452.431  - 68.844.007  4.452.431 ₫ - 68.844.007 ₫
 32. Nhẫn SYLVIE Kijany Vàng Trắng 9K

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  36.735.674,00 ₫
  15.387.379  - 228.465.894  15.387.379 ₫ - 228.465.894 ₫
 33. Nhẫn đeo ngón út Govinde Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Govinde

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  7.103.739,00 ₫
  5.097.711  - 53.108.235  5.097.711 ₫ - 53.108.235 ₫
 34. Nhẫn Balle Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Balle

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.311.247,00 ₫
  6.549.024  - 89.150.513  6.549.024 ₫ - 89.150.513 ₫
 35. Nhẫn Lamiavita Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiavita

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.376 crt - VS

  27.282.889,00 ₫
  14.201.819  - 183.225.545  14.201.819 ₫ - 183.225.545 ₫
 36. Nhẫn Marguerita Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.301.823,00 ₫
  7.213.550  - 88.159.956  7.213.550 ₫ - 88.159.956 ₫
 37. Nhẫn Masha Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.971.655,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 38. Nhẫn Stella Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.509.374,00 ₫
  7.463.738  - 83.617.526  7.463.738 ₫ - 83.617.526 ₫
 39. Nhẫn Ubwenzi Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  16.839.542,00 ₫
  7.983.924  - 121.669.229  7.983.924 ₫ - 121.669.229 ₫
 40. Nhẫn Korilla Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng Trắng 9K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  9.084.862,00 ₫
  6.031.951  - 74.985.489  6.031.951 ₫ - 74.985.489 ₫
 41. Nhẫn Teri Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.424.483,00 ₫
  6.091.952  - 66.127.044  6.091.952 ₫ - 66.127.044 ₫
 42. Nhẫn Leanne Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  12.962.202,00 ₫
  7.508.454  - 88.542.031  7.508.454 ₫ - 88.542.031 ₫
 43. Nhẫn Zangoose Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  32.688.523,00 ₫
  7.865.622  - 119.801.315  7.865.622 ₫ - 119.801.315 ₫
 44. Nhẫn Mindy Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 45. Nhẫn Katharyn Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  12.339.564,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 46. Nhẫn Rosalie Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  15.679.170,00 ₫
  7.270.153  - 77.858.118  7.270.153 ₫ - 77.858.118 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Olivia Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Olivia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  14.660.307,00 ₫
  7.033.551  - 87.466.565  7.033.551 ₫ - 87.466.565 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.009.381,00 ₫
  5.248.276  - 66.509.113  5.248.276 ₫ - 66.509.113 ₫
 50. Nhẫn Holz Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  21.848.952,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 51. Nhẫn Eliana Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.537.660,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 52. Nhẫn Luna Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.858.405,00 ₫
  10.202.781  - 122.334.321  10.202.781 ₫ - 122.334.321 ₫
 53. Nhẫn Chasm Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Trai Trắng
  6.933.929,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 54. Nhẫn Kohtuda Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 55. Nhẫn Eldora Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  14.971.626,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 56. Nhẫn Rosario Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.924.462,00 ₫
  6.916.948  - 88.301.467  6.916.948 ₫ - 88.301.467 ₫
 57. Nhẫn Tortilla Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  22.471.589,00 ₫
  5.708.179  - 79.060.938  5.708.179 ₫ - 79.060.938 ₫
 58. Bộ cô dâu Elegance-Ring B Vàng Trắng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Elegance-Ring B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  20.575.373,00 ₫
  7.983.924  - 121.994.702  7.983.924 ₫ - 121.994.702 ₫
 59. Nhẫn Boubon Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Boubon

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  7.458.077  - 1.280.739.209  7.458.077 ₫ - 1.280.739.209 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn Loberta Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Loberta

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.84 crt - VS

  34.160.214,00 ₫
  8.858.447  - 155.588.879  8.858.447 ₫ - 155.588.879 ₫
 62. Nhẫn Lemoule Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  26.830.059,00 ₫
  7.580.340  - 879.250.541  7.580.340 ₫ - 879.250.541 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Polloc - B Vàng Trắng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Polloc - B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  12.707.486,00 ₫
  6.007.047  - 76.994.918  6.007.047 ₫ - 76.994.918 ₫
 64. Nhẫn Xanocr Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Xanocr

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  11.065.985,00 ₫
  7.804.491  - 86.447.700  7.804.491 ₫ - 86.447.700 ₫
 65. Nhẫn Shkreli Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Shkreli

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.424.469,00 ₫
  6.686.289  - 76.230.770  6.686.289 ₫ - 76.230.770 ₫
 66. Nhẫn Elladine Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  21.848.951,00 ₫
  9.507.124  - 132.027.669  9.507.124 ₫ - 132.027.669 ₫

You’ve viewed 60 of 7058 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng