Đang tải...
Tìm thấy 4491 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 375 & Đá Citrine

  12 crt - AAA

  47.935.520,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  8.489.426,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  16.735.524,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. /

  Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.716 crt - SI

  54.451.290,00 ₫
 8. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kaulini Ø8 mm
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Bảo hành trọn đời
 12. GLAMIRA Ring Jane

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  14.842.977,00 ₫
 13. GLAMIRA Ring Dalila

  Nhẫn GLAMIRA Dalila

  Vàng Trắng 375 & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  14.518.541,00 ₫
 14. GLAMIRA Diamonds Ring Mila

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  13.815.594,00 ₫
 15. GLAMIRA Diamonds Ring Stella

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.571.575,00 ₫
 16. GLAMIRA Diamonds Ring Scarlett

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  36.336.908,00 ₫
 17. GLAMIRA Diamonds Ring Rebecca

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  18.790.290,00 ₫
 18. GLAMIRA Diamonds Ring Olivia

  Nhẫn GLAMIRA Olivia

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  13.680.413,00 ₫
 19. GLAMIRA Diamonds Ring Kaya

  Nhẫn GLAMIRA Kaya

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  16.735.525,00 ₫
 20. GLAMIRA Diamonds Ring Odetta

  Nhẫn GLAMIRA Odetta

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  16.411.088,00 ₫
 21. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 22. GLAMIRA Diamonds Ring Adalyn

  Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.409.702,00 ₫
 23. GLAMIRA Diamonds Ring Brooke

  Nhẫn GLAMIRA Brooke

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.437.778,00 ₫
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Hazel

  Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.680.067,00 ₫
 25. GLAMIRA Diamonds Ring Megan

  Nhẫn GLAMIRA Megan

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.951.816,00 ₫
 26. GLAMIRA Diamonds Ring Gabrielle

  Nhẫn GLAMIRA Gabrielle

  Vàng Trắng 375 & Đá Sapphire

  0.208 crt - AAA

  13.734.485,00 ₫
 27. GLAMIRA Diamonds Ring Aurora

  Nhẫn GLAMIRA Aurora

  Vàng Trắng 375 & Đá Garnet

  0.29 crt - AAA

  13.761.522,00 ₫
 28. GLAMIRA Diamonds Ring Keshia

  Nhẫn GLAMIRA Keshia

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  15.248.523,00 ₫
 29. GLAMIRA Diamonds Ring Luna

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  16.465.161,00 ₫
 30. GLAMIRA Diamonds Ring Lorelei

  Nhẫn GLAMIRA Lorelei

  Vàng Trắng 375 & Đá Sapphire

  0.59 crt - AAA

  18.384.745,00 ₫
 31. GLAMIRA Diamonds Ring Rosalie

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  13.518.195,00 ₫
 32. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 33. GLAMIRA Diamonds Ring Madison

  Nhẫn GLAMIRA Madison

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.306 crt - VS

  20.304.328,00 ₫
 34. GLAMIRA Diamonds Ring Eve

  Nhẫn GLAMIRA Eve

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.220.794,00 ₫
 35. GLAMIRA Diamonds Ring Ara

  Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  14.085.958,00 ₫
 36. GLAMIRA Diamonds Ring Freya

  Nhẫn GLAMIRA Freya

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  1.142 crt - VS

  52.423.560,00 ₫
 37. GLAMIRA Diamonds Ring Erin

  Nhẫn GLAMIRA Erin

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.808 crt - SI

  60.183.005,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4491 products