Đang tải...
Tìm thấy 950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 3. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 4. Nhẫn Ortensia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  49.749.931,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 5. Nhẫn Apostoli Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Apostoli

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.253 crt - VS

  17.221.639,00 ₫
  8.915.520  - 109.254.054  8.915.520 ₫ - 109.254.054 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pasti SET Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pasti SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.924 crt - VS

  45.139.685,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.380.343  - 2.696.785.358  17.380.343 ₫ - 2.696.785.358 ₫
 7. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 8. Nhẫn Alhertine Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Jesasia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 11. Nhẫn Taldina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  40.742.757,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 12. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  16.280.502,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 13. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.557.735,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Stinge - SET Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stinge - SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  40.799.805,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.763.567  - 933.580.090  15.763.567 ₫ - 933.580.090 ₫
 16. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - M Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.81 crt - VS

  38.627.160,00 ₫
  12.621.397  - 183.888.006  12.621.397 ₫ - 183.888.006 ₫
 17. Nhẫn Swablu Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Swablu

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  26.614.621,00 ₫
  8.327.207  - 115.932.036  8.327.207 ₫ - 115.932.036 ₫
 18. Nhẫn Vaudis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vaudis

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  21.553.409,00 ₫
  10.403.603  - 116.418.696  10.403.603 ₫ - 116.418.696 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Parma Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 21. Nhẫn Banele Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Banele

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.485 crt - VS

  62.405.666,00 ₫
  13.900.760  - 257.913.648  13.900.760 ₫ - 257.913.648 ₫
 22. Nhẫn Moneta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  54.370.180,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 23. Nhẫn Severny Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  42.021.849,00 ₫
  10.842.944  - 324.801.679  10.842.944 ₫ - 324.801.679 ₫
 24. Nhẫn Laia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  29.033.568,00 ₫
  10.139.998  - 136.763.578  10.139.998 ₫ - 136.763.578 ₫
 25. Nhẫn Elladine Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  24.304.092,00 ₫
  8.714.369  - 122.069.301  8.714.369 ₫ - 122.069.301 ₫
 26. Nhẫn Abagale Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Abagale

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  23.302.123,00 ₫
  7.509.627  - 116.607.951  7.509.627 ₫ - 116.607.951 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Stellar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stellar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  24.731.266,00 ₫
  10.784.275  - 131.207.600  10.784.275 ₫ - 131.207.600 ₫
 29. Nhẫn Toliman Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Toliman

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.159 crt - AAA

  11.392.863,00 ₫
  5.454.591  - 68.442.620  5.454.591 ₫ - 68.442.620 ₫
 30. Nhẫn Neutron Star Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Neutron Star

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  15.784.384,00 ₫
  6.529.287  - 93.843.305  6.529.287 ₫ - 93.843.305 ₫
 31. Nhẫn Elly Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elly

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  26.538.379,00 ₫
  5.588.421  - 90.842.270  5.588.421 ₫ - 90.842.270 ₫
 32. Nhẫn Massima Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  43.324.463,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 33. Nhẫn Cesarina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.344.563,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 34. Nhẫn Barque Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Barque

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  35.452.818,00 ₫
  8.137.953  - 469.486.926  8.137.953 ₫ - 469.486.926 ₫
 35. Nhẫn Blue Variable Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Blue Variable

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.255 crt - VS

  16.804.737,00 ₫
  7.319.291  - 97.763.581  7.319.291 ₫ - 97.763.581 ₫
 36. Nhẫn Caridad Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  11.66 crt - VS

  7.833.845.355,00 ₫
  13.607.415  - 10.796.482.523  13.607.415 ₫ - 10.796.482.523 ₫
 37. Nhẫn Mutia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  19.548.390,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 38. Nhẫn Beyonce Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  17.815.358,00 ₫
  7.078.127  - 82.542.099  7.078.127 ₫ - 82.542.099 ₫
 39. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 40. Nhẫn Estrella Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.760.093,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 41. Nhẫn Maclovia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.616.099,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 42. Nhẫn Zelmira Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  39.773.503,00 ₫
  13.910.222  - 231.255.765  13.910.222 ₫ - 231.255.765 ₫
 43. Nhẫn Nutmeg Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nutmeg

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  22.001.941,00 ₫
  9.357.834  - 113.917.824  9.357.834 ₫ - 113.917.824 ₫
 44. Nhẫn Gerlindis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  56.558.235,00 ₫
  14.111.643  - 16.917.332.157  14.111.643 ₫ - 16.917.332.157 ₫
 45. Nhẫn Ara Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  17.555.808,00 ₫
  7.835.145  - 86.840.880  7.835.145 ₫ - 86.840.880 ₫
 46. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - VS

  39.370.931,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.886.624  - 1.435.037.549  12.886.624 ₫ - 1.435.037.549 ₫
 49. Nhẫn Miercoles Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  14.930.304,00 ₫
  7.202.494  - 75.607.265  7.202.494 ₫ - 75.607.265 ₫
 50. Nhẫn Emmeline Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 51. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 52. Nhẫn Bernelle Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bernelle

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - SI

  28.364.687,00 ₫
  6.986.203  - 108.375.370  6.986.203 ₫ - 108.375.370 ₫
 53. Nhẫn Domela Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  54.902.256,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 54. Nhẫn Jadora Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jadora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.128 crt - AAA

  61.606.470,00 ₫
  13.145.092  - 12.771.301.619  13.145.092 ₫ - 12.771.301.619 ₫
 55. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  17.079.697,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 56. Nhẫn Milose Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  19.644.370,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 57. Nhẫn Morpho Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Morpho

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  10.446.860,00 ₫
  4.931.437  - 54.451.284  4.931.437 ₫ - 54.451.284 ₫
 58. Nhẫn Dorado Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dorado

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  13.950.235,00 ₫
  6.968.899  - 97.655.435  6.968.899 ₫ - 97.655.435 ₫
 59. Nhẫn Ahmarria Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - SI

  81.209.476,00 ₫
  10.744.802  - 252.398.222  10.744.802 ₫ - 252.398.222 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Norlene Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.962.004,00 ₫
  5.799.305  - 92.924.067  5.799.305 ₫ - 92.924.067 ₫
 62. Nhẫn Ambra Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.454.693,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 63. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 64. Nhẫn Bled Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bled

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  26.176.903,00 ₫
  10.088.358  - 144.577.099  10.088.358 ₫ - 144.577.099 ₫
 65. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 66. Nhẫn Armanie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Armanie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.676 crt - SI

  41.029.614,00 ₫
  6.379.506  - 139.467.216  6.379.506 ₫ - 139.467.216 ₫

You’ve viewed 60 of 950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng