Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Apostoli

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.253 crt - AAAAA

  18.574.723,00 ₫
  10.209.008  - 123.494.697  10.209.008 ₫ - 123.494.697 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Neutron Star

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  17.487.084,00 ₫
  7.386.756  - 103.754.217  7.386.756 ₫ - 103.754.217 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.138.338,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  22.094.610,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  44.223.467,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Belinda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  35.550.395,00 ₫
  10.081.083  - 138.112.548  10.081.083 ₫ - 138.112.548 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Lynx

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  17.073.313,00 ₫
  7.050.532  - 85.075.064  7.050.532 ₫ - 85.075.064 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - M Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.81 crt - VS

  43.808.846,00 ₫
  14.834.646  - 211.810.314  14.834.646 ₫ - 211.810.314 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Swablu

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  29.788.160,00 ₫
  9.747.123  - 132.395.596  9.747.123 ₫ - 132.395.596 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Banele

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.485 crt - VS

  71.918.997,00 ₫
  15.912.660  - 285.692.041  15.912.660 ₫ - 285.692.041 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  59.398.868,00 ₫
  12.836.542  - 4.517.115.383  12.836.542 ₫ - 4.517.115.383 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  22.819.985,00 ₫
  9.925.424  - 140.192.731  9.925.424 ₫ - 140.192.731 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Morpho

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  11.529.000,00 ₫
  5.506.388  - 60.395.935  5.506.388 ₫ - 60.395.935 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Stellar

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.298.637,00 ₫
  12.613.524  - 151.145.502  12.613.524 ₫ - 151.145.502 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Toliman

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.159 crt - AAA

  12.667.579,00 ₫
  6.134.404  - 75.891.145  6.134.404 ₫ - 75.891.145 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  2.13 crt - VS

  556.336.040,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  47.799.110,00 ₫
  12.721.071  - 4.050.702.495  12.721.071 ₫ - 4.050.702.495 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Barque

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.432 crt - VS

  38.891.700,00 ₫
  9.469.765  - 501.648.559  9.469.765 ₫ - 501.648.559 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Blue Variable

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.255 crt - VS

  18.888.871,00 ₫
  8.375.054  - 109.768.344  8.375.054 ₫ - 109.768.344 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  36.408.504,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  20.500.089,00 ₫
  8.201.847  - 95.263.694  8.201.847 ₫ - 95.263.694 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  11.66 crt - VS

  8.203.711.872,00 ₫
  15.967.848  - 11.320.248.230  15.967.848 ₫ - 11.320.248.230 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.981.630,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  33.268.709,00 ₫
  11.957.490  - 158.829.433  11.957.490 ₫ - 158.829.433 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.692.003,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pasti SET Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pasti SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.924 crt - VS

  51.515.980,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.309.337  - 2.847.411.025  20.309.337 ₫ - 2.847.411.025 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  19.057.267,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.701.130,00 ₫
  7.332.417  - 96.664.629  7.332.417 ₫ - 96.664.629 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  46.380.627,00 ₫
  16.372.563  - 269.248.718  16.372.563 ₫ - 269.248.718 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Nutmeg

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  25.441.576,00 ₫
  11.046.740  - 133.046.538  11.046.740 ₫ - 133.046.538 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  62.616.211,00 ₫
  16.464.544  - 17.728.628.235  16.464.544 ₫ - 17.728.628.235 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  20.779.711,00 ₫
  9.152.786  - 101.716.493  9.152.786 ₫ - 101.716.493 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  20.904.238,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Stinge - SET Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stinge - SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  46.416.853,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.340.950  - 998.499.980  18.340.950 ₫ - 998.499.980 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  59.274.623,00 ₫
  10.570.704  - 5.508.879.545  10.570.704 ₫ - 5.508.879.545 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Bernelle

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - SI

  31.026.926,00 ₫
  8.128.263  - 121.089.046  8.128.263 ₫ - 121.089.046 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  104.359.597,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jadora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.128 crt - AAA

  67.641.187,00 ₫
  15.396.153  - 13.387.068.627  15.396.153 ₫ - 13.387.068.627 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.517.791,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Vaudis

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  25.009.125,00 ₫
  12.272.771  - 135.876.713  12.272.771 ₫ - 135.876.713 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.411.888,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  29.703.819,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  46.583.834,00 ₫
  12.638.147  - 354.861.524  12.638.147 ₫ - 354.861.524 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  20.856.126,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Calottina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.3 crt - VS1

  37.157.370,00 ₫
  10.853.722  - 140.546.503  10.853.722 ₫ - 140.546.503 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  19.473.302,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.828.772,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.215.175,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 65. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.954 crt - VS

  43.475.169,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  17.037.936,00 ₫
  8.399.960  - 87.211.848  8.399.960 ₫ - 87.211.848 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng