Đang tải...
Tìm thấy 950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.031.454,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.113.173,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 3. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 4. Nhẫn Josanne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  36.924.137,00 ₫
  8.459.686  - 106.293.564  8.459.686 ₫ - 106.293.564 ₫
 5. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  23.357.277,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 6. Nhẫn Cristophia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  33.428.872,00 ₫
  7.988.442  - 129.517.826  7.988.442 ₫ - 129.517.826 ₫
 7. Nhẫn Maclovia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.837.831,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 8. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.439.941,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ortensia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  65.335.059,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 11. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  13.203.491,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 12. Nhẫn Mutia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  24.220.279,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 13. Nhẫn Cesarina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  37.109.068,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  38.445.745,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Greyshell SET Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Greyshell SET

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.582 crt - VS

  40.195.541,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.083.602  - 188.673.448  15.083.602 ₫ - 188.673.448 ₫
 17. Nhẫn Sunita Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.603.198,00 ₫
  6.662.307  - 74.201.373  6.662.307 ₫ - 74.201.373 ₫
 18. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.322.240,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Abdera Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Abdera

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  43.665.933,00 ₫
  11.563.464  - 169.004.476  11.563.464 ₫ - 169.004.476 ₫
 21. Nhẫn Cienian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  86.320.704,00 ₫
  7.725.918  - 170.302.217  7.725.918 ₫ - 170.302.217 ₫
 22. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 23. Nhẫn Alhertine Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.899.559,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Telema Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Telema

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.111 crt - VS

  21.423.635,00 ₫
  7.854.071  - 90.260.989  7.854.071 ₫ - 90.260.989 ₫
 25. Nhẫn Zelmira Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  51.708.718,00 ₫
  13.910.222  - 231.255.765  13.910.222 ₫ - 231.255.765 ₫
 26. Nhẫn Edithe Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Edithe

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.622 crt - VS

  48.088.004,00 ₫
  7.777.828  - 284.936.519  7.777.828 ₫ - 284.936.519 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Nadia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  23.343.217,00 ₫
  8.684.088  - 95.492.524  8.684.088 ₫ - 95.492.524 ₫
 29. Nhẫn Taldina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  44.587.332,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 30. Nhẫn Ellyza Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellyza

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  33.275.306,00 ₫
  7.925.717  - 121.785.419  7.925.717 ₫ - 121.785.419 ₫
 31. Nhẫn Estrella Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.604.668,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 32. Nhẫn Tinka Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  21.518.802,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 33. Nhẫn Priscella Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Priscella

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.886.538,00 ₫
  6.077.780  - 70.335.163  6.077.780 ₫ - 70.335.163 ₫
 34. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  13.954.021,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 35. Nhẫn Boss Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Boss

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  16.238.054,00 ₫
  6.792.892  - 74.417.658  6.792.892 ₫ - 74.417.658 ₫
 36. Nhẫn SYLVIE Kijany Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  51.017.668,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 37. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  21.232.217,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 38. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  68.800.041,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 39. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  33.392.104,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 40. Nhẫn Aubina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  69.579.773,00 ₫
  9.921.273  - 196.473.449  9.921.273 ₫ - 196.473.449 ₫
 41. Nhẫn Belinda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Belinda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  37.821.746,00 ₫
  8.657.051  - 119.771.208  8.657.051 ₫ - 119.771.208 ₫
 42. Nhẫn Sonne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sonne

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  56.008.585,00 ₫
  10.125.128  - 139.034.637  10.125.128 ₫ - 139.034.637 ₫
 43. Nhẫn Alix Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  20.123.724,00 ₫
  6.640.137  - 75.607.266  6.640.137 ₫ - 75.607.266 ₫
 44. Nhẫn Shannan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.449.201,00 ₫
  6.474.134  - 71.092.189  6.474.134 ₫ - 71.092.189 ₫
 45. Nhẫn Edera Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.210.935,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 46. Nhẫn Tortilla Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  26.079.300,00 ₫
  5.273.447  - 73.903.967  5.273.447 ₫ - 73.903.967 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Eustolia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eustolia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.35 crt - AA

  23.153.963,00 ₫
  7.105.163  - 104.887.672  7.105.163 ₫ - 104.887.672 ₫
 49. Nhẫn Ahmarria Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.77 crt - SI

  89.008.122,00 ₫
  10.744.802  - 252.398.222  10.744.802 ₫ - 252.398.222 ₫
 50. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.560.980,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 51. Nhẫn Massima Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  50.563.456,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 52. Nhẫn Milose Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  24.377.090,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 53. Nhẫn Dalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  26.834.156,00 ₫
  8.253.669  - 111.863.062  8.253.669 ₫ - 111.863.062 ₫
 54. Nhẫn Ambra Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.834.588,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 55. Nhẫn Alkida Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  38.164.568,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Crisantemo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Crisantemo

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  27.248.354,00 ₫
  9.823.672  - 136.898.761  9.823.672 ₫ - 136.898.761 ₫
 57. Nhẫn Ronna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.61 crt - VS

  75.227.133,00 ₫
  9.230.223  - 426.647.762  9.230.223 ₫ - 426.647.762 ₫
 58. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  29.710.829,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 59. Nhẫn Kalidah Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kalidah

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.064 crt - VS

  48.394.056,00 ₫
  9.299.977  - 1.780.427.444  9.299.977 ₫ - 1.780.427.444 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Amberly Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  24.934.038,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 62. Nhẫn Beyonce Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  22.365.582,00 ₫
  7.078.127  - 82.542.099  7.078.127 ₫ - 82.542.099 ₫
 63. Nhẫn Elugelap Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Elugelap

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.233 crt - VS

  19.097.423,00 ₫
  5.799.305  - 78.162.198  5.799.305 ₫ - 78.162.198 ₫
 64. Nhẫn Martoya Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  4.864 crt - VS

  1.933.649.162,00 ₫
  10.526.618  - 2.664.990.564  10.526.618 ₫ - 2.664.990.564 ₫
 65. Nhẫn Shira Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  15.542.679,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 66. Nhẫn Severina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Severina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  46.683.193,00 ₫
  17.147.559  - 189.146.584  17.147.559 ₫ - 189.146.584 ₫

You’ve viewed 60 of 950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng