Đang tải...
Tìm thấy 950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Euploia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Euploia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  18.053.278,00 ₫
  8.592.164  - 103.414.191  8.592.164 ₫ - 103.414.191 ₫
 2. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 3. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 4. Nhẫn Alhertine Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.152.315,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 5. Nhẫn Cesarina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.344.563,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 6. Nhẫn Jesasia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.021.645,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 7. Nhẫn Ortensia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  49.749.931,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 8. Nhẫn Laia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  29.033.568,00 ₫
  10.139.998  - 136.763.578  10.139.998 ₫ - 136.763.578 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Elenora Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elenora

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  45.416.538,00 ₫
  5.545.163  - 898.622.037  5.545.163 ₫ - 898.622.037 ₫
 11. Nhẫn Mutia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  19.548.390,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 12. Nhẫn Swablu Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Swablu

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  26.614.621,00 ₫
  8.327.207  - 115.932.036  8.327.207 ₫ - 115.932.036 ₫
 13. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Available Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  26.085.519,00 ₫
  9.330.258  - 130.896.681  9.330.258 ₫ - 130.896.681 ₫
 16. Nhẫn Benouville Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Benouville

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  20.135.080,00 ₫
  8.592.164  - 124.394.429  8.592.164 ₫ - 124.394.429 ₫
 17. Nhẫn Estrella Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.760.093,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 18. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Alix Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.388.647,00 ₫
  6.640.137  - 75.607.266  6.640.137 ₫ - 75.607.266 ₫
 21. Nhẫn Beverly Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  47.287.186,00 ₫
  16.735.524  - 267.119.538  16.735.524 ₫ - 267.119.538 ₫
 22. Nhẫn Ellamay Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 23. Nhẫn Vitalba Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 24. Nhẫn Arliene Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Arliene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  34.829.630,00 ₫
  13.247.831  - 192.485.584  13.247.831 ₫ - 192.485.584 ₫
 25. Nhẫn Asie Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Asie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.791.760,00 ₫
  7.163.561  - 89.544.519  7.163.561 ₫ - 89.544.519 ₫
 26. Nhẫn Yedprior Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Yedprior

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.178 crt - VS

  19.153.119,00 ₫
  7.436.088  - 88.273.813  7.436.088 ₫ - 88.273.813 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 29. Nhẫn Orionis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Orionis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  17.304.911,00 ₫
  8.292.601  - 96.330.656  8.292.601 ₫ - 96.330.656 ₫
 30. Nhẫn Tivona Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  68.277.970,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 31. Nhẫn Carlene Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Carlene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.756 crt - AAA

  50.127.089,00 ₫
  19.787.934  - 12.879.541.813  19.787.934 ₫ - 12.879.541.813 ₫
 32. Nhẫn Norlene Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.962.004,00 ₫
  5.799.305  - 92.924.067  5.799.305 ₫ - 92.924.067 ₫
 33. Nhẫn Uliga Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Uliga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  16.340.792,00 ₫
  6.986.202  - 83.434.295  6.986.202 ₫ - 83.434.295 ₫
 34. Nhẫn Zulmarie Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  26.163.924,00 ₫
  9.141.003  - 124.407.946  9.141.003 ₫ - 124.407.946 ₫
 35. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 36. Nhẫn Cenny Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Cenny

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  16.502.470,00 ₫
  7.747.547  - 96.168.437  7.747.547 ₫ - 96.168.437 ₫
 37. Nhẫn Eltanin Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eltanin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - AAA

  12.238.832,00 ₫
  6.650.952  - 70.727.196  6.650.952 ₫ - 70.727.196 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Afige SET Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Afige SET

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.226 crt - VS

  33.323.161,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.852.711  - 1.479.417.788  14.852.711 ₫ - 1.479.417.788 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Crisantemo Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Crisantemo

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  20.447.351,00 ₫
  9.823.672  - 136.898.761  9.823.672 ₫ - 136.898.761 ₫
 40. Nhẫn Beyonce Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  17.815.358,00 ₫
  7.078.127  - 82.542.099  7.078.127 ₫ - 82.542.099 ₫
 41. Nhẫn Elboros Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elboros

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  23.813.651,00 ₫
  10.192.718  - 126.124.758  10.192.718 ₫ - 126.124.758 ₫
 42. Nhẫn Avehenfer Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Avehenfer

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  14.749.431,00 ₫
  6.772.615  - 72.592.705  6.772.615 ₫ - 72.592.705 ₫
 43. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 44. Nhẫn Iskrenne Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  30.338.884,00 ₫
  8.800.344  - 120.595.815  8.800.344 ₫ - 120.595.815 ₫
 45. Nhẫn Amberly Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  20.079.654,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 46. Nhẫn Tortilla Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  23.220.202,00 ₫
  5.273.447  - 73.903.967  5.273.447 ₫ - 73.903.967 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Ambra Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.454.693,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 49. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 50. Nhẫn Yolanda Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.593.499,00 ₫
  8.401.828  - 105.374.328  8.401.828 ₫ - 105.374.328 ₫
 51. Nhẫn Tinka Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  18.270.379,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 52. Nhẫn Crocus Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.845 crt - VS

  121.592.921,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 53. Nhẫn Dorado Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dorado

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  13.950.235,00 ₫
  6.968.899  - 97.655.435  6.968.899 ₫ - 97.655.435 ₫
 54. Nhẫn Diell Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  31.451.701,00 ₫
  8.131.194  - 146.740.004  8.131.194 ₫ - 146.740.004 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Isell SET Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Isell SET

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.29 crt - VS

  37.856.622,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.862.596  - 2.704.490.731  16.862.596 ₫ - 2.704.490.731 ₫
 56. Nhẫn Ronna Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.61 crt - VS

  68.304.465,00 ₫
  9.230.223  - 426.647.762  9.230.223 ₫ - 426.647.762 ₫
 57. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 58. Nhẫn Eilah Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Eilah

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AAA

  15.645.147,00 ₫
  7.432.033  - 105.185.074  7.432.033 ₫ - 105.185.074 ₫
 59. Nhẫn Maclovia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.616.099,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn SYLVIE Kijany Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  40.980.408,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 62. Nhẫn Elliana Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elliana

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  22.399.377,00 ₫
  5.280.207  - 175.236.365  5.280.207 ₫ - 175.236.365 ₫
 63. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 64. Nhẫn Milose Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  19.644.370,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 65. Nhẫn Noralie Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Noralie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  16.156.134,00 ₫
  7.613.717  - 99.074.848  7.613.717 ₫ - 99.074.848 ₫
 66. Nhẫn Chasm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.393.987,00 ₫
  4.805.718  - 48.057.180  4.805.718 ₫ - 48.057.180 ₫

You’ve viewed 60 of 950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng