Đang tải...
Tìm thấy 950 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mutia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  24.220.279,00 ₫
  8.097.939  - 97.925.806  8.097.939 ₫ - 97.925.806 ₫
 2. Nhẫn Alhertine Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.899.559,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 3. Nhẫn Available Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  32.083.542,00 ₫
  9.330.258  - 130.896.681  9.330.258 ₫ - 130.896.681 ₫
 4. Nhẫn Swablu Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Swablu

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  31.967.826,00 ₫
  8.327.207  - 115.932.036  8.327.207 ₫ - 115.932.036 ₫
 5. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  13.954.021,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 6. Nhẫn Indistinct Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Indistinct

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  19.800.368,00 ₫
  7.513.953  - 87.679.009  7.513.953 ₫ - 87.679.009 ₫
 7. Nhẫn Tieshia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tieshia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  28.433.630,00 ₫
  6.337.329  - 73.903.970  6.337.329 ₫ - 73.903.970 ₫
 8. Nhẫn Amberly Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  24.934.038,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Shannan Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shannan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.449.201,00 ₫
  6.474.134  - 71.092.189  6.474.134 ₫ - 71.092.189 ₫
 11. Nhẫn Leiani Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Leiani

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Peridot

  3.3 crt - AAA

  23.157.208,00 ₫
  9.046.104  - 120.866.182  9.046.104 ₫ - 120.866.182 ₫
 12. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  38.445.745,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 13. Nhẫn Cesarina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  37.109.068,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 16. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.113.173,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 17. Nhẫn Dorado Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dorado

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  18.305.797,00 ₫
  6.968.899  - 97.655.435  6.968.899 ₫ - 97.655.435 ₫
 18. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.031.454,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Laia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  36.053.566,00 ₫
  10.139.998  - 136.763.578  10.139.998 ₫ - 136.763.578 ₫
 21. Nhẫn Diell Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  36.330.417,00 ₫
  8.131.194  - 146.740.004  8.131.194 ₫ - 146.740.004 ₫
 22. Nhẫn Dylis Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.560.980,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 23. Nhẫn Iskrenne Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.996.248,00 ₫
  8.800.344  - 120.595.815  8.800.344 ₫ - 120.595.815 ₫
 24. Nhẫn Camardes Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Camardes

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  33.039.550,00 ₫
  10.957.849  - 137.088.017  10.957.849 ₫ - 137.088.017 ₫
 25. Nhẫn Ortensia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  65.335.059,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 26. Nhẫn Estrella Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.604.668,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  23.357.277,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hrimbr SET Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hrimbr SET

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.83 crt - VS

  98.707.698,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  10.990.292  - 1.399.673.948  10.990.292 ₫ - 1.399.673.948 ₫
 30. Nhẫn Milose Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  24.377.090,00 ₫
  7.677.523  - 88.530.661  7.677.523 ₫ - 88.530.661 ₫
 31. Nhẫn Cristophia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  33.428.872,00 ₫
  7.988.442  - 129.517.826  7.988.442 ₫ - 129.517.826 ₫
 32. Nhẫn Jesasia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  23.460.015,00 ₫
  8.097.128  - 99.345.212  8.097.128 ₫ - 99.345.212 ₫
 33. Nhẫn Zarlish Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zarlish

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  33.375.881,00 ₫
  10.463.623  - 45.947.804  10.463.623 ₫ - 45.947.804 ₫
 34. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.163.294,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 35. Nhẫn Spencre Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  30.594.378,00 ₫
  11.544.538  - 490.331.981  11.544.538 ₫ - 490.331.981 ₫
 36. Nhẫn Gracianna Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  21.613.971,00 ₫
  6.889.412  - 109.727.185  6.889.412 ₫ - 109.727.185 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Andode SET Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Andode SET

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  1.516 crt - VS

  48.656.850,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.957.959  - 3.353.837.249  15.957.959 ₫ - 3.353.837.249 ₫
 38. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  29.710.829,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 39. Nhẫn Tortilla Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tortilla

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  26.079.300,00 ₫
  5.273.447  - 73.903.967  5.273.447 ₫ - 73.903.967 ₫
 40. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 41. Nhẫn Miercoles Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  18.981.707,00 ₫
  7.202.494  - 75.607.265  7.202.494 ₫ - 75.607.265 ₫
 42. Nhẫn Starnova Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Starnova

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  37.669.261,00 ₫
  11.036.254  - 152.106.731  11.036.254 ₫ - 152.106.731 ₫
 43. Nhẫn Blue Shifted Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Blue Shifted

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - VS1

  33.046.037,00 ₫
  8.573.239  - 117.594.780  8.573.239 ₫ - 117.594.780 ₫
 44. Nhẫn Ushas Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ushas

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - AAA

  15.251.766,00 ₫
  6.326.514  - 73.809.339  6.326.514 ₫ - 73.809.339 ₫
 45. Nhẫn Cikliption Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cikliption

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.16 crt - AA

  28.639.106,00 ₫
  8.331.534  - 1.765.097.811  8.331.534 ₫ - 1.765.097.811 ₫
 46. Nhẫn Edwardeen Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  33.122.819,00 ₫
  6.377.884  - 707.853.261  6.377.884 ₫ - 707.853.261 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Zelmira Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  51.708.718,00 ₫
  13.910.222  - 231.255.765  13.910.222 ₫ - 231.255.765 ₫
 49. Nhẫn Edera Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.210.935,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 50. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  41.945.336,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 51. Nhẫn Dorthea Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dorthea

  18K Vàng Vàng và Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  38.324.622,00 ₫
  11.188.199  - 148.199.975  11.188.199 ₫ - 148.199.975 ₫
 52. Nhẫn Asie Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Asie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  21.268.986,00 ₫
  7.163.561  - 89.544.519  7.163.561 ₫ - 89.544.519 ₫
 53. Nhẫn Sunita Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.603.198,00 ₫
  6.662.307  - 74.201.373  6.662.307 ₫ - 74.201.373 ₫
 54. Nhẫn Yolanda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  28.153.532,00 ₫
  8.401.828  - 105.374.328  8.401.828 ₫ - 105.374.328 ₫
 55. Nhẫn Garmisch Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Garmisch

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.123 crt - AAA

  17.758.581,00 ₫
  7.279.548  - 75.445.046  7.279.548 ₫ - 75.445.046 ₫
 56. Nhẫn Abarrane Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  34.402.183,00 ₫
  11.665.661  - 151.268.600  11.665.661 ₫ - 151.268.600 ₫
 57. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  14.628.848,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 58. Nhẫn Ellyza Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellyza

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  33.275.306,00 ₫
  7.925.717  - 121.785.419  7.925.717 ₫ - 121.785.419 ₫
 59. Nhẫn Lynx Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lynx

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  19.187.183,00 ₫
  6.190.251  - 75.593.745  6.190.251 ₫ - 75.593.745 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Maclovia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.837.831,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 62. Nhẫn Kalonnie Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  21.211.668,00 ₫
  5.925.835  - 83.745.213  5.925.835 ₫ - 83.745.213 ₫
 63. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  13.203.491,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 64. Nhẫn Alkida Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  38.164.568,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 65. Nhẫn Ellamay Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  24.657.187,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 66. Nhẫn Emmeline Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  60.446.880,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫

You’ve viewed 60 of 950 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng