Đang tải...
Tìm thấy 6959 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Lorenz Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.622.595,00 ₫
  6.134.404  - 63.777.995  6.134.404 ₫ - 63.777.995 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.886.749,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 3. Nhẫn Soderman Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  27.226.285,00 ₫
  5.030.636  - 120.353.199  5.030.636 ₫ - 120.353.199 ₫
 4. Nhẫn Resaixa Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  8.320.715,00 ₫
  5.635.444  - 75.141.151  5.635.444 ₫ - 75.141.151 ₫
 5. Nhẫn Giorgetta Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  6.141.480,00 ₫
  4.237.338  - 43.287.528  4.237.338 ₫ - 43.287.528 ₫
 6. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Vàng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  13.047.107,00 ₫
  5.794.783  - 77.079.819  5.794.783 ₫ - 77.079.819 ₫
 7. Nhẫn Kinkade Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  11.575.415,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 8. Nhẫn Vontasia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.282.959,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Kohtuda Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  10.924.476,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 11. Nhẫn Harriet Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  12.424.468,00 ₫
  4.452.431  - 68.844.007  4.452.431 ₫ - 68.844.007 ₫
 12. Nhẫn Talmeri - A Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  9.481.086,00 ₫
  5.646.199  - 71.999.657  5.646.199 ₫ - 71.999.657 ₫
 13. Nhẫn Pullapli Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  7.528.266,00 ₫
  5.561.294  - 58.160.099  5.561.294 ₫ - 58.160.099 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Liquidum Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.047.106,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 16. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  27.905.527,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 17. Nhẫn Mindy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 18. Nhẫn Varenza Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  8.660.335,00 ₫
  5.412.709  - 56.561.045  5.412.709 ₫ - 56.561.045 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.198.068,00 ₫
  5.248.276  - 66.509.113  5.248.276 ₫ - 66.509.113 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  10.018.819,00 ₫
  5.786.009  - 72.551.538  5.786.009 ₫ - 72.551.538 ₫
 22. Nhẫn Cie Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  16.443.317,00 ₫
  10.658.439  - 119.518.294  10.658.439 ₫ - 119.518.294 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Barbara Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Barbara

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  3.04 crt - AAA

  42.339.421,00 ₫
  12.183.903  - 286.484.484  12.183.903 ₫ - 286.484.484 ₫
 24. Bộ cô dâu Dreamy-Ring B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  22.839.514,00 ₫
  6.751.382  - 127.372.035  6.751.382 ₫ - 127.372.035 ₫
 25. Nhẫn Does Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  14.122.574,00 ₫
  7.683.925  - 88.078.448  7.683.925 ₫ - 88.078.448 ₫
 26. Nhẫn Marguerita Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.301.823,00 ₫
  7.213.550  - 88.159.956  7.213.550 ₫ - 88.159.956 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Mirkos Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  7.301.851,00 ₫
  3.983.754  - 46.372.415  3.983.754 ₫ - 46.372.415 ₫
 29. Nhẫn Masha Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.971.655,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Vàng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  9.792.405,00 ₫
  5.570.916  - 63.806.293  5.570.916 ₫ - 63.806.293 ₫
 31. Nhẫn đeo ngón út Loveness Vàng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Loveness

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  9.311.275,00 ₫
  6.622.609  - 77.263.778  6.622.609 ₫ - 77.263.778 ₫
 32. Nhẫn Varhdi Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Varhdi

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  8.122.602,00 ₫
  5.455.162  - 60.296.880  5.455.162 ₫ - 60.296.880 ₫
  Mới

 33. Nhẫn Josafina Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng 9K & Kim Cương

  4.8 crt - VS

  2.314.375.822,00 ₫
  10.656.458  - 2.715.482.411  10.656.458 ₫ - 2.715.482.411 ₫
 34. Nhẫn Emmeline Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 9K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.056.347,00 ₫
  9.933.915  - 5.502.511.655  9.933.915 ₫ - 5.502.511.655 ₫
 35. Nhẫn Carnssier Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.103.739,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 36. Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  19.471.605,00 ₫
  7.248.078  - 134.405.019  7.248.078 ₫ - 134.405.019 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Irene Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Irene

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  2.56 crt - AAA

  33.226.256,00 ₫
  10.989.004  - 252.522.382  10.989.004 ₫ - 252.522.382 ₫
 38. Nhẫn Venusa Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  7.839.585,00 ₫
  5.097.711  - 59.419.526  5.097.711 ₫ - 59.419.526 ₫
 39. Nhẫn Gaby Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.169.752,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 40. Nhẫn Ariassna Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ariassna

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.235.794,00 ₫
  7.426.379  - 77.433.588  7.426.379 ₫ - 77.433.588 ₫
 41. Nhẫn xếp chồng Merd Vàng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Merd

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.072 crt - VS

  7.245.248,00 ₫
  5.291.295  - 60.028.015  5.291.295 ₫ - 60.028.015 ₫
 42. Nhẫn Emmy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  31.330.039,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 43. Nhẫn Duamutef Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  12.792.391,00 ₫
  7.705.152  - 93.240.122  7.705.152 ₫ - 93.240.122 ₫
 44. Nhẫn Giftani Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Giftani

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.708 crt - VS

  21.481.029,00 ₫
  12.086.263  - 216.267.838  12.086.263 ₫ - 216.267.838 ₫
 45. Nhẫn Ubwenzi Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  16.839.542,00 ₫
  7.983.924  - 121.669.229  7.983.924 ₫ - 121.669.229 ₫
 46. Nhẫn Megisti Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Megisti

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  13.556.538,00 ₫
  8.171.281  - 132.409.743  8.171.281 ₫ - 132.409.743 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Koshu Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Koshu

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  48.141.279,00 ₫
  8.660.335  - 318.720.180  8.660.335 ₫ - 318.720.180 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Natacha - B Vàng 9K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Natacha - B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.368 crt - VS

  17.433.879,00 ₫
  5.606.577  - 93.919.366  5.606.577 ₫ - 93.919.366 ₫
 50. Bộ cô dâu Crinkly Ring B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  8.603.732,00 ₫
  4.958.466  - 73.471.343  4.958.466 ₫ - 73.471.343 ₫
 51. Nhẫn Talmeri - B Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  8.235.809,00 ₫
  5.603.746  - 67.754.390  5.603.746 ₫ - 67.754.390 ₫
 52. Nhẫn Chiefly Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  8.490.524,00 ₫
  4.215.828  - 49.386.553  4.215.828 ₫ - 49.386.553 ₫
 53. Bộ cô dâu Graceful-RING B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  14.377.290,00 ₫
  6.337.328  - 88.145.807  6.337.328 ₫ - 88.145.807 ₫
 54. Nhẫn Hrundl Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  8.547.129,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 55. Nhẫn Booger Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Booger

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.886.735,00 ₫
  5.731.104  - 63.650.639  5.731.104 ₫ - 63.650.639 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  22.047.065,00 ₫
  7.033.551  - 120.183.391  7.033.551 ₫ - 120.183.391 ₫
 57. Nhẫn Consecratedness B Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  9.424.482,00 ₫
  5.678.463  - 73.697.758  5.678.463 ₫ - 73.697.758 ₫
 58. Nhẫn Mcatee Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mcatee

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  14.377.289,00 ₫
  6.728.741  - 85.343.930  6.728.741 ₫ - 85.343.930 ₫
 59. Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  16.471.619,00 ₫
  6.933.929  - 100.329.709  6.933.929 ₫ - 100.329.709 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn Pyropus Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  9.056.559,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 62. Nhẫn Annette Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.424.454,00 ₫
  7.743.358  - 89.999.566  7.743.358 ₫ - 89.999.566 ₫
 63. Nhẫn Leanne Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  12.962.202,00 ₫
  7.508.454  - 88.542.031  7.508.454 ₫ - 88.542.031 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  1.75 crt - AAA

  20.716.882,00 ₫
  11.405.606  - 260.305.367  11.405.606 ₫ - 260.305.367 ₫
 65. Nhẫn Vind - A Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  28.414.959,00 ₫
  8.232.413  - 116.914.539  8.232.413 ₫ - 116.914.539 ₫
 66. Nhẫn Cedille Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  15.481.058,00 ₫
  9.455.049  - 112.074.938  9.455.049 ₫ - 112.074.938 ₫

You’ve viewed 60 of 6959 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng