Đang tải...
Tìm thấy 4441 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  18.060.308,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Vàng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  12.247.484,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  27.117.498,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Nedria

  Nhẫn GLAMIRA Nedria

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.54 crt - VS

  68.672.431,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  1.65 crt - AAA

  41.284.567,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  4.5 crt - AAAAA

  15.167.415,00 ₫
 9. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 10. Nhẫn GLAMIRA Ajianna

  Nhẫn GLAMIRA Ajianna

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  25.684.571,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Linoshka

  Nhẫn GLAMIRA Linoshka

  Vàng 375 & Kim Cương

  2 crt - VS

  106.604.488,00 ₫
 14. Bảo hành trọn đời
 15. Nhẫn GLAMIRA Febris

  Nhẫn GLAMIRA Febris

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  15.140.377,00 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Wrangel

  Nhẫn GLAMIRA Wrangel

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.62 crt - SI

  47.800.337,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  23.792.022,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng 375 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  95.141.059,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.226.683,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.566 crt - SI

  45.394.099,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Vernia

  Nhẫn GLAMIRA Vernia

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.162 crt - AAA

  11.084.918,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.760.829,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  16.384.052,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Cattleye

  Nhẫn GLAMIRA Cattleye

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.64 crt - SI

  49.692.885,00 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  16.329.979,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  44.691.152,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  98.304.315,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  98.006.916,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  58.155.276,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  41.338.639,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.598.957,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  21.142.456,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  48.854.757,00 ₫
 36. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 37. Nhẫn GLAMIRA Phyllis

  Nhẫn GLAMIRA Phyllis

  Vàng 375 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  19.952.856,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng 375 & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  19.168.801,00 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Evelina

  Nhẫn GLAMIRA Evelina

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  25.927.898,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4441 products