Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn SYLVIE Azurfa

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Ngọc Lục Bảo

  3.084 crt - AAA

  103.390.829,00 ₫
  22.838.382  - 640.454.506  22.838.382 ₫ - 640.454.506 ₫
 2. Nhẫn Bellora Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bellora

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  22.896.116,00 ₫
  11.431.077  - 150.664.376  11.431.077 ₫ - 150.664.376 ₫
 3. Nhẫn Fluture Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Fluture

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - VS

  16.103.696,00 ₫
  7.620.246  - 90.353.342  7.620.246 ₫ - 90.353.342 ₫
 4. Nhẫn Gael Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  12.962.202,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 5. Nhẫn Aditi Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aditi

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  17.150.861,00 ₫
  9.469.765  - 108.820.232  9.469.765 ₫ - 108.820.232 ₫
 6. Nhẫn Amaterasu Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Amaterasu

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  15.848.979,00 ₫
  8.517.695  - 99.084.431  8.517.695 ₫ - 99.084.431 ₫
 7. Nhẫn Aodhan Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aodhan

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.134 crt - VS1

  14.716.909,00 ₫
  7.238.172  - 82.513.753  7.238.172 ₫ - 82.513.753 ₫
 8. Nhẫn Aylaia Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aylaia

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.258 crt - VS1

  18.141.422,00 ₫
  7.556.567  - 89.716.547  7.556.567 ₫ - 89.716.547 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Barboleta Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barboleta

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  17.999.912,00 ₫
  9.149.389  - 106.824.957  9.149.389 ₫ - 106.824.957 ₫
 11. Nhẫn Bayleigh Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayleigh

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  14.745.211,00 ₫
  7.259.399  - 81.254.327  7.259.399 ₫ - 81.254.327 ₫
 12. Nhẫn Bayu Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayu

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  15.311.246,00 ₫
  8.130.527  - 95.051.433  8.130.527 ₫ - 95.051.433 ₫
 13. Nhẫn Callalily Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Callalily

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  22.669.703,00 ₫
  11.015.041  - 144.508.745  11.015.041 ₫ - 144.508.745 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Feileacon Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Feileacon

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - VS1

  23.971.583,00 ₫
  10.202.781  - 145.909.680  10.202.781 ₫ - 145.909.680 ₫
 16. Nhẫn Jonda Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jonda

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.286 crt - VS

  19.386.699,00 ₫
  9.414.294  - 125.518.266  9.414.294 ₫ - 125.518.266 ₫
 17. Nhẫn Mediterranean Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mediterranean

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  32.693.051,00 ₫
  10.412.214  - 139.527.640  10.412.214 ₫ - 139.527.640 ₫
 18. Nhẫn Nymphalis Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nymphalis

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  19.808.961,00 ₫
  7.259.399  - 100.584.424  7.259.399 ₫ - 100.584.424 ₫
 19. Nhẫn Pierisse Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Pierisse

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - VS1

  38.271.892,00 ₫
  10.955.608  - 152.079.465  10.955.608 ₫ - 152.079.465 ₫
 20. Nhẫn Radiancevb Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Radiancevb

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.61 crt - VS

  42.505.835,00 ₫
  12.196.640  - 195.183.036  12.196.640 ₫ - 195.183.036 ₫
 21. Nhẫn Sinelle Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sinelle

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  21.819.517,00 ₫
  8.069.395  - 92.716.540  8.069.395 ₫ - 92.716.540 ₫
 22. Pinky Ring Pinkfly Trắng Đen 18k
  Mới

  GLAMIRA Pinky Ring Pinkfly

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  14.033.139,00 ₫
  5.570.916  - 14.853.889  5.570.916 ₫ - 14.853.889 ₫
 23. Nhẫn Acephali Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Acephali

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  26.594.589,00 ₫
  9.027.126  - 112.994.743  9.027.126 ₫ - 112.994.743 ₫
 24. Nhẫn Ahti Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  19.512.358,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 25. Nhẫn Annigne Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Annigne

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - VS1

  43.590.356,00 ₫
  11.865.509  - 176.362.367  11.865.509 ₫ - 176.362.367 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Daryllyn Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Daryllyn

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  19.181.794,00 ₫
  6.919.778  - 83.914.693  6.919.778 ₫ - 83.914.693 ₫
 28. Nhẫn Iycaen Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Iycaen

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - VS

  31.105.889,00 ₫
  10.351.648  - 148.414.388  10.351.648 ₫ - 148.414.388 ₫
 29. Nhẫn Slaine Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Slaine

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nâu

  0.038 crt - VS1

  34.306.251,00 ₫
  12.251.828  - 143.320.072  12.251.828 ₫ - 143.320.072 ₫
 30. Nhẫn Thewind Trắng Đen 18k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Thewind

  18K vàng trắng với lớp Rhodium đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  26.155.346,00 ₫
  9.495.803  - 113.631.531  9.495.803 ₫ - 113.631.531 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng