Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Barboleta Trắng Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barboleta

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  19.788.299,00 ₫
  9.149.389  - 106.824.957  9.149.389 ₫ - 106.824.957 ₫
 2. Nhẫn Callalily Trắng Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Callalily

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  25.396.859,00 ₫
  11.015.041  - 144.508.745  11.015.041 ₫ - 144.508.745 ₫
 3. Nhẫn Mediterranean Trắng Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mediterranean

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  25.484.595,00 ₫
  10.412.214  - 139.527.640  10.412.214 ₫ - 139.527.640 ₫
 4. Nhẫn Ahti Trắng Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  15.131.247,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 5. Nhẫn Daryllyn Trắng Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Daryllyn

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.172 crt - VS

  15.029.928,00 ₫
  6.919.778  - 83.914.693  6.919.778 ₫ - 83.914.693 ₫
 6. Nhẫn Iycaen Trắng Đỏ Đen 14k
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Iycaen

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.402 crt - VS

  24.636.108,00 ₫
  10.351.648  - 148.414.388  10.351.648 ₫ - 148.414.388 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng