Đang tải...
Tìm thấy 2603 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Nedria

  Nhẫn GLAMIRA Nedria

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.54 crt - VS

  68.672.431,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Nhẫn GLAMIRA Hassie

  Vàng 375 & Kim Cương Đen

  1.65 crt - AAA

  41.284.567,00 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Pure Charm 5 mm
 4. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Infinite Moon 5 mm
 5. Nhẫn GLAMIRA Linoshka

  Nhẫn GLAMIRA Linoshka

  Vàng 375 & Kim Cương

  2 crt - VS

  106.604.488,00 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Lovely Sparkle 8 mm
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sense Tear 6 mm
 9. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng 375 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  95.141.059,00 ₫
 10. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Romantic Line 5 mm
 11. Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  21.142.456,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  48.854.757,00 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Glitter 4 mm
 14. Thiết kế mới nhất
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Great Blow 4 mm
 16. Nhẫn GLAMIRA Kael

  Nhẫn GLAMIRA Kael

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  22.953.895,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Nhẫn GLAMIRA Clemita

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.814.209,00 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ White Snowflake 5mm

  Nhẫn Nữ White Snowflake 5mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.089.980,00 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Fever Desire 5 mm
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Noble Structure 8 mm

  Nhẫn Nữ Noble Structure 8 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  31.674.215,00 ₫
 21. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Ornate Butterfly 5 mm
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Mystic Spring 6 mm
 24. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Charming Line 4 mm
 25. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Balance 6 mm
 26. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Nature 5 mm
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Brilliant Vision 5mm

  Nhẫn Nữ Brilliant Vision 5mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  15.395.154,00 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Immortal Feather 5mm

  Nhẫn Nữ Immortal Feather 5mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  12.436.739,00 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Luck 6mm
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Smart Glory 5 mm

  Nhẫn Nữ Smart Glory 5 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.532.718,00 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Morning 6 mm
 32. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Universe Crux 6 mm

  Nhẫn Nữ Universe Crux 6 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  18.871.400,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  15.924.433,00 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Road 6 mm

  Nhẫn Nữ Alluring Road 6 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.150.187,00 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Bird 6 mm

  Nhẫn Nữ Alluring Bird 6 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.550.055,00 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Mystic Secret 8 mm

  Nhẫn Nữ Mystic Secret 8 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  32.750.096,00 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Star 6 mm

  Nhẫn Nữ Alluring Star 6 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  18.492.890,00 ₫
 38. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 39. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Attractive Crimp 6mm

  Nhẫn Nữ Attractive Crimp 6mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  14.437.432,00 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Spring

  Nhẫn Nữ Bright Spring

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  10.086.289,00 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Immortal Way 6mm
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Behaviour 4 mm
 43. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Universe Jupiter 8 mm
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Brilliant Rose 4 mm

  Nhẫn Nữ Brilliant Rose 4 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  8.393.446,00 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Shining Element 6 mm
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Vision 6mm

  Nhẫn Nữ Alluring Vision 6mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  23.932.612,00 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Sense Dot 6 mm

  Nhẫn Nữ Sense Dot 6 mm

  Vàng 375 & Đá Zirconia

  0.325 crt

  11.409.356,00 ₫
 48. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Charming Summer

  Nhẫn Nữ Charming Summer

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  9.261.314,00 ₫
 49. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Heart 6 mm

  Nhẫn Nữ Bright Heart 6 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  13.345.162,00 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Bright Youth 5 mm

  Nhẫn Nữ Bright Youth 5 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  14.294.747,00 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Elugelap

  Nhẫn GLAMIRA Elugelap

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.233 crt - VS

  13.220.794,00 ₫
 52. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Dynamic Trust

  Nhẫn Nữ Dynamic Trust

  Vàng 375 & Đá Zirconia

  0.264 crt

  12.142.894,00 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Noble Choice 8 mm
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Heavenly Shine 4 mm

  Nhẫn Nữ Heavenly Shine 4 mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  16.813.930,00 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Exotic Shine 6 mm
 56. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Alluring Faith 6mm
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Charming Note 6mm

  Nhẫn Nữ Charming Note 6mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  16.302.943,00 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Natural Flow 5mm

  Nhẫn Nữ Natural Flow 5mm

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  12.000.101,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2603 products