Nhẫn Premium

34 sản phẩm [i]
Quick Filter
Chọn đá <span>Chọn</span> đá
Xóa
Carat Carat
 • Lọc
  Bộ lọc
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
34 Sản phẩm
trang
 • Sắp xếp theo
 • Bộ lọc
  Nâng cao
34 sản phẩm tùy biến được tìm thấy. [i]
Loại
Đá Quý
Hợp kim
Màu sắc
Carat
Bộ lọc
Nâng cao
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Velaria

  Nhẫn GLAMIRA Velaria

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  3.311 crt - VS

  125.964.018,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Brianica

  Nhẫn GLAMIRA Brianica

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  6.722 crt - VS

  127.837.709,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Apollo

  Nhẫn GLAMIRA Apollo

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  4.377 crt - VS

  131.785.848,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski

  5.232 crt - VS

  134.930.973,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Trắng 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  2.054 crt - AAA

  33.156.381,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Yalissa

  Nhẫn GLAMIRA Yalissa

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  7.52 crt - VS

  134.295.256,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Venus

  Nhẫn GLAMIRA Venus

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  2.816 crt - VS

  129.577.568,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Toinetta

  Nhẫn GLAMIRA Toinetta

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  3.365 crt - VS

  138.377.228,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  4.108 crt - VS

  130.982.836,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tisondria

  Nhẫn GLAMIRA Tisondria

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  6.468 crt - VS

  123.822.655,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tishitha

  Nhẫn GLAMIRA Tishitha

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  4.61 crt - VS

  108.259.357,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tionnie

  Nhẫn GLAMIRA Tionnie

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  6.402 crt - VS

  126.432.441,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  8.69 crt - VS

  140.016.709,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Timonie

  Nhẫn GLAMIRA Timonie

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  3.956 crt - VS

  128.373.050,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Timerica

  Nhẫn GLAMIRA Timerica

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  2.87 crt - VS

  140.618.967,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sayantika

  Nhẫn GLAMIRA Sayantika

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  6.172 crt - VS

  133.057.281,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  3.8 crt - VS

  130.748.625,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Orina

  Nhẫn GLAMIRA Orina

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski

  5.932 crt - VS

  123.956.490,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Thiết kế mới nhất

 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Masumi

  Nhẫn GLAMIRA Masumi

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  6 crt - VS

  132.990.364,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Haldis

  Nhẫn GLAMIRA Haldis

  Vàng Trắng 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  8.6 crt - AAA

  51.467.022,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Demaura

  Nhẫn GLAMIRA Demaura

  Vàng Trắng-Đỏ 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  4.064 crt - AAA

  27.334.296,00 ₫
  More Colour
  • Trắng Đỏ
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Delfia

  Nhẫn GLAMIRA Delfia

  Vàng Trắng 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  8.06 crt - AAA

  60.301.931,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Delcenia

  Nhẫn GLAMIRA Delcenia

  Vàng Trắng 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  10.626 crt - AAA

  29.953.531,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski

  3.768 crt - VS

  139.380.992,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  1.72 crt - VS

  123.253.856,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Cassine

  Nhẫn GLAMIRA Cassine

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  4.35 crt - VS

  119.774.142,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Benvolio

  Nhẫn GLAMIRA Benvolio

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski

  13.416 crt - VS

  137.875.346,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aricela

  Nhẫn GLAMIRA Aricela

  Vàng Trắng 585
  Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  18.68 crt - AAA

  63.099.698,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Andin

  Nhẫn GLAMIRA Andin

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  6.36 crt - VS

  146.842.303,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  2.004 crt - VS

  60.327.726,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski

  14.96 crt - VS

  177.055.588,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  2.934 crt - VS

  129.912.155,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aithen

  Nhẫn GLAMIRA Aithen

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  13.08 crt - VS

  129.744.861,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
 • Mới

  Nhẫn GLAMIRA Adoel

  Nhẫn GLAMIRA Adoel

  Vàng Trắng 585
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  5.672 crt - VS

  137.741.511,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Màu đỏ
Loading... Đang tải thêm kết quả...
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
34 Sản phẩm
trang