Đang tải...
Tìm thấy 93 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Benvolio

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  13.416 crt - A

  241.595.363,00 ₫
  25.658.368  - 10.645.576.902  25.658.368 ₫ - 10.645.576.902 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Aithen

  Vàng 14K & Kim Cương

  13.08 crt - VS

  7.032.651.855,00 ₫
  21.922.537  - 10.288.465.383  21.922.537 ₫ - 10.288.465.383 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  8.69 crt - VS

  1.189.114.266,00 ₫
  29.665.896  - 5.207.763.046  29.665.896 ₫ - 5.207.763.046 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.8 crt - VS

  562.184.314,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Aricela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  16.28 crt - VS

  10.194.942.470,00 ₫
  39.056.418  - 11.764.161.224  39.056.418 ₫ - 11.764.161.224 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Timerica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.87 crt - VS

  294.052.660,00 ₫
  26.507.421  - 2.496.709.857  26.507.421 ₫ - 2.496.709.857 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.276 crt - VS

  94.023.797,00 ₫
  19.795.377  - 3.237.423.333  19.795.377 ₫ - 3.237.423.333 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  14.96 crt - AAA

  192.888.046,00 ₫
  51.129.946  - 14.384.379.936  51.129.946 ₫ - 14.384.379.936 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.934 crt - VS

  604.204.776,00 ₫
  21.345.181  - 3.930.957.782  21.345.181 ₫ - 3.930.957.782 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Devalle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  4.8 crt - AAA

  32.650.314,00 ₫
  11.313.625  - 418.115.935  11.313.625 ₫ - 418.115.935 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Bentler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  48.440.712,00 ₫
  12.802.014  - 216.338.593  12.802.014 ₫ - 216.338.593 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Rawetha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.59 crt - AAA

  35.288.322,00 ₫
  13.587.105  - 284.857.137  13.587.105 ₫ - 284.857.137 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Vanmatre

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  67.803.639,00 ₫
  15.710.302  - 238.583.769  15.710.302 ₫ - 238.583.769 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Cleitus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  67.635.526,00 ₫
  25.041.390  - 3.880.170.286  25.041.390 ₫ - 3.880.170.286 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Vonda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.99 crt - VS

  83.256.113,00 ₫
  13.739.368  - 337.172.927  13.739.368 ₫ - 337.172.927 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Brianica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  6.622 crt - VS

  2.419.428.247,00 ₫
  19.986.697  - 3.021.763.972  19.986.697 ₫ - 3.021.763.972 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  291.194.185,00 ₫
  16.318.790  - 2.390.521.685  16.318.790 ₫ - 2.390.521.685 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Dantella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAA

  37.994.252,00 ₫
  14.923.796  - 249.239.376  14.923.796 ₫ - 249.239.376 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Stefanik

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.995 crt - AAA

  28.563.259,00 ₫
  12.950.881  - 303.451.383  12.950.881 ₫ - 303.451.383 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Weasel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.384 crt - VS

  84.348.277,00 ₫
  11.332.021  - 203.178.276  11.332.021 ₫ - 203.178.276 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Corbeille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.055 crt - VS

  76.796.803,00 ₫
  15.636.717  - 458.148.765  15.636.717 ₫ - 458.148.765 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Branwyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.33 crt - VS

  68.267.505,00 ₫
  12.891.165  - 553.398.318  12.891.165 ₫ - 553.398.318 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  52.934.747,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 26. Premium Necklaces
 27. Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.423.276.743,00 ₫
  21.820.651  - 5.254.545.849  21.820.651 ₫ - 5.254.545.849 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Delfia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  7.96 crt - AAA

  117.313.027,00 ₫
  18.135.762  - 7.669.039.116  18.135.762 ₫ - 7.669.039.116 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.103 crt - VS

  139.795.088,00 ₫
  23.688.566  - 3.143.036.982  23.688.566 ₫ - 3.143.036.982 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Vitello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.16 crt - VS

  102.187.154,00 ₫
  13.782.670  - 537.351.220  13.782.670 ₫ - 537.351.220 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.724 crt - VS

  172.678.048,00 ₫
  19.901.792  - 398.262.261  19.901.792 ₫ - 398.262.261 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Wapo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.57 crt - VS

  56.167.939,00 ₫
  21.948.857  - 386.814.200  21.948.857 ₫ - 386.814.200 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Radigan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.615 crt - VS

  74.344.739,00 ₫
  21.503.105  - 912.108.878  21.503.105 ₫ - 912.108.878 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.768 crt - VS

  89.061.085,00 ₫
  29.954.574  - 6.495.874.868  29.954.574 ₫ - 6.495.874.868 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Zirkle

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.19 crt - VS

  57.510.574,00 ₫
  15.244.738  - 932.726.707  15.244.738 ₫ - 932.726.707 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Grajeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.898 crt - VS

  42.863.569,00 ₫
  15.904.452  - 1.559.568.076  15.904.452 ₫ - 1.559.568.076 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Grozdan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.9 crt - AAA

  23.528.377,00 ₫
  10.473.912  - 187.216.087  10.473.912 ₫ - 187.216.087 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Demaura

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  4.064 crt - AA

  106.039.023,00 ₫
  13.296.163  - 3.903.165.460  13.296.163 ₫ - 3.903.165.460 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.234 crt - VS

  189.216.459,00 ₫
  22.550.836  - 2.115.018.272  22.550.836 ₫ - 2.115.018.272 ₫
 40. Premium Earrings
 41. Nhẫn đính hôn Sanborn

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.61 crt - VS

  64.584.879,00 ₫
  17.313.030  - 4.365.276.473  17.313.030 ₫ - 4.365.276.473 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Tabatha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  4.132 crt - AA

  99.434.528,00 ₫
  24.231.960  - 1.883.948.616  24.231.960 ₫ - 1.883.948.616 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Murdoch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.33 crt - VS

  62.508.947,00 ₫
  21.146.503  - 397.894.335  21.146.503 ₫ - 397.894.335 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Cordialle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.84 crt - VS

  52.441.731,00 ₫
  11.865.509  - 1.835.750.729  11.865.509 ₫ - 1.835.750.729 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Timonie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.676 crt - VS

  118.773.397,00 ₫
  19.154.626  - 3.004.429.155  19.154.626 ₫ - 3.004.429.155 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Sayantika

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.072 crt - AAA

  81.117.066,00 ₫
  21.481.030  - 2.951.603.932  21.481.030 ₫ - 2.951.603.932 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.948 crt - VS

  122.092.060,00 ₫
  21.597.067  - 664.270.430  21.597.067 ₫ - 664.270.430 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.03 crt - VS

  341.747.623,00 ₫
  18.577.270  - 3.365.361.404  18.577.270 ₫ - 3.365.361.404 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Camaradell

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - VS

  72.294.844,00 ₫
  12.012.678  - 382.597.239  12.012.678 ₫ - 382.597.239 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Orina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.932 crt - AA

  95.139.452,00 ₫
  18.091.045  - 14.286.059.643  18.091.045 ₫ - 14.286.059.643 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Beumer

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire Trắng

  5.14 crt - AAA

  72.626.822,00 ₫
  13.539.557  - 3.050.334.591  13.539.557 ₫ - 3.050.334.591 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Cyrillus

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.515 crt - AAA

  35.143.983,00 ₫
  16.482.940  - 1.974.471.770  16.482.940 ₫ - 1.974.471.770 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Amarok

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  2.9 crt - VS1

  116.831.331,00 ₫
  16.261.054  - 2.212.093.286  16.261.054 ₫ - 2.212.093.286 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Rathman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.67 crt - VS

  94.305.683,00 ₫
  18.989.060  - 367.852.025  18.989.060 ₫ - 367.852.025 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Renesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.03 crt - VS

  72.941.254,00 ₫
  14.567.194  - 3.612.506.455  14.567.194 ₫ - 3.612.506.455 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Gerlind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.194 crt - AAA

  48.918.446,00 ₫
  20.789.901  - 393.932.090  20.789.901 ₫ - 393.932.090 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Bollin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng

  5.736 crt - AAA

  99.510.092,00 ₫
  18.765.194  - 6.955.580.239  18.765.194 ₫ - 6.955.580.239 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Judoc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.998 crt - VS

  53.275.783,00 ₫
  14.385.780  - 225.791.377  14.385.780 ₫ - 225.791.377 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Delcenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  12.426 crt - AAA

  52.769.748,00 ₫
  19.021.607  - 503.629.685  19.021.607 ₫ - 503.629.685 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Toinetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  3.365 crt - AA

  98.657.359,00 ₫
  26.507.421  - 3.054.933.625  26.507.421 ₫ - 3.054.933.625 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.232 crt - AA

  136.505.295,00 ₫
  27.917.414  - 3.886.184.407  27.917.414 ₫ - 3.886.184.407 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Joeann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.67 crt - VS

  180.099.050,00 ₫
  16.847.467  - 12.967.905.519  16.847.467 ₫ - 12.967.905.519 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Cassine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  5.25 crt - AA

  83.482.808,00 ₫
  15.710.302  - 5.248.531.721  15.710.302 ₫ - 5.248.531.721 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Tisondria

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  6.468 crt - AAA

  67.280.340,00 ₫
  18.254.630  - 2.805.991.415  18.254.630 ₫ - 2.805.991.415 ₫

You’ve viewed 60 of 93 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng