Đang tải...
Tìm thấy 93 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vonda

  Nhẫn GLAMIRA Vonda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.99 crt - VS

  77.160.776,00 ₫
  12.001.994  - 308.512.248  12.001.994 ₫ - 308.512.248 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Timerica

  Nhẫn đính hôn Timerica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.87 crt - VS

  276.832.634,00 ₫
  23.456.772  - 2.361.763.922  23.456.772 ₫ - 2.361.763.922 ₫
 3. Nhẫn Asion

  Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.276 crt - VS

  84.578.210,00 ₫
  16.669.556  - 3.062.668.837  16.669.556 ₫ - 3.062.668.837 ₫
 4. Nhẫn Anda

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.724 crt - VS

  98.763.393,00 ₫
  17.162.700  - 300.266.151  17.162.700 ₫ - 300.266.151 ₫
 5. Nhẫn Vanmatre

  Nhẫn GLAMIRA Vanmatre

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  56.463.337,00 ₫
  13.742.597  - 213.317.118  13.742.597 ₫ - 213.317.118 ₫
 6. Nhẫn Autya

  Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  48.195.068,00 ₫
  11.301.211  - 2.176.591.683  11.301.211 ₫ - 2.176.591.683 ₫
 7. Nhẫn Cenedra

  Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  275.022.816,00 ₫
  14.145.439  - 2.265.595.475  14.145.439 ₫ - 2.265.595.475 ₫
 8. Nhẫn Weasel

  Nhẫn GLAMIRA Weasel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.384 crt - VS

  78.558.286,00 ₫
  9.746.618  - 182.536.189  9.746.618 ₫ - 182.536.189 ₫
 9. Nhẫn Anaphiel

  Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  14.96 crt - AAA

  175.905.516,00 ₫
  45.015.590  - 13.693.404.765  45.015.590 ₫ - 13.693.404.765 ₫
 10. Nhẫn Rawetha

  Nhẫn GLAMIRA Rawetha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.59 crt - AAA

  30.877.178,00 ₫
  11.508.850  - 255.899.434  11.508.850 ₫ - 255.899.434 ₫
 11. Nhẫn Devalle

  Nhẫn GLAMIRA Devalle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  4.8 crt - AAA

  28.959.217,00 ₫
  9.700.656  - 215.425.956  9.700.656 ₫ - 215.425.956 ₫
 12. Nhẫn Amirella

  Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.934 crt - VS

  568.363.333,00 ₫
  18.428.004  - 3.730.670.467  18.428.004 ₫ - 3.730.670.467 ₫
 13. Nhẫn Renesa

  Nhẫn GLAMIRA Renesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.03 crt - VS

  66.527.904,00 ₫
  12.399.969  - 3.432.945.727  12.399.969 ₫ - 3.432.945.727 ₫
 14. Nhẫn Linehan

  Nhẫn GLAMIRA Linehan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.13 crt - VS

  33.874.433,00 ₫
  14.621.280  - 266.470.666  14.621.280 ₫ - 266.470.666 ₫
 15. Nhẫn Grozdan

  Nhẫn GLAMIRA Grozdan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.9 crt - AAA

  20.882.636,00 ₫
  9.129.648  - 169.720.940  9.129.648 ₫ - 169.720.940 ₫
 16. Nhẫn Stefanik

  Nhẫn GLAMIRA Stefanik

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.995 crt - AAA

  24.948.640,00 ₫
  11.211.991  - 276.501.165  11.211.991 ₫ - 276.501.165 ₫
 17. Nhẫn Dantella

  Nhẫn GLAMIRA Dantella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAA

  33.355.875,00 ₫
  12.842.825  - 221.265.816  12.842.825 ₫ - 221.265.816 ₫
 18. Nhẫn Branwyn

  Nhẫn GLAMIRA Branwyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.33 crt - VS

  62.346.455,00 ₫
  10.935.138  - 412.359.025  10.935.138 ₫ - 412.359.025 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Corbeille

  Nhẫn GLAMIRA Corbeille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.055 crt - VS

  70.848.589,00 ₫
  13.689.876  - 423.268.212  13.689.876 ₫ - 423.268.212 ₫
 21. Nhẫn Togelina

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.350.317.939,00 ₫
  18.914.658  - 4.995.486.899  18.914.658 ₫ - 4.995.486.899 ₫
 22. Nhẫn Wapo

  Nhẫn GLAMIRA Wapo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.57 crt - VS

  50.327.429,00 ₫
  19.366.436  - 350.459.213  19.366.436 ₫ - 350.459.213 ₫
 23. Nhẫn Vitello

  Nhẫn GLAMIRA Vitello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.16 crt - VS

  94.643.318,00 ₫
  11.735.685  - 282.246.399  11.735.685 ₫ - 282.246.399 ₫
 24. Nhẫn Osagia

  Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.8 crt - VS

  532.834.541,00 ₫
  18.736.218  - 4.451.447.125  18.736.218 ₫ - 4.451.447.125 ₫
 25. Nhẫn Radigan

  Nhẫn GLAMIRA Radigan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.615 crt - VS

  67.833.221,00 ₫
  19.008.745  - 853.079.238  19.008.745 ₫ - 853.079.238 ₫
 26. Nhẫn Csenge

  Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.768 crt - VS

  78.137.330,00 ₫
  25.435.836  - 6.165.703.006  25.435.836 ₫ - 6.165.703.006 ₫
 27. Nhẫn Zenobia

  Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.234 crt - VS

  158.732.540,00 ₫
  19.417.535  - 1.979.645.086  19.417.535 ₫ - 1.979.645.086 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Demaura

  Nhẫn đính hôn Demaura

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  4.064 crt - AA

  96.273.613,00 ₫
  11.663.499  - 3.715.678.788  11.663.499 ₫ - 3.715.678.788 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Sanborn

  Nhẫn đính hôn Sanborn

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.61 crt - VS

  58.757.646,00 ₫
  15.125.238  - 4.153.276.291  15.125.238 ₫ - 4.153.276.291 ₫
 30. Nhẫn Tabatha

  Nhẫn GLAMIRA Tabatha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  4.132 crt - AA

  89.109.509,00 ₫
  20.455.732  - 1.766.057.600  20.455.732 ₫ - 1.766.057.600 ₫
 31. Nhẫn Murdoch

  Nhẫn GLAMIRA Murdoch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.33 crt - VS

  56.597.439,00 ₫
  18.702.152  - 362.260.599  18.702.152 ₫ - 362.260.599 ₫
 32. Nhẫn Cordialle

  Nhẫn GLAMIRA Cordialle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.84 crt - VS

  47.794.928,00 ₫
  10.192.718  - 1.740.494.692  10.192.718 ₫ - 1.740.494.692 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Brianica

  Nhẫn đính hôn Brianica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  6.622 crt - VS

  2.303.911.995,00 ₫
  17.227.588  - 2.863.343.047  17.227.588 ₫ - 2.863.343.047 ₫
 34. Nhẫn Bentler

  Nhẫn GLAMIRA Bentler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  43.901.959,00 ₫
  11.088.434  - 193.080.381  11.088.434 ₫ - 193.080.381 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Sayantika

  Nhẫn đính hôn Sayantika

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.072 crt - AAA

  74.231.923,00 ₫
  19.028.211  - 2.800.983.608  19.028.211 ₫ - 2.800.983.608 ₫
 36. Nhẫn Timonie

  Nhẫn GLAMIRA Timonie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.676 crt - VS

  110.133.817,00 ₫
  16.773.376  - 2.793.967.668  16.773.376 ₫ - 2.793.967.668 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Aithen

  Nhẫn đính hôn Aithen

  Vàng 14K & Kim Cương

  13.08 crt - VS

  6.709.936.638,00 ₫
  18.768.662  - 9.801.300.009  18.768.662 ₫ - 9.801.300.009 ₫
 38. Nhẫn Palencia

  Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.948 crt - VS

  113.304.104,00 ₫
  18.979.546  - 615.510.472  18.979.546 ₫ - 615.510.472 ₫
 39. Nhẫn Cyrillus

  Nhẫn GLAMIRA Cyrillus

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.515 crt - AAA

  30.845.547,00 ₫
  14.392.822  - 1.870.580.292  14.392.822 ₫ - 1.870.580.292 ₫
 40. Nhẫn Malick

  Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.03 crt - VS

  323.245.196,00 ₫
  16.270.500  - 3.196.444.902  16.270.500 ₫ - 3.196.444.902 ₫
 41. Nhẫn Camaradell

  Nhẫn GLAMIRA Camaradell

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - VS

  62.415.940,00 ₫
  10.350.882  - 352.513.980  10.350.882 ₫ - 352.513.980 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Aricela

  Nhẫn đính hôn Aricela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  16.28 crt - VS

  9.768.060.660,00 ₫
  34.017.186  - 11.197.026.649  34.017.186 ₫ - 11.197.026.649 ₫
 43. Nhẫn Orina

  Nhẫn GLAMIRA Orina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.932 crt - AA

  87.166.944,00 ₫
  15.522.132  - 13.626.043.596  15.522.132 ₫ - 13.626.043.596 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Beumer

  Nhẫn đính hôn Beumer

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire Trắng

  5.14 crt - AAA

  66.758.795,00 ₫
  11.633.758  - 2.856.151.363  11.633.758 ₫ - 2.856.151.363 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Delfia

  Nhẫn đính hôn Delfia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  7.96 crt - AAA

  108.419.981,00 ₫
  15.654.070  - 7.305.273.368  15.654.070 ₫ - 7.305.273.368 ₫
 46. Nhẫn Britta

  Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.103 crt - VS

  128.267.665,00 ₫
  20.212.405  - 2.972.299.702  20.212.405 ₫ - 2.972.299.702 ₫
 47. Nhẫn Rathman

  Nhẫn GLAMIRA Rathman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.67 crt - VS

  87.574.654,00 ₫
  16.930.728  - 337.008.608  16.930.728 ₫ - 337.008.608 ₫
 48. Nhẫn Amarok

  Nhẫn GLAMIRA Amarok

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  2.9 crt - VS1

  107.570.227,00 ₫
  13.808.025  - 2.090.075.228  13.808.025 ₫ - 2.090.075.228 ₫
 49. Nhẫn Gerlind

  Nhẫn GLAMIRA Gerlind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.194 crt - AAA

  43.897.905,00 ₫
  18.497.757  - 360.097.686  18.497.757 ₫ - 360.097.686 ₫
 50. Nhẫn Anisatum

  Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.232 crt - AA

  123.956.171,00 ₫
  23.618.449  - 3.675.529.742  23.618.449 ₫ - 3.675.529.742 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Benvolio

  Nhẫn đính hôn Benvolio

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  13.416 crt - A

  226.331.089,00 ₫
  22.467.240  - 10.144.067.373  22.467.240 ₫ - 10.144.067.373 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Bollin

  Nhẫn đính hôn Bollin

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen & Đá Sapphire Trắng

  5.736 crt - AAA

  90.244.226,00 ₫
  15.867.116  - 6.615.264.114  15.867.116 ₫ - 6.615.264.114 ₫
 53. Nhẫn Judoc

  Nhẫn GLAMIRA Judoc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.998 crt - VS

  48.166.680,00 ₫
  12.389.425  - 200.082.804  12.389.425 ₫ - 200.082.804 ₫
 54. Nhẫn Delcenia

  Nhẫn GLAMIRA Delcenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  12.426 crt - AAA

  46.443.651,00 ₫
  16.202.908  - 315.703.932  16.202.908 ₫ - 315.703.932 ₫
 55. Nhẫn Toinetta

  Nhẫn GLAMIRA Toinetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  3.365 crt - AA

  89.358.785,00 ₫
  23.083.670  - 2.890.365.919  23.083.670 ₫ - 2.890.365.919 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Velaria

  Nhẫn đính hôn Velaria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.311 crt - VS

  475.340.033,00 ₫
  15.881.175  - 3.970.604.913  15.881.175 ₫ - 3.970.604.913 ₫
 57. Nhẫn Roni

  Nhẫn GLAMIRA Roni

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.28 crt - VS

  57.277.132,00 ₫
  15.193.369  - 1.450.799.765  15.193.369 ₫ - 1.450.799.765 ₫
 58. Nhẫn Joeann

  Nhẫn GLAMIRA Joeann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.67 crt - VS

  167.938.433,00 ₫
  14.337.938  - 12.364.593.193  14.337.938 ₫ - 12.364.593.193 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Cassine

  Nhẫn đính hôn Cassine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  5.25 crt - AA

  76.633.566,00 ₫
  13.461.418  - 4.924.678.594  13.461.418 ₫ - 4.924.678.594 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Noelle

  Nhẫn đính hôn Noelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire Trắng

  3.384 crt - AAA

  58.524.050,00 ₫
  14.080.551  - 1.880.759.488  14.080.551 ₫ - 1.880.759.488 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Tisondria

  Nhẫn đính hôn Tisondria

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Sapphire Trắng

  6.468 crt - AAA

  60.872.162,00 ₫
  15.881.175  - 2.661.070.285  15.881.175 ₫ - 2.661.070.285 ₫

You’ve viewed 60 of 93 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng