Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Chans Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chans

  Bạch Kim 950
  12.628.696,00 ₫
  3.835.381  - 35.079.712  3.835.381 ₫ - 35.079.712 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Hafwen Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.634.105,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Zayne Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Bạch Kim 950
  12.920.690,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Missy Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Bạch Kim 950 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  25.343.910,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Debbie Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  30.859.336,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Ducky Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  30.156.390,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Flora Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  29.326.370,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Gigi Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  155.797.199,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Lola Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  38.026.681,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Lovie Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  29.431.813,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Petunia Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  31.402.765,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Pixie Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  24.678.815,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Sweetie Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  33.108.762,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Aefre Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  16.062.318,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ajha Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  18.579.406,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Algan Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Bạch Kim 950 & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  21.483.114,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  15.497.257,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Hajar Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.251.226,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Marigold Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  13.923.739,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Micah Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  16.843.668,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Rainbo Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  26.314.516,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Riccia Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  15.218.781,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Rigel Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  22.329.354,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Risley Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  12.982.871,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Sayresh Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  15.362.075,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Scirloc Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  18.822.734,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Stanwyk Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  16.419.197,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Suellen Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  13.277.569,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Sunniva Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  13.439.788,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Taina Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  14.058.921,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tegan Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  11.852.752,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Tiane Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  11.809.494,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Tomasina Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  13.412.751,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Toyah Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  14.569.910,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Trixie Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  14.058.921,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Verley Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  12.477.292,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Versie Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  14.815.941,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Welsa Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  15.189.042,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Welss Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Bạch Kim 950 & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  9.916.946,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wenda Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  14.924.086,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Wilona Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  13.174.830,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Zanda Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  15.080.896,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Zelene Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  26.968.797,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Adelido Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Bạch Kim 950
  13.650.673,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Bolaria Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Bạch Kim 950
  13.650.673,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Josiah Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Bạch Kim 950
  13.431.676,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Lodema Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Bạch Kim 950
  14.453.653,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Makalah Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Bạch Kim 950
  13.650.673,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Maniola Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Bạch Kim 950
  16.205.610,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Mondraka Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Bạch Kim 950
  22.702.455,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Shiloh Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Bạch Kim 950
  12.920.690,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Taite Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Bạch Kim 950
  14.672.647,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Thayne Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Bạch Kim 950
  13.942.665,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Tryna Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Bạch Kim 950
  12.920.690,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Yetta Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Bạch Kim 950
  14.672.647,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Zhane Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Bạch Kim 950
  10.876.739,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Efsa Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Efsa

  Bạch Kim 950
  11.606.722,00 ₫
  3.525.004  - 32.240.895  3.525.004 ₫ - 32.240.895 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Halona Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Halona

  Bạch Kim 950
  13.650.673,00 ₫
  4.196.318  - 37.918.537  4.196.318 ₫ - 37.918.537 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Makayl Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makayl

  Bạch Kim 950
  13.650.673,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Maryjo Platin trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maryjo

  Bạch Kim 950
  13.869.667,00 ₫
  4.212.269  - 38.526.855  4.212.269 ₫ - 38.526.855 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng