Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  6.039.658,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Remao black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  6.039.928,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Debbie black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  14.727.261,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Ducky black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  14.619.116,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Flora black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  14.064.599,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Gigi black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  2.832 crt - AAA

  50.467.477,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Lola black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.465 crt - AAA

  14.684.813,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Lovie black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Missy black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  13.194.297,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Petunia black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  14.276.564,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Pixie black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  11.883.573,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Sweetie black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  14.393.632,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Aefre black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.039 crt - AAA

  7.706.181,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Ajha black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.065 crt - AAA

  8.818.188,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Algan black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  10.524.724,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Bumbleberry black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Hajar black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  6.997.828,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Marigold black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Micah black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  8.089.286,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Rainbo black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.000.141,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Riccia black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  7.358.492,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Rigel black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  10.789.411,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Risley black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  6.287.581,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Sayresh black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  7.377.148,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Scirloc black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.044 crt - AAA

  8.655.970,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Stanwyk black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  7.564.510,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Suellen black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  6.289.474,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Sunniva black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Taina black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Tegan black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tiane black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.056 crt - AAA

  5.643.575,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Tomasina black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.004 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Toyah black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  7.004.317,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Trixie black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  6.756.393,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Verley black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  5.952.060,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Versie black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  7.110.570,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Welsa black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  7.279.276,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Welss black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Wenda black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  7.164.643,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wilona black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  6.366.798,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Zanda black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  7.252.240,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Zelene black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  10.010.222,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Royal black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.056 crt - AAA

  6.812.358,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Canevassa black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.345 crt - AAA

  11.795.435,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Intens black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  5.658.445,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Jelle black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  4.773.003,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Proline black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  4.950.091,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Roan black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.054 crt - AAA

  6.158.077,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Rohese black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.184 crt - AAA

  15.519.697,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Sofija black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.006 crt - AAA

  5.233.433,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Wrench black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Altoy black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  5.412.413,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Chiesan black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  5.862.570,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Nosyo black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  5.439.450,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Amiel black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  8.545.120,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Blendung black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  6.431.145,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Blijestavilo black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  5.897.987,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Indicator black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.075 crt - AAA

  6.981.065,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Indiscreetly black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  6.856.156,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Individualism black-onyx

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  8.473.474,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng