Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Welss 0.03 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Royal 0.056 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Hafwen 0.015 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.282.986,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Proline 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.950.091,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter 0.012 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.343.774,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Obleva 0.07 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  5.618.431,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Nosyo 0.03 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.493.523,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Intens 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.820.663,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Canevassa 0.345 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  13.742.055,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Blijestavilo 0.012 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  5.979.096,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Blendung 0.048 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.917.800,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Toyah 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.166.535,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Welsa 0.015 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.522.604,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Seosan 0.032 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  6.241.080,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Sayresh 0.024 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.620.475,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Sunniva 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Risley 0.012 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  6.368.690,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Scirloc 0.044 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.953.717,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Zanda 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.414.458,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Tegan 0.004 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Pixie 0.015 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.126.901,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Wilona 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Ducky 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Verley 0.032 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  6.276.497,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Flora 0.07 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.632.363,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Taina 0.016 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Marigold 0.015 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Hajar 0.036 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.998.174,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Riccia 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Debbie 0.03 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.376.135,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Altoy 0.04 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  5.412.413,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tiane 0.056 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  6.022.085,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Micah 0.06 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  8.575.941,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Trixie 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Stanwyk 0.048 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.564.856,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Bumbleberry 0.09 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Versie 0.01 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.299.825,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Rigel 0.06 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Roan 0.054 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.054 crt - VS

  6.104.004,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Lola 0.065 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  24.309.769,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Aefre 0.039 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  8.057.654,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Ajha 0.065 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  9.710.389,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Algan 0.096 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Suellen 0.048 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.776.129,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Tomasina 0.004 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  6.535.505,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Wenda 0.024 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.407.970,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Jelle 0.008 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.773.003,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Rohese 0.184 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.184 crt - VS

  15.357.479,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Sofija 0.006 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Wrench 0.016 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Chiesan 0.015 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  5.862.570,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Indicator 0.075 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.075 crt - VS

  7.792.156,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Indiscreetly 0.048 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  7.342.811,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Redistribution 0.04 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  7.270.084,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Whetu 0.024 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  6.770.452,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Ingyenes 0.048 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  7.803.241,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Laisvas 0.05 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  7.794.860,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Camaka 0.075 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.075 crt - VS

  7.898.409,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter 0.012 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.556.280,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter 0.012 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.458.332,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng