Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Remao 0.25 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  8.662.458,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Responsively 0.15 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  9.988.322,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Amiel 0.135 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS

  8.518.084,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Zelene 0.2 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  16.634.138,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Missy 0.25 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.491.351,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Lovie 0.16 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Rainbo 0.24 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  18.084.369,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Sweetie 0.1 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.151.690,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Individualism 0.192 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  9.960.475,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Ofele 0.12 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  9.024.475,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Simahla 0.136 Carat

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  9.374.055,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter 0.152 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  11.821.661,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng