Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  10.029.857,00 ₫
  5.709.878  - 58.400.662  5.709.878 ₫ - 58.400.662 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  7.100.909,00 ₫
  4.409.413  - 41.065.842  4.409.413 ₫ - 41.065.842 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  6.544.778,00 ₫
  4.061.300  - 38.447.925  4.061.300 ₫ - 38.447.925 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  7.916.565,00 ₫
  4.799.976  - 46.301.662  4.799.976 ₫ - 46.301.662 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Debbie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  16.112.186,00 ₫
  8.518.827  - 94.075.020  8.518.827 ₫ - 94.075.020 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Ducky Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Ducky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  15.998.979,00 ₫
  8.518.827  - 92.008.992  8.518.827 ₫ - 92.008.992 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Flora Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  15.692.755,00 ₫
  8.660.336  - 93.593.894  8.660.336 ₫ - 93.593.894 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Gigi Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Gigi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.832 crt - AAA

  59.325.566,00 ₫
  21.701.783  - 355.073.781  21.701.783 ₫ - 355.073.781 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Lola Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Lola

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.465 crt - AAA

  24.834.503,00 ₫
  8.044.773  - 119.192.828  8.044.773 ₫ - 119.192.828 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Lovie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  16.971.145,00 ₫
  8.221.658  - 95.475.959  8.221.658 ₫ - 95.475.959 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Missy Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  15.151.624,00 ₫
  7.556.567  - 103.641.010  7.556.567 ₫ - 103.641.010 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Petunia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  16.454.354,00 ₫
  7.832.509  - 111.579.654  7.832.509 ₫ - 111.579.654 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Pixie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Pixie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  12.958.804,00 ₫
  7.386.756  - 75.169.447  7.386.756 ₫ - 75.169.447 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Sweetie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  16.122.092,00 ₫
  8.808.920  - 92.334.464  8.808.920 ₫ - 92.334.464 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.039 crt - AAA

  8.561.561,00 ₫
  5.128.843  - 48.183.730  5.128.843 ₫ - 48.183.730 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.065 crt - AAA

  9.960.800,00 ₫
  5.547.143  - 55.344.073  5.547.143 ₫ - 55.344.073 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Algan Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  11.923.810,00 ₫
  6.815.061  - 72.721.348  6.815.061 ₫ - 72.721.348 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  8.443.544,00 ₫
  4.845.260  - 53.829.932  4.845.260 ₫ - 53.829.932 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  7.876.660,00 ₫
  4.664.694  - 47.079.963  4.664.694 ₫ - 47.079.963 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  7.397.511,00 ₫
  4.595.072  - 43.329.982  4.595.072 ₫ - 43.329.982 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Micah Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  8.829.863,00 ₫
  5.184.880  - 54.212.004  5.184.880 ₫ - 54.212.004 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Rainbo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  13.821.724,00 ₫
  5.139.597  - 74.843.977  5.139.597 ₫ - 74.843.977 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  8.027.790,00 ₫
  4.867.900  - 46.372.415  4.867.900 ₫ - 46.372.415 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  11.954.942,00 ₫
  6.161.291  - 71.447.773  6.161.291 ₫ - 71.447.773 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Risley Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  6.841.381,00 ₫
  4.246.960  - 40.146.030  4.246.960 ₫ - 40.146.030 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Sayresh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  8.169.299,00 ₫
  4.867.900  - 47.844.106  4.867.900 ₫ - 47.844.106 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.044 crt - AAA

  9.592.877,00 ₫
  5.547.143  - 53.702.572  5.547.143 ₫ - 53.702.572 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  8.506.940,00 ₫
  4.935.825  - 50.688.438  4.935.825 ₫ - 50.688.438 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  7.098.078,00 ₫
  4.177.338  - 42.622.435  4.177.338 ₫ - 42.622.435 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Taina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Taina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  7.482.416,00 ₫
  4.595.072  - 43.499.793  4.595.072 ₫ - 43.499.793 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.004 crt - AAA

  6.256.950,00 ₫
  3.898.849  - 36.084.731  3.898.849 ₫ - 36.084.731 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Tiane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  6.376.100,00 ₫
  3.689.981  - 38.900.753  3.689.981 ₫ - 38.900.753 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.004 crt - AAA

  7.072.607,00 ₫
  4.409.413  - 40.754.523  4.409.413 ₫ - 40.754.523 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  7.657.038,00 ₫
  4.757.524  - 44.249.787  4.757.524 ₫ - 44.249.787 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Trixie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  7.397.511,00 ₫
  4.595.072  - 42.763.947  4.595.072 ₫ - 42.763.947 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Verley Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  6.622.891,00 ₫
  3.968.471  - 39.240.374  3.968.471 ₫ - 39.240.374 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Versie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  7.768.263,00 ₫
  4.827.146  - 45.056.386  4.827.146 ₫ - 45.056.386 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Welss Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Welss

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  5.323.275,00 ₫
  3.304.512  - 32.306.445  3.304.512 ₫ - 32.306.445 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  7.909.772,00 ₫
  4.827.146  - 46.358.266  4.827.146 ₫ - 46.358.266 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  6.952.606,00 ₫
  4.316.582  - 40.216.782  4.316.582 ₫ - 40.216.782 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Zanda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  7.916.565,00 ₫
  4.799.976  - 45.735.627  4.799.976 ₫ - 45.735.627 ₫
 45. Dây chuyền trẻ em
 46. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  16.422.939,00 ₫
  5.868.650  - 78.509.056  5.868.650 ₫ - 78.509.056 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Royal Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  7.599.585,00 ₫
  3.803.755  - 45.905.438  3.803.755 ₫ - 45.905.438 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Canevassa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.345 crt - AAA

  13.029.559,00 ₫
  6.072.423  - 79.499.621  6.072.423 ₫ - 79.499.621 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Intens Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Intens

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  6.136.950,00 ₫
  3.527.530  - 35.546.997  3.527.530 ₫ - 35.546.997 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  5.135.918,00 ₫
  2.946.778  - 29.815.895  2.946.778 ₫ - 29.815.895 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Proline Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  5.358.369,00 ₫
  3.075.834  - 31.089.470  3.075.834 ₫ - 31.089.470 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Remao Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  7.291.662,00 ₫
  3.097.343  - 237.395.098  3.097.343 ₫ - 237.395.098 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Roan Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.054 crt - AAA

  6.925.437,00 ₫
  3.656.585  - 42.707.337  3.656.585 ₫ - 42.707.337 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.184 crt - AAA

  17.773.215,00 ₫
  8.499.015  - 103.287.239  8.499.015 ₫ - 103.287.239 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.006 crt - AAA

  5.654.971,00 ₫
  3.247.908  - 32.787.575  3.247.908 ₫ - 32.787.575 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  5.962.329,00 ₫
  3.376.965  - 34.797.003  3.376.965 ₫ - 34.797.003 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.04 crt - AAA

  5.975.065,00 ₫
  3.269.418  - 35.943.222  3.269.418 ₫ - 35.943.222 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  6.322.327,00 ₫
  3.635.076  - 37.174.350  3.635.076 ₫ - 37.174.350 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Nosyo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  5.918.461,00 ₫
  3.269.418  - 34.811.152  3.269.418 ₫ - 34.811.152 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  9.289.483,00 ₫
  4.945.731  - 61.174.235  4.945.731 ₫ - 61.174.235 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Blendung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  7.209.304,00 ₫
  3.936.207  - 43.259.223  3.936.207 ₫ - 43.259.223 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  6.359.402,00 ₫
  3.656.585  - 37.386.607  3.656.585 ₫ - 37.386.607 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Indicator

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.075 crt - AAA

  7.898.168,00 ₫
  4.181.583  - 48.693.162  4.181.583 ₫ - 48.693.162 ₫
 64. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Sapphire Đen

  Nhẫn trẻ em Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  7.654.207,00 ₫
  4.194.319  - 45.806.380  4.194.319 ₫ - 45.806.380 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng