Đang tải...
Tìm thấy 26 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Coliena Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Coliena

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  4.993.891,00 ₫
  2.897.219  - 28.590.982  2.897.219 ₫ - 28.590.982 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Sunniva Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  6.562.542,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Scirloc Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.953.717,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Shiloh Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.268.927,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Wilona Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.420.871,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Flora Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.632.363,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Abneres Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Abneres

  Vàng Trắng 14K
  6.552.268,00 ₫
  3.751.299  - 37.512.990  3.751.299 ₫ - 37.512.990 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Rainbo Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  18.084.369,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Hajar Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.998.174,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Tryna Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Vàng Trắng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Riccia Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Petunia Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  13.519.545,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Lodema Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng Trắng 14K
  7.012.698,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Sweetie Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.151.690,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Versie Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.299.825,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Maniola Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Vàng Trắng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Lola Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  24.309.769,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Suellen Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.695.020,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Chiesan Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  5.808.498,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Duperie Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Duperie

  Vàng Trắng 14K
  6.162.674,00 ₫
  3.575.292  - 35.282.490  3.575.292 ₫ - 35.282.490 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Aapyitmashi Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aapyitmashi

  Vàng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.156.845  - 41.568.450  4.156.845 ₫ - 41.568.450 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Shtern Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shtern

  Vàng 14K
  6.552.268,00 ₫
  3.801.316  - 37.512.990  3.801.316 ₫ - 37.512.990 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Methodological Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Methodological

  Vàng 14K
  6.800.192,00 ₫
  3.945.150  - 38.932.402  3.945.150 ₫ - 38.932.402 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.483.325,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Mersing Flower

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mersing

  Vàng 14K
  7.437.711,00 ₫
  4.258.231  - 42.582.315  4.258.231 ₫ - 42.582.315 ₫

You’ve viewed 26 of 26 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng