Đang tải...
Tìm thấy 44 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.056 crt - VS1

  9.083.415,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Canevassa Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.345 crt - VS1

  20.933.735,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Intens Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  5.982.882,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Jelle Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  5.097.440,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Proline Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  5.274.528,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Remao Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  18.287.413,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Roan Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  9.078.007,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Rohese Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.184 crt - VS1

  23.657.651,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Sofija Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  5.557.870,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Wrench Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  6.121.848,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Altoy Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  7.034.597,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Chiesan Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  6.214.043,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Nosyo Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  6.737.197,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Amiel Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS1

  11.654.305,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Blendung Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  8.377.765,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  6.249.460,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Indicator Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.075 crt - VS1

  8.630.284,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  8.802.776,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualism Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  13.961.861,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Redistribution Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  8.486.722,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Responsively Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  11.664.578,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  9.614.138,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  6.780.725,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  13.347.325,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  14.093.799,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.096 crt - VS1

  13.320.017,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Whetu Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  7.500.435,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Ingyenes Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  9.263.206,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Laisvas Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  8.984.461,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Ofele Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.12 crt - VS1

  12.674.388,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Simahla Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.136 crt - VS1

  13.483.587,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Camaka Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.075 crt - VS1

  8.736.537,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Seosan Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.032 crt - VS1

  7.214.390,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  9.826.644,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  8.728.696,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.26 crt - VS1

  19.437.271,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.152 crt - VS1

  16.417.847,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  9.136.946,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  12.890.949,00 ₫
  5.677.641  - 60.912.984  5.677.641 ₫ - 60.912.984 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.058 crt - VS1

  10.965.148,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Nifir Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nifir

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  4.797.335,00 ₫
  2.547.909  - 26.387.513  2.547.909 ₫ - 26.387.513 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Nobill Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.09 crt - VS1

  12.986.388,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Nolas Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nolas

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  6.010.998,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Obleva Kim Cương Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  8.484.289,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫

You’ve viewed 44 of 44 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng