Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Proline Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.950.091,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Royal Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  6.839.395,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Debbie Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  14.700.225,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Ducky Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  14.619.116,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Flora Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  14.118.671,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Gigi Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.832 crt - VS

  54.117.390,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Lola Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.465 crt - VS

  14.738.886,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Lovie Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  15.177.687,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Missy Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  13.978.352,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Petunia Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  15.141.729,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Pixie Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  11.883.573,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Sweetie Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  14.718.068,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.039 crt - VS

  7.679.144,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.065 crt - VS

  8.710.043,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Algan Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  10.551.761,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  7.647.512,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  6.039.658,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.036 crt - VS

  6.970.791,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Micah Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  8.008.177,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  9.297.542,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  7.358.492,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  10.735.339,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Risley Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  6.260.545,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  7.377.148,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.044 crt - VS

  8.520.788,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  7.564.510,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  6.289.474,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Taina Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.004 crt - VS

  5.737.662,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  5.670.612,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.004 crt - VS

  6.481.433,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  7.004.317,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  6.756.393,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Verley Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  5.952.060,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Versie Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  7.110.570,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  7.279.276,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Welss Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  4.854.112,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  7.164.643,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  6.366.798,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  7.252.240,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  11.145.751,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.345 crt - VS

  11.552.107,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Intens Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  5.658.445,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  4.773.003,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Remao Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  6.823.983,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Roan Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.054 crt - VS

  6.104.004,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.184 crt - VS

  15.357.479,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.006 crt - VS

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  5.412.413,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  5.862.570,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  5.385.377,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS

  8.518.084,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  6.431.145,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  5.870.951,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.075 crt - VS

  7.062.174,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  6.856.156,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Individualism Đá Moissanite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  8.203.110,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng