Đang tải...
Tìm thấy 28 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.282.986,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Durero Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Durero

  Vàng Trắng 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.061.600  - 30.213.165  3.061.600 ₫ - 30.213.165 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Indreni Daughter Trái tim

  Nhẫn GLAMIRA Indreni Daughter

  Vàng 14K
  7.437.711,00 ₫
  4.315.007  - 42.582.315  4.315.007 ₫ - 42.582.315 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Nosyo Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.493.523,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Canevassa Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  13.742.055,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Asty Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Asty

  Vàng 14K
  6.729.357,00 ₫
  3.904.054  - 38.526.855  3.904.054 ₫ - 38.526.855 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Welsa Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.522.604,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Zhane Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Adelido Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Pixie Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  12.126.901,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Taite Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Yetta Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Missy Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.491.351,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Lovie Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Makayl Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makayl

  Vàng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Stewey Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stewey

  Vàng 14K
  6.977.281,00 ₫
  4.314.196  - 39.946.267  4.314.196 ₫ - 39.946.267 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Asoil Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Asoil

  Vàng 14K
  6.800.192,00 ₫
  3.893.240  - 38.932.402  3.893.240 ₫ - 38.932.402 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Algan Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualist Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualist

  Vàng 14K
  7.189.786,00 ₫
  4.116.290  - 41.162.902  4.116.290 ₫ - 41.162.902 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.994.466,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Trái tim

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.038.340,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Kintana Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Kintana

  Vàng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.554.744  - 35.079.712  3.554.744 ₫ - 35.079.712 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Stilla Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stilla

  Vàng 14K
  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 36.701.895  3.719.125 ₫ - 36.701.895 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Whetu Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  6.716.379,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Percuma Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Percuma

  Vàng 14K
  7.402.292,00 ₫
  4.237.953  - 42.379.537  4.237.953 ₫ - 42.379.537 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Saoloto Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Saoloto

  Vàng 14K
  7.579.380,00 ₫
  4.339.340  - 43.393.402  4.339.340 ₫ - 43.393.402 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Camaka Trái tim

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.075 crt - AAA

  7.330.645,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Trái tim

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  12.434.846,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫

You’ve viewed 28 of 28 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng