Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Lodema Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Palladium 950
  40.149.037,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Debbie Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  84.326.502,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Ducky Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  83.623.556,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Flora Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  80.068.265,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Gigi Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Palladium 950 & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  313.473.427,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Lola Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  85.394.435,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Lovie Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  81.082.131,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Missy Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Palladium 950 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  69.726.846,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Petunia Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  77.472.772,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Pixie Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  68.023.555,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Sweetie Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  84.759.080,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Aefre Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  43.704.323,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Ajha Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  49.206.229,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Algan Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Palladium 950 & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  58.858.218,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  42.230.838,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Hafwen Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  34.566.025,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Hajar Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  40.297.736,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Marigold Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  38.580.927,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Micah Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  45.394.092,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Rainbo Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  54.735.167,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Riccia Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Palladium 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  42.082.135,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Rigel Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  60.872.433,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Risley Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  35.823.211,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Sayresh Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  42.095.656,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Scirloc Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  49.449.557,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Stanwyk Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  43.542.101,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Suellen Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  35.728.585,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Sunniva Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  37.188.551,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Taina Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  38.716.109,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Tegan Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  32.876.248,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Tiane Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Palladium 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  31.794.794,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Tomasina Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  37.161.514,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Toyah Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  40.135.521,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Trixie Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  38.716.109,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Verley Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  33.890.112,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Versie Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  40.770.876,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Welsa Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  41.663.072,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Welss Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Palladium 950 & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  27.306.751,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Wenda Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  40.879.021,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wilona Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  36.404.492,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Zanda Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  41.554.926,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Zelene Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  62.656.831,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Adelido Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Palladium 950
  37.918.537,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Bolaria Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Palladium 950
  37.918.537,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Josiah Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Palladium 950
  37.310.212,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Makalah Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Palladium 950
  37.918.537,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Maniola Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Palladium 950
  45.015.585,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Mondraka Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Palladium 950
  63.062.377,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Shiloh Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Palladium 950
  35.890.807,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Taite Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Palladium 950
  40.757.355,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Thayne Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Palladium 950
  38.729.625,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Tryna Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Palladium 950
  35.890.807,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Yetta Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Palladium 950
  40.757.355,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Zayne Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Palladium 950
  35.890.807,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Zhane Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Palladium 950
  30.213.165,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Chans Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chans

  Palladium 950
  35.079.712,00 ₫
  3.835.381  - 35.079.712  3.835.381 ₫ - 35.079.712 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Efsa Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Efsa

  Palladium 950
  32.240.895,00 ₫
  3.525.004  - 32.240.895  3.525.004 ₫ - 32.240.895 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Halona Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Halona

  Palladium 950
  37.918.537,00 ₫
  4.196.318  - 37.918.537  4.196.318 ₫ - 37.918.537 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Makayl Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makayl

  Palladium 950
  37.918.537,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Maryjo Palladium trắng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maryjo

  Palladium 950
  38.526.855,00 ₫
  4.212.269  - 38.526.855  4.212.269 ₫ - 38.526.855 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng