Đang tải...
Tìm thấy 43 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Responsively Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  8.501.321,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.493.523,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Royal Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  6.839.395,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.345 crt - AAA

  12.255.053,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Intens Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  5.658.445,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.773.003,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Proline Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.950.091,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Roan Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  6.212.150,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.184 crt - AAA

  15.790.061,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.006 crt - AAA

  5.233.433,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  5.439.450,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.015 crt - AAA

  5.862.570,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  8.707.339,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  6.458.181,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  5.897.987,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.075 crt - AAA

  7.035.137,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  6.883.192,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualism Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.192 crt - AAA

  8.797.911,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Redistribution Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  6.891.575,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  9.262.665,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  6.429.252,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  8.615.956,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.112 crt - AAA

  9.686.867,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.096 crt - AAA

  9.534.923,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Whetu Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  6.527.125,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Ingyenes Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.048 crt - AAA

  7.343.622,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Laisvas Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  7.308.205,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Ofele Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  7.943.019,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Simahla Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  8.130.381,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Camaka Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.075 crt - AAA

  7.141.390,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Seosan Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  5.943.679,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  9.475.171,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  8.377.223,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  12.515.955,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.152 crt - AAA

  10.415.768,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.018 crt - AAA

  8.731.400,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.08 crt - AAA

  10.349.529,00 ₫
  5.677.641  - 60.912.984  5.677.641 ₫ - 60.912.984 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.058 crt - AAA

  8.964.455,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Nifir Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nifir

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  4.445.862,00 ₫
  2.547.909  - 26.387.513  2.547.909 ₫ - 26.387.513 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Nobill Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  9.147.220,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Nolas Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nolas

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.253.979,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Obleva Đá Rhodolite

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  5.618.431,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫

You’ve viewed 43 of 43 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng