Đang tải...
Tìm thấy 44 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Remao Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.25 crt - AA

  7.553.966,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  8.977.703,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.345 crt - AAA

  13.742.055,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Intens Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  5.766.590,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Proline Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  5.058.236,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Roan Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.888.060,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.184 crt - AAA

  18.682.955,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.006 crt - AAA

  5.341.578,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.716.302,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  6.061.287,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  5.943.679,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.926.105,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  6.917.800,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  5.979.096,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.075 crt - AAA

  7.332.538,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  7.342.811,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualism Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  9.203.457,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Redistribution Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  7.513.412,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Responsively Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.744.648,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  9.343.774,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  6.510.361,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  9.697.412,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  10.687.213,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.400.087,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Whetu Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  6.905.634,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Ingyenes Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  7.803.241,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Laisvas Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  7.903.006,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Ofele Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.12 crt - AAA

  9.024.475,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Simahla Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.136 crt - AAA

  9.374.055,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Camaka Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.075 crt - AAA

  7.438.791,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Seosan Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  6.430.334,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  9.556.280,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  8.458.332,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  13.137.792,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.152 crt - AAA

  11.821.661,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  8.812.509,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  11.160.620,00 ₫
  5.677.641  - 60.912.984  5.677.641 ₫ - 60.912.984 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.058 crt - AAA

  9.667.401,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Nifir Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nifir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  4.526.971,00 ₫
  2.547.909  - 26.387.513  2.547.909 ₫ - 26.387.513 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Nobill Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  10.580.149,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Nolas Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nolas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.281.016,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Obleva Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  5.807.686,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫

You’ve viewed 44 of 44 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng