Đang tải...
Tìm thấy 68 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Obleva Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  5.348.068,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Thayne Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Vàng Hồng-Trắng 14K
  6.764.774,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.316.738,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Seosan Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.187.007,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Zanda Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.414.458,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Responsively Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  8.852.794,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Blendung Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.836.691,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Toyah Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.166.535,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Sayresh Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.566.402,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Risley Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  6.341.654,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Paix Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Paix

  Vàng Hồng 14K
  5.773.079,00 ₫
  3.349.267  - 33.051.982  3.349.267 ₫ - 33.051.982 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Zayne Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Amiel Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAAAA

  8.004.393,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Taina Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Efsa Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Efsa

  Vàng Trắng 14K
  5.631.409,00 ₫
  3.525.004  - 32.240.895  3.525.004 ₫ - 32.240.895 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Altoy Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  5.277.232,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Tiane Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  6.022.085,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Micah Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Trixie Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.918.611,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Chans Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chans

  Vàng Trắng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.835.381  - 35.079.712  3.835.381 ₫ - 35.079.712 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Rigel Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Maryjo Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maryjo

  Vàng Trắng 14K
  6.729.357,00 ₫
  4.212.269  - 38.526.855  4.212.269 ₫ - 38.526.855 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Bolaria Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Rimona Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rimona

  Vàng Trắng 14K
  6.871.027,00 ₫
  4.300.948  - 39.337.942  4.300.948 ₫ - 39.337.942 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Thomdic Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thomdic

  Vàng Trắng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.196.318  - 37.918.537  4.196.318 ₫ - 37.918.537 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Gigi Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  110.136.792,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Aefre Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.039 crt - AAA

  8.030.618,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Ajha Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.065 crt - AAA

  9.629.280,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Wenda Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.353.897,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Halona Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Halona

  Vàng Trắng 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.196.318  - 37.918.537  4.196.318 ₫ - 37.918.537 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Ponmile Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ponmile

  Vàng Trắng 14K
  7.366.875,00 ₫
  4.611.326  - 42.176.767  4.611.326 ₫ - 42.176.767 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Sanita Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sanita

  Vàng Trắng 14K
  6.871.027,00 ₫
  4.248.497  - 39.337.942  4.248.497 ₫ - 39.337.942 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Jelle Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Wrench Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  5.418.902,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Kankan Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Kankan

  Vàng Trắng 14K
  7.154.368,00 ₫
  4.150.626  - 40.960.125  4.150.626 ₫ - 40.960.125 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Maillon Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maillon

  Vàng Trắng 14K
  7.225.204,00 ₫
  4.136.567  - 41.365.672  4.136.567 ₫ - 41.365.672 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Consultative Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Consultative

  Vàng 14K
  6.871.027,00 ₫
  3.986.244  - 39.337.942  3.986.244 ₫ - 39.337.942 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Discrete Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Discrete

  Vàng 14K
  7.083.534,00 ₫
  4.109.531  - 40.554.585  4.109.531 ₫ - 40.554.585 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Individualism Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  9.338.638,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Redistribution Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  7.216.012,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Geraniumas Daughter Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Geraniumas Daughter

  Vàng 14K
  7.437.711,00 ₫
  4.258.231  - 42.582.315  4.258.231 ₫ - 42.582.315 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Bilaasha Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bilaasha

  Vàng 14K
  7.331.456,00 ₫
  4.197.399  - 41.973.990  4.197.399 ₫ - 41.973.990 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Bilisa Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bilisa

  Vàng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.156.845  - 41.568.450  4.156.845 ₫ - 41.568.450 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Narcissuse Daughter Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Narcissuse Daughter

  Vàng 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.501.558  - 45.015.585  4.501.558 ₫ - 45.015.585 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.832.323,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Utawaleza Daughter Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Utawaleza Daughter

  Vàng 14K
  7.968.974,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Mugdha Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mugdha

  Vàng 14K
  6.091.839,00 ₫
  3.534.196  - 34.876.942  3.534.196 ₫ - 34.876.942 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Muku Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Muku

  Vàng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.636.935  - 35.890.807  3.636.935 ₫ - 35.890.807 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Nedolzen Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nedolzen

  Vàng 14K
  6.339.762,00 ₫
  3.678.029  - 36.296.347  3.678.029 ₫ - 36.296.347 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Slautatrang Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Slautatrang

  Vàng 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.636.935  - 35.890.807  3.636.935 ₫ - 35.890.807 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Tauraro Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tauraro

  Vàng 14K
  6.658.521,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Umwere Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Umwere

  Vàng 14K
  6.304.344,00 ₫
  3.657.482  - 36.093.577  3.657.482 ₫ - 36.093.577 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Zetwal Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zetwal

  Vàng 14K
  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 37.107.442  3.760.220 ₫ - 37.107.442 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Ingyenes Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.722.132,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Kusisita Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Kusisita

  Vàng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.312.650  - 53.126.505  5.312.650 ₫ - 53.126.505 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Laisvas Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  7.659.678,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Ofele Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.321.529,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Simahla Symbols

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  8.562.964,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Symbols

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.529.244,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫

You’ve viewed 60 of 68 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng