Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.282.986,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Taite Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Yetta Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.118.951,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Welss Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Shiloh Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.268.927,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.564.856,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.166.535,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Thayne Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.764.774,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Zhane Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  5.277.232,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.522.604,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  8.057.654,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Micah Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  8.575.941,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  18.084.369,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  9.953.717,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.776.129,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.516.850,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.012.698,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Makalah Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.623.104,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Maniola Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.862.722,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Zayne Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.268.927,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Greedy Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Greedy

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  5.418.902,00 ₫
  3.143.790  - 31.024.252  3.143.790 ₫ - 31.024.252 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Carthal Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Carthal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Trai Trắng
  4.533.461,00 ₫
  2.630.100  - 25.954.935  2.630.100 ₫ - 25.954.935 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Armindaj Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Armindaj

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 37.107.442  3.760.220 ₫ - 37.107.442 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Asellae Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Asellae

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  5.560.574,00 ₫
  3.225.981  - 31.835.347  3.225.981 ₫ - 31.835.347 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Coliena Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Coliena

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  4.993.891,00 ₫
  2.897.219  - 28.590.982  2.897.219 ₫ - 28.590.982 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Eulay Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Eulay

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.287.734,00 ₫
  4.744.886  - 47.448.862  4.744.886 ₫ - 47.448.862 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Jazzer Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jazzer

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.446.016,00 ₫
  3.690.467  - 36.904.672  3.690.467 ₫ - 36.904.672 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Ingyenes Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  7.803.241,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Laisvas Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  7.794.860,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Simahla Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  9.374.055,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  8.893.619,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.058 crt - VS

  9.532.219,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Nobill Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  8.957.966,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng