Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  4.866.550,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.515.423,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  5.812.823,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Welss Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  3.758.057,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Yetta Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.434.314,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  6.272.442,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Micah Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  6.732.060,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  16.248.869,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  8.678.681,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  7.975.735,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.813.169,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  5.326.168,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.055.805,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.055.805,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.974.695,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.353.205,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Makalah Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.055.805,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Maniola Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.002.078,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Shiloh Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.785.441,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Taite Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.434.314,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Thayne Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.163.950,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Zayne Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.785.441,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Zhane Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.028.422,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Greedy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Greedy

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.136.567,00 ₫
  3.143.790  - 31.024.252  3.143.790 ₫ - 31.024.252 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Carthal Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Carthal

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Trai Trắng
  3.460.658,00 ₫
  2.630.100  - 25.954.935  2.630.100 ₫ - 25.954.935 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Armindaj Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Armindaj

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.947.659,00 ₫
  3.760.220  - 37.107.442  3.760.220 ₫ - 37.107.442 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Asellae Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Asellae

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.244.713,00 ₫
  3.225.981  - 31.835.347  3.225.981 ₫ - 31.835.347 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Coliena Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Coliena

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  3.812.131,00 ₫
  2.897.219  - 28.590.982  2.897.219 ₫ - 28.590.982 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Eulay Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Eulay

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.326.515,00 ₫
  4.744.886  - 47.448.862  4.744.886 ₫ - 47.448.862 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Jazzer Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jazzer

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.920.623,00 ₫
  3.690.467  - 36.904.672  3.690.467 ₫ - 36.904.672 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Ingyenes Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.110.223,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Laisvas Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  6.110.223,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Simahla Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  7.597.224,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  6.840.206,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.058 crt - VS

  7.462.043,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Nobill Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  6.921.315,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng