Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Mondraka Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Mondraka

  Vàng 18K
  14.798.637,00 ₫
  6.726.653  - 63.062.377  6.726.653 ₫ - 63.062.377 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Remao Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  10.365.750,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Sunniva Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  8.788.988,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Zayne Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zayne

  Vàng 18K
  8.422.376,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Royal Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  9.655.234,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Tryna Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tryna

  Vàng 18K
  8.422.376,00 ₫
  3.924.061  - 35.890.807  3.924.061 ₫ - 35.890.807 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Rainbo Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  20.748.805,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Missy Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng 18K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  16.652.252,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Scirloc Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.044 crt - VS

  12.824.981,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Welss Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 18K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  6.511.442,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Zanda Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.896.398,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Taite Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taite

  Vàng 18K
  9.564.392,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Canevassa Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  17.245.971,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Debbie Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  20.388.682,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ducky Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  19.685.736,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Flora Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  19.389.416,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Gigi Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng 18K & Kim Cương

  2.832 crt - VS

  124.918.938,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Lola Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.465 crt - VS

  28.750.496,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Lovie Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  19.316.959,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Petunia Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  22.380.722,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Pixie Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  16.190.471,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Sweetie Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.993.908,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Aefre Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.039 crt - VS

  10.649.092,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Ajha Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.065 crt - VS

  12.581.653,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Algan Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng 18K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  14.163.822,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  10.261.930,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Hafwen Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.339.104,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Hajar Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  10.346.284,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Marigold Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  9.095.040,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Micah Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  11.252.543,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Riccia Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  9.958.041,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Rigel Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  14.781.335,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Risley Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.509.972,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Sayresh Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  10.126.748,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Stanwyk Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.107.628,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Suellen Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  8.880.912,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Taina Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  9.230.222,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Tegan Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  7.735.651,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Tiane Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 18K & Đá Sapphire Vàng

  0.056 crt - AAA

  7.895.707,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Tomasina Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.004 crt - VS

  8.761.951,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Toyah Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.563.311,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Trixie Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.230.222,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Verley Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  8.283.949,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Versie Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.733.100,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Welsa Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.004.544,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Wenda Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  9.841.245,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Wilona Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  8.625.687,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Zelene Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  19.979.891,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Adelido Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Adelido

  Vàng 18K
  8.898.216,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Bolaria Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bolaria

  Vàng 18K
  8.898.216,00 ₫
  4.044.644  - 37.918.537  4.044.644 ₫ - 37.918.537 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Josiah Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Josiah

  Vàng 18K
  8.755.463,00 ₫
  4.079.249  - 37.310.212  4.079.249 ₫ - 37.310.212 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Lodema Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lodema

  Vàng 18K
  9.421.640,00 ₫
  4.282.564  - 40.149.037  4.282.564 ₫ - 40.149.037 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Makalah Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Makalah

  Vàng 18K
  8.898.216,00 ₫
  4.145.760  - 37.918.537  4.145.760 ₫ - 37.918.537 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Maniola Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Maniola

  Vàng 18K
  10.563.657,00 ₫
  4.801.662  - 45.015.585  4.801.662 ₫ - 45.015.585 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Shiloh Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Shiloh

  Vàng 18K
  8.422.376,00 ₫
  4.785.441  - 35.890.807  4.785.441 ₫ - 35.890.807 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Thayne Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Thayne

  Vàng 18K
  9.088.552,00 ₫
  4.131.160  - 38.729.625  4.131.160 ₫ - 38.729.625 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Yetta Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Yetta

  Vàng 18K
  9.564.392,00 ₫
  4.347.451  - 40.757.355  4.347.451 ₫ - 40.757.355 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Zhane Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zhane

  Vàng 18K
  7.090.022,00 ₫
  3.383.874  - 30.213.165  3.383.874 ₫ - 30.213.165 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Chans Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chans

  Vàng 18K
  8.232.039,00 ₫
  3.835.381  - 35.079.712  3.835.381 ₫ - 35.079.712 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Efsa Vàng 18K

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Efsa

  Vàng 18K
  7.565.863,00 ₫
  3.525.004  - 32.240.895  3.525.004 ₫ - 32.240.895 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng