Đang tải...
Tìm thấy 2122 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên mũi Jadeline Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Jadeline

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  1.541.073,00 ₫
 2. Khuyên mũi Pullstone Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Pullstone

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  1.922.827,00 ₫
 3. Khuyên mũi Leach Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Leach

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.114 crt - AAAAA

  1.150.668,00 ₫
 4. Khuyên mũi Eponines Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Eponines

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  2.773.933,00 ₫
 5. Khuyên mũi Zero Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Zero

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.407.319,00 ₫
 6. Khuyên mũi Necez Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Necez

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  1.931.479,00 ₫
 7. Khuyên mũi Domras Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Domras

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.871.264,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Khuyên mũi Nimalb Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Nimalb

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  1.808.193,00 ₫
 10. Khuyên mũi Melee Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Melee

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  2.715.534,00 ₫
 11. Khuyên mũi Derosier Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Derosier

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  1.664.359,00 ₫
 12. Khuyên mũi Glomus Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Glomus

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  2.342.432,00 ₫
 13. Khuyên mũi Kenyt Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Kenyt

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  1.499.978,00 ₫
 14. Thiết kế mới nhất
 15. Khuyên mũi Ishita Bạc 925 & Đá Sapphire

  Khuyên mũi GLAMIRA Ishita

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  2.787.992,00 ₫
 16. Khuyên mũi Vivide Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Vivide

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  2.465.718,00 ₫
 17. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 18. Khuyên mũi Homer Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Homer

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  2.995.631,00 ₫
 19. Khuyên mũi Saturno Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Saturno

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  1.812.518,00 ₫
 20. Khuyên mũi Soto Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Soto

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  3.936.497,00 ₫
 21. Khuyên mũi Chignole Bạc 925 & Hồng Ngọc

  Khuyên mũi GLAMIRA Chignole

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  1.963.921,00 ₫
 22. Khuyên mũi Carmina Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Carmina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  1.919.583,00 ₫
 23. Khuyên mũi Youth Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Youth

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  2.887.485,00 ₫
 24. Khuyên mũi Cristinel Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Cristinel

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  1.602.716,00 ₫
 25. Khuyên mũi Boueuxuse Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Boueuxuse

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  1.776.831,00 ₫
 26. Khuyên mũi Gnes Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Gnes

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.449.496,00 ₫
 27. Khuyên mũi Bestialite Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Bestialite

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  3.057.274,00 ₫
 28. Khuyên mũi Tionna Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Tionna

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.319.721,00 ₫
 29. Khuyên mũi Gorawen Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Gorawen

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  2.103.430,00 ₫
 30. Khuyên mũi Marlaiana Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Marlaiana

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.368.387,00 ₫
 31. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 32. Khuyên mũi Boutondor Bạc 925 & Hồng Ngọc

  Khuyên mũi GLAMIRA Boutondor

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  1.778.993,00 ₫
 33. Khuyên mũi Dorsalle Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Dorsalle

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  1.602.716,00 ₫
 34. Khuyên mũi Princer Bạc 925 & Hồng Ngọc

  Khuyên mũi GLAMIRA Princer

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  3.176.234,00 ₫
 35. Khuyên mũi Eldoris Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Eldoris

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  1.763.312,00 ₫
 36. Khuyên mũi Thalia Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Thalia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  5.441.883,00 ₫
 37. Khuyên mũi Adoucir Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Adoucir

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  5.678.722,00 ₫
 38. Khuyên mũi Ampione Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Ampione

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  1.705.455,00 ₫
 39. Khuyên mũi Divya Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Divya

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  1.643.812,00 ₫
 40. Khuyên mũi Gangster Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Gangster

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  3.048.622,00 ₫
 41. Khuyên mũi Inro Bạc 925 & Đá Swarovski

  Khuyên mũi GLAMIRA Inro

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  1.931.479,00 ₫
 42. Khuyên mũi Gerlisa Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Gerlisa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  6.310.292,00 ₫
 43. Khuyên mũi Medeseka Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Medeseka

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  3.567.721,00 ₫
 44. Khuyên mũi Magdalia Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Magdalia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  1.887.139,00 ₫
 45. Khuyên mũi Louvain Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Louvain

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  1.608.123,00 ₫
 46. Khuyên mũi Fadila Bạc 925 & Kim Cương

  Khuyên mũi GLAMIRA Fadila

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  2.687.416,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2122 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...