Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên mũi GLAMIRA Juxtar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.040.357,00 ₫
  2.064.895  - 29.745.140  2.064.895 ₫ - 29.745.140 ₫
 2. Khuyên mũi GLAMIRA Laurent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  3.929.130,00 ₫
  2.000.367  - 31.655.502  2.000.367 ₫ - 31.655.502 ₫
 3. Khuyên mũi GLAMIRA Adoucir

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.484.226,00 ₫
  1.742.255  - 26.561.187  1.742.255 ₫ - 26.561.187 ₫
 4. Khuyên mũi GLAMIRA Haase

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.632.527,00 ₫
  1.828.292  - 27.410.240  1.828.292 ₫ - 27.410.240 ₫
 5. Khuyên mũi GLAMIRA Jaklin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  6.466.383,00 ₫
  2.323.007  - 141.933.286  2.323.007 ₫ - 141.933.286 ₫
 6. Khuyên mũi GLAMIRA Lanny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.35 crt - AA

  21.721.028,00 ₫
  2.323.007  - 1.233.701.697  2.323.007 ₫ - 1.233.701.697 ₫
 7. Khuyên mũi GLAMIRA Allynna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.780.829,00 ₫
  1.914.329  - 28.259.292  1.914.329 ₫ - 28.259.292 ₫
 8. Khuyên mũi GLAMIRA Betiy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.485.260,00 ₫
  2.323.007  - 32.292.297  2.323.007 ₫ - 32.292.297 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên mũi GLAMIRA Chille

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.448.184,00 ₫
  2.301.498  - 32.080.032  2.301.498 ₫ - 32.080.032 ₫
 11. Khuyên mũi GLAMIRA Chinox

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.448.184,00 ₫
  2.301.498  - 32.080.032  2.301.498 ₫ - 32.080.032 ₫
 12. Khuyên mũi GLAMIRA Cramponi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  4.460.921,00 ₫
  2.193.951  - 35.433.788  2.193.951 ₫ - 35.433.788 ₫
 13. Khuyên mũi GLAMIRA Diff

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.780.829,00 ₫
  1.914.329  - 28.259.292  1.914.329 ₫ - 28.259.292 ₫
 14. Khuyên mũi GLAMIRA Dozenix

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.262.808,00 ₫
  2.193.951  - 31.018.715  2.193.951 ₫ - 31.018.715 ₫
 15. Khuyên mũi GLAMIRA Endecredism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.225.733,00 ₫
  2.172.442  - 30.806.457  2.172.442 ₫ - 30.806.457 ₫
 16. Khuyên mũi GLAMIRA Execen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.411.109,00 ₫
  2.279.988  - 31.867.767  2.279.988 ₫ - 31.867.767 ₫
 17. Khuyên mũi GLAMIRA Goltz

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.225.733,00 ₫
  2.172.442  - 30.806.457  2.172.442 ₫ - 30.806.457 ₫
 18. Khuyên mũi GLAMIRA Hommerian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.040.357,00 ₫
  2.064.895  - 29.745.140  2.064.895 ₫ - 29.745.140 ₫
 19. Khuyên mũi GLAMIRA Kiev

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.003.281,00 ₫
  2.043.386  - 29.532.875  2.043.386 ₫ - 29.532.875 ₫
 20. Khuyên mũi GLAMIRA Letupa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.633.561,00 ₫
  2.409.044  - 33.141.350  2.409.044 ₫ - 33.141.350 ₫
 21. Khuyên mũi GLAMIRA Litae

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.040.357,00 ₫
  2.064.895  - 29.745.140  2.064.895 ₫ - 29.745.140 ₫
 22. Khuyên mũi GLAMIRA Osierre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  5.078.465,00 ₫
  2.667.156  - 35.688.507  2.667.156 ₫ - 35.688.507 ₫
 23. Khuyên mũi GLAMIRA Pamir

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.670.637,00 ₫
  2.430.554  - 33.353.615  2.430.554 ₫ - 33.353.615 ₫
 24. Khuyên mũi GLAMIRA Roninef

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.929.130,00 ₫
  2.000.367  - 29.108.345  2.000.367 ₫ - 29.108.345 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuyên mũi GLAMIRA Routeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.040.357,00 ₫
  2.064.895  - 29.745.140  2.064.895 ₫ - 29.745.140 ₫
 27. Khuyên mũi GLAMIRA Rugby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.188.658,00 ₫
  2.150.933  - 30.594.192  2.150.933 ₫ - 30.594.192 ₫
 28. Khuyên mũi GLAMIRA Sabinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.299.883,00 ₫
  2.215.460  - 31.230.980  2.215.460 ₫ - 31.230.980 ₫
 29. Khuyên mũi GLAMIRA Said

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.374.035,00 ₫
  2.258.479  - 31.655.510  2.258.479 ₫ - 31.655.510 ₫
 30. Khuyên mũi GLAMIRA Still

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.374.035,00 ₫
  2.258.479  - 31.655.510  2.258.479 ₫ - 31.655.510 ₫
 31. Khuyên mũi GLAMIRA Torahana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.966.205,00 ₫
  2.021.876  - 29.320.610  2.021.876 ₫ - 29.320.610 ₫
 32. Khuyên mũi GLAMIRA Lishayta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.225.733,00 ₫
  2.172.442  - 30.806.457  2.172.442 ₫ - 30.806.457 ₫
 33. Khuyên mũi GLAMIRA Tre

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.374.035,00 ₫
  2.258.479  - 31.655.510  2.258.479 ₫ - 31.655.510 ₫
 34. Khuyên mũi GLAMIRA Yale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  3.929.130,00 ₫
  2.000.367  - 29.108.345  2.000.367 ₫ - 29.108.345 ₫
 35. Khuyên Mũi GLAMIRA Bomni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.2 crt - AAA

  10.044.856,00 ₫
  2.839.231  - 55.867.656  2.839.231 ₫ - 55.867.656 ₫
 36. Khuyên Mũi GLAMIRA Negn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  4.818.938,00 ₫
  2.516.591  - 34.202.667  2.516.591 ₫ - 34.202.667 ₫

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng