Đang tải...
Tìm thấy 1540 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên mũi GLAMIRA Jerline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  3.054.889,00 ₫
  1.675.463  - 19.952.729  1.675.463 ₫ - 19.952.729 ₫
 2. Khuyên mũi GLAMIRA Jadeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  2.568.949,00 ₫
  1.516.973  - 14.646.153  1.516.973 ₫ - 14.646.153 ₫
 3. Khuyên mũi GLAMIRA Nataria

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  3.015.834,00 ₫
  1.763.765  - 17.603.688  1.763.765 ₫ - 17.603.688 ₫
 4. Khuyên Mũi GLAMIRA Duanesp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.040.540,00 ₫
  2.366.025  - 27.764.013  2.366.025 ₫ - 27.764.013 ₫
 5. Khuyên mũi GLAMIRA Birdenos

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  3.473.472,00 ₫
  1.785.274  - 20.561.219  1.785.274 ₫ - 20.561.219 ₫
 6. Khuyên mũi GLAMIRA Agata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  3.475.454,00 ₫
  1.720.746  - 20.660.277  1.720.746 ₫ - 20.660.277 ₫
 7. Khuyên Mũi GLAMIRA Meap

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  6.085.440,00 ₫
  3.054.324  - 33.537.570  3.054.324 ₫ - 33.537.570 ₫
 8. Khuyên mũi GLAMIRA Uyten

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  3.375.832,00 ₫
  1.892.821  - 19.981.035  1.892.821 ₫ - 19.981.035 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên mũi GLAMIRA Eponines

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  2.784.608,00 ₫
  1.562.256  - 18.268.774  1.562.256 ₫ - 18.268.774 ₫
 11. Khuyên mũi GLAMIRA Craquera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  3.091.965,00 ₫
  1.613.199  - 17.391.423  1.613.199 ₫ - 17.391.423 ₫
 12. Khuyên mũi GLAMIRA Adoucir

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  3.314.416,00 ₫
  1.742.255  - 26.561.187  1.742.255 ₫ - 26.561.187 ₫
 13. Khuyên Mũi GLAMIRA Bomni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  7.780.716,00 ₫
  2.839.231  - 55.867.656  2.839.231 ₫ - 55.867.656 ₫
 14. Khuyên mũi GLAMIRA Vicie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  3.088.002,00 ₫
  1.742.255  - 17.617.833  1.742.255 ₫ - 17.617.833 ₫
 15. Khuyên mũi GLAMIRA Parisi

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  3.349.510,00 ₫
  1.828.292  - 19.514.051  1.828.292 ₫ - 19.514.051 ₫
 16. Khuyên Mũi GLAMIRA Lionser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  3.979.791,00 ₫
  2.193.951  - 24.452.708  2.193.951 ₫ - 24.452.708 ₫
 17. Khuyên Mũi GLAMIRA Scol

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  6.059.121,00 ₫
  2.989.796  - 36.127.182  2.989.796 ₫ - 36.127.182 ₫
 18. Khuyên mũi GLAMIRA Marlaiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  3.152.530,00 ₫
  1.562.256  - 17.193.307  1.562.256 ₫ - 17.193.307 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên mũi GLAMIRA Elwyna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  4.563.656,00 ₫
  1.698.104  - 27.721.562  1.698.104 ₫ - 27.721.562 ₫
 21. Khuyên mũi GLAMIRA Ameryn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  2.893.853,00 ₫
  1.613.199  - 17.221.612  1.613.199 ₫ - 17.221.612 ₫
 22. Khuyên mũi GLAMIRA Gerlisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  3.509.699,00 ₫
  1.607.539  - 20.136.693  1.607.539 ₫ - 20.136.693 ₫
 23. Khuyên mũi GLAMIRA Elfrida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  3.819.886,00 ₫
  1.969.801  - 21.014.047  1.969.801 ₫ - 21.014.047 ₫
 24. Khuyên mũi GLAMIRA Magdalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  2.618.760,00 ₫
  1.426.408  - 15.580.111  1.426.408 ₫ - 15.580.111 ₫
 25. Khuyên Mũi GLAMIRA Oricg

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  3.927.150,00 ₫
  2.064.895  - 32.348.901  2.064.895 ₫ - 32.348.901 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuyên mũi GLAMIRA Gorawen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  2.731.967,00 ₫
  1.426.408  - 16.315.957  1.426.408 ₫ - 16.315.957 ₫
 28. Khuyên mũi GLAMIRA Tionna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  2.941.682,00 ₫
  1.675.463  - 18.509.340  1.675.463 ₫ - 18.509.340 ₫
 29. Khuyên Mũi GLAMIRA Aescou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.022 crt - AAA

  4.130.073,00 ₫
  2.215.460  - 23.334.791  2.215.460 ₫ - 23.334.791 ₫
 30. Khuyên Mũi GLAMIRA Afde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  5.762.518,00 ₫
  2.817.722  - 34.429.077  2.817.722 ₫ - 34.429.077 ₫
 31. Khuyên mũi GLAMIRA Ambages

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  4.100.922,00 ₫
  1.935.839  - 24.197.992  1.935.839 ₫ - 24.197.992 ₫
 32. Khuyên mũi GLAMIRA Ponte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  2.893.853,00 ₫
  1.613.199  - 17.221.612  1.613.199 ₫ - 17.221.612 ₫
 33. Khuyên mũi GLAMIRA Banlieue

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  3.928.282,00 ₫
  1.720.746  - 21.396.123  1.720.746 ₫ - 21.396.123 ₫
 34. Khuyên mũi GLAMIRA Dikla

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  3.636.490,00 ₫
  1.699.236  - 21.919.703  1.699.236 ₫ - 21.919.703 ₫
 35. Khuyên mũi GLAMIRA Louvain

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  2.531.873,00 ₫
  1.531.690  - 14.745.207  1.531.690 ₫ - 14.745.207 ₫
 36. Khuyên mũi GLAMIRA Mechelle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  3.339.888,00 ₫
  1.607.539  - 20.221.598  1.607.539 ₫ - 20.221.598 ₫
 37. Khuyên mũi GLAMIRA Fadila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  4.398.374,00 ₫
  2.513.195  - 24.834.783  2.513.195 ₫ - 24.834.783 ₫
 38. Khuyên Mũi GLAMIRA Ocumpa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  3.933.943,00 ₫
  2.150.933  - 33.367.763  2.150.933 ₫ - 33.367.763 ₫
 39. Khuyên mũi GLAMIRA Chanah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.025 crt - AAA

  3.327.153,00 ₫
  1.634.709  - 18.254.628  1.634.709 ₫ - 18.254.628 ₫
 40. Khuyên mũi GLAMIRA Elefteria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  2.680.174,00 ₫
  1.644.331  - 15.594.260  1.644.331 ₫ - 15.594.260 ₫
 41. Khuyên mũi GLAMIRA Meeting

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.076 crt - AAA

  4.904.975,00 ₫
  2.172.442  - 26.702.702  2.172.442 ₫ - 26.702.702 ₫
 42. Khuyên Mũi GLAMIRA Wangex

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.829.509,00 ₫
  2.172.442  - 22.174.422  2.172.442 ₫ - 22.174.422 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuyên Mũi GLAMIRA Wleora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.755.358,00 ₫
  2.129.423  - 21.749.892  2.129.423 ₫ - 21.749.892 ₫
 45. Khuyên mũi GLAMIRA Browniana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  3.876.490,00 ₫
  1.871.311  - 22.712.152  1.871.311 ₫ - 22.712.152 ₫
 46. Khuyên mũi GLAMIRA Cristinel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  3.362.247,00 ₫
  1.720.746  - 19.924.432  1.720.746 ₫ - 19.924.432 ₫
 47. Khuyên mũi GLAMIRA Pls

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.214.978,00 ₫
  2.215.460  - 24.806.482  2.215.460 ₫ - 24.806.482 ₫
 48. Khuyên mũi GLAMIRA Saren

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 27.212.134  2.516.591 ₫ - 27.212.134 ₫
 49. Khuyên Mũi GLAMIRA Sseteaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.718.283,00 ₫
  2.107.913  - 21.537.627  2.107.913 ₫ - 21.537.627 ₫
 50. Khuyên mũi GLAMIRA Tibica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  2.568.949,00 ₫
  1.516.973  - 14.646.153  1.516.973 ₫ - 14.646.153 ₫
 51. Khuyên mũi GLAMIRA Alycia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.162.153,00 ₫
  1.879.236  - 18.353.682  1.879.236 ₫ - 18.353.682 ₫
 52. Khuyên mũi GLAMIRA Necez

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  3.644.133,00 ₫
  2.064.895  - 21.113.105  2.064.895 ₫ - 21.113.105 ₫
 53. Khuyên mũi GLAMIRA Essoral

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  3.992.527,00 ₫
  2.086.405  - 22.287.630  2.086.405 ₫ - 22.287.630 ₫
 54. Khuyên mũi GLAMIRA Eldoris

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  2.791.400,00 ₫
  1.694.142  - 16.231.047  1.694.142 ₫ - 16.231.047 ₫
 55. Khuyên mũi GLAMIRA Soto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.105 crt - AAA

  4.111.677,00 ₫
  1.892.821  - 27.792.319  1.892.821 ₫ - 27.792.319 ₫
 56. Khuyên mũi GLAMIRA Pain

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  3.063.663,00 ₫
  1.613.199  - 18.127.268  1.613.199 ₫ - 18.127.268 ₫
 57. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgance

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  5.814.311,00 ₫
  2.667.156  - 174.055.775  2.667.156 ₫ - 174.055.775 ₫
 58. Khuyên Mũi GLAMIRA Enos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  3.672.435,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 59. Khuyên Mũi GLAMIRA Gifolo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  6.232.044,00 ₫
  2.581.119  - 32.433.805  2.581.119 ₫ - 32.433.805 ₫
 60. Khuyên Mũi GLAMIRA Soct

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.424.694,00 ₫
  2.452.063  - 25.669.683  2.452.063 ₫ - 25.669.683 ₫
 61. Khuyên mũi GLAMIRA Amnistie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  2.939.701,00 ₫
  1.656.217  - 17.080.100  1.656.217 ₫ - 17.080.100 ₫
 62. Khuyên mũi GLAMIRA Enequerre

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  3.523.283,00 ₫
  1.699.236  - 21.183.858  1.699.236 ₫ - 21.183.858 ₫
 63. Khuyên Mũi GLAMIRA Laxe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  5.635.726,00 ₫
  2.645.647  - 128.221.085  2.645.647 ₫ - 128.221.085 ₫
 64. Khuyên Mũi GLAMIRA Niceo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.313.469,00 ₫
  2.387.535  - 26.363.078  2.387.535 ₫ - 26.363.078 ₫

You’ve viewed 60 of 1540 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng