Đang tải...
Tìm thấy 2122 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên mũi GLAMIRA Jadeline

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  2.037.725,00 ₫
  1.516.973  - 14.646.153  1.516.973 ₫ - 14.646.153 ₫
 2. Khuyên mũi GLAMIRA Nonan

  Vàng Hồng 9K
  2.490.554,00 ₫
  1.892.821  - 18.679.155  1.892.821 ₫ - 18.679.155 ₫
 3. Khuyên mũi GLAMIRA Dikla

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  3.650.925,00 ₫
  1.699.236  - 21.919.703  1.699.236 ₫ - 21.919.703 ₫
 4. Khuyên mũi GLAMIRA Nataria

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  2.377.347,00 ₫
  1.763.765  - 17.603.688  1.763.765 ₫ - 17.603.688 ₫
 5. Khuyên Mũi GLAMIRA Scol

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  5.773.556,00 ₫
  2.989.796  - 36.127.182  2.989.796 ₫ - 36.127.182 ₫
 6. Khuyên mũi GLAMIRA Agata

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  3.283.003,00 ₫
  1.720.746  - 20.660.277  1.720.746 ₫ - 20.660.277 ₫
 7. Khuyên mũi GLAMIRA Beard

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  2.575.458,00 ₫
  1.656.217  - 17.815.946  1.656.217 ₫ - 17.815.946 ₫
 8. Khuyên mũi GLAMIRA Pemin

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  2.999.985,00 ₫
  2.064.895  - 27.367.792  2.064.895 ₫ - 27.367.792 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên Mũi GLAMIRA Mortad

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.679.227,00 ₫
  2.172.442  - 24.240.450  2.172.442 ₫ - 24.240.450 ₫
 11. Khuyên mũi GLAMIRA Blush

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.025 crt - AAA

  2.943.381,00 ₫
  1.785.274  - 19.740.468  1.785.274 ₫ - 19.740.468 ₫
 12. Khuyên mũi GLAMIRA Juridiction

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.462.252,00 ₫
  1.720.746  - 17.716.895  1.720.746 ₫ - 17.716.895 ₫
 13. Khuyên mũi GLAMIRA Ouse

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  2.518.855,00 ₫
  1.871.311  - 19.768.770  1.871.311 ₫ - 19.768.770 ₫
 14. Khuyên mũi GLAMIRA Doirean

  Vàng Hồng 9K
  2.490.554,00 ₫
  1.892.821  - 18.679.155  1.892.821 ₫ - 18.679.155 ₫
 15. Khuyên mũi GLAMIRA Marlaiana

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.915.079,00 ₫
  1.562.256  - 17.193.307  1.562.256 ₫ - 17.193.307 ₫
 16. Khuyên mũi GLAMIRA Birdenos

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  3.169.795,00 ₫
  1.785.274  - 20.561.219  1.785.274 ₫ - 20.561.219 ₫
 17. Khuyên Mũi GLAMIRA Weong

  Vàng Hồng 9K
  2.603.761,00 ₫
  1.978.858  - 19.528.207  1.978.858 ₫ - 19.528.207 ₫
 18. Khuyên mũi GLAMIRA Velomy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.405.648,00 ₫
  1.677.727  - 17.292.365  1.677.727 ₫ - 17.292.365 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên Mũi GLAMIRA Longar

  Vàng Hồng 9K
  2.830.175,00 ₫
  2.150.933  - 21.226.312  2.150.933 ₫ - 21.226.312 ₫
 21. Khuyên mũi GLAMIRA Dimas

  Vàng Hồng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.037 crt - AAA

  2.999.985,00 ₫
  1.849.802  - 20.999.894  1.849.802 ₫ - 20.999.894 ₫
 22. Khuyên mũi GLAMIRA Soto

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  4.782.995,00 ₫
  1.892.821  - 27.792.319  1.892.821 ₫ - 27.792.319 ₫
 23. Khuyên mũi GLAMIRA Sentito

  Vàng Hồng 9K
  2.490.554,00 ₫
  1.892.821  - 18.679.155  1.892.821 ₫ - 18.679.155 ₫
 24. Khuyên mũi GLAMIRA Quide

  Vàng Hồng 9K
  2.490.554,00 ₫
  1.892.821  - 18.679.155  1.892.821 ₫ - 18.679.155 ₫
 25. Khuyên mũi GLAMIRA Sake

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.21 crt - AAA

  4.216.960,00 ₫
  2.301.498  - 42.325.266  2.301.498 ₫ - 42.325.266 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuyên mũi GLAMIRA Flitted

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  2.462.252,00 ₫
  1.785.274  - 20.419.710  1.785.274 ₫ - 20.419.710 ₫
 28. Khuyên mũi GLAMIRA Draken

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.035 crt - VS

  3.481.114,00 ₫
  2.538.100  - 28.018.729  2.538.100 ₫ - 28.018.729 ₫
 29. Khuyên mũi GLAMIRA Idare

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  4.330.167,00 ₫
  2.107.913  - 23.603.655  2.107.913 ₫ - 23.603.655 ₫
 30. Khuyên mũi GLAMIRA Anatomie

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.015 crt - AAA

  2.490.553,00 ₫
  1.785.274  - 18.919.717  1.785.274 ₫ - 18.919.717 ₫
 31. Khuyên mũi GLAMIRA Unleasa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  3.764.132,00 ₫
  2.129.423  - 22.825.359  2.129.423 ₫ - 22.825.359 ₫
 32. Khuyên mũi GLAMIRA Parisi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  2.632.062,00 ₫
  1.828.292  - 19.514.051  1.828.292 ₫ - 19.514.051 ₫
 33. Khuyên Mũi GLAMIRA Niceo

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  4.698.090,00 ₫
  2.387.535  - 26.363.078  2.387.535 ₫ - 26.363.078 ₫
 34. Khuyên mũi GLAMIRA Allynna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  6.764.117,00 ₫
  1.914.329  - 28.259.292  1.914.329 ₫ - 28.259.292 ₫
 35. Khuyên Mũi GLAMIRA Afde

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  4.726.392,00 ₫
  2.817.722  - 34.429.077  2.817.722 ₫ - 34.429.077 ₫
 36. Khuyên mũi GLAMIRA Bani

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  3.990.546,00 ₫
  2.107.913  - 25.216.855  2.107.913 ₫ - 25.216.855 ₫
 37. Khuyên Mũi GLAMIRA Hlifi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.518.855,00 ₫
  1.763.764  - 18.141.417  1.763.764 ₫ - 18.141.417 ₫
 38. Khuyên mũi GLAMIRA Chaunced

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  2.349.045,00 ₫
  1.699.236  - 20.448.012  1.699.236 ₫ - 20.448.012 ₫
 39. Khuyên mũi GLAMIRA Louriz

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.405.648,00 ₫
  1.810.179  - 17.292.365  1.810.179 ₫ - 17.292.365 ₫
 40. Khuyên mũi GLAMIRA Banlieue

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  3.113.192,00 ₫
  1.720.746  - 21.396.123  1.720.746 ₫ - 21.396.123 ₫
 41. Khuyên mũi GLAMIRA Thessa

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Vàng

  0.005 crt - AAA

  2.150.933,00 ₫
  1.670.935  - 15.707.471  1.670.935 ₫ - 15.707.471 ₫
 42. Khuyên mũi GLAMIRA Fadila

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  3.622.623,00 ₫
  2.513.195  - 24.834.783  2.513.195 ₫ - 24.834.783 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuyên mũi GLAMIRA Louvain

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.066.027,00 ₫
  1.531.690  - 14.745.207  1.531.690 ₫ - 14.745.207 ₫
 45. Khuyên mũi GLAMIRA Degel

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  2.547.157,00 ₫
  1.699.236  - 18.240.476  1.699.236 ₫ - 18.240.476 ₫
 46. Khuyên mũi GLAMIRA Gorawen

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  2.603.760,00 ₫
  1.426.408  - 16.315.957  1.426.408 ₫ - 16.315.957 ₫
 47. Khuyên mũi GLAMIRA Enequerre

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  2.716.967,00 ₫
  1.699.236  - 21.183.858  1.699.236 ₫ - 21.183.858 ₫
 48. Khuyên mũi GLAMIRA Magdalia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  2.377.346,00 ₫
  1.426.408  - 15.580.111  1.426.408 ₫ - 15.580.111 ₫
 49. Khuyên mũi GLAMIRA Homer

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  3.735.830,00 ₫
  1.763.764  - 22.556.490  1.763.764 ₫ - 22.556.490 ₫
 50. Khuyên mũi GLAMIRA Gymel

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  3.707.529,00 ₫
  2.064.895  - 23.179.133  2.064.895 ₫ - 23.179.133 ₫
 51. Khuyên mũi GLAMIRA Kmkia

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  3.537.719,00 ₫
  2.688.666  - 30.353.628  2.688.666 ₫ - 30.353.628 ₫
 52. Khuyên mũi GLAMIRA Minissey

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  4.669.789,00 ₫
  2.774.703  - 34.004.555  2.774.703 ₫ - 34.004.555 ₫
 53. Khuyên mũi GLAMIRA Meeting

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.076 crt - VS

  4.698.090,00 ₫
  2.172.442  - 26.702.702  2.172.442 ₫ - 26.702.702 ₫
 54. Khuyên mũi GLAMIRA Neiofres

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  2.518.855,00 ₫
  1.892.821  - 19.415.000  1.892.821 ₫ - 19.415.000 ₫
 55. Khuyên Mũi GLAMIRA Gemi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.905.641,00 ₫
  2.516.591  - 27.042.323  2.516.591 ₫ - 27.042.323 ₫
 56. Khuyên Mũi GLAMIRA Giporsh

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  3.452.813,00 ₫
  2.301.498  - 23.447.997  2.301.498 ₫ - 23.447.997 ₫
 57. Khuyên mũi GLAMIRA Tionna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.915.079,00 ₫
  1.675.463  - 18.509.340  1.675.463 ₫ - 18.509.340 ₫
 58. Khuyên mũi GLAMIRA Wardon

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  3.537.718,00 ₫
  1.720.746  - 19.188.586  1.720.746 ₫ - 19.188.586 ₫
 59. Khuyên mũi GLAMIRA Derosier

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  3.084.890,00 ₫
  1.785.274  - 22.032.910  1.785.274 ₫ - 22.032.910 ₫
 60. Khuyên mũi GLAMIRA Judas

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  2.405.648,00 ₫
  1.828.292  - 19.740.465  1.828.292 ₫ - 19.740.465 ₫
 61. Khuyên mũi GLAMIRA Numero

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.006 crt - VS

  2.801.873,00 ₫
  1.978.858  - 20.264.052  1.978.858 ₫ - 20.264.052 ₫
 62. Khuyên mũi GLAMIRA Rick

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.035 crt - VS

  3.396.209,00 ₫
  2.473.572  - 27.381.941  2.473.572 ₫ - 27.381.941 ₫
 63. Khuyên mũi GLAMIRA Olaug

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.066 crt - AAA

  3.226.399,00 ₫
  1.806.783  - 22.245.175  1.806.783 ₫ - 22.245.175 ₫
 64. Khuyên mũi GLAMIRA Jerline

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  3.481.114,00 ₫
  1.675.463  - 19.952.729  1.675.463 ₫ - 19.952.729 ₫

You’ve viewed 60 of 2122 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng