Đang tải...
Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên Mũi Weong

  Khuyên Mũi GLAMIRA Weong

  Vàng Trắng 14K
  3.152.171,00 ₫
  1.828.740  - 18.046.785  1.828.740 ₫ - 18.046.785 ₫
 2. Khuyên Mũi Oricg

  Khuyên Mũi GLAMIRA Oricg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  7.628.046,00 ₫
  1.931.479  - 23.359.436  1.931.479 ₫ - 23.359.436 ₫
 3. Khuyên Mũi Lionser

  Khuyên Mũi GLAMIRA Lionser

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.254.986,00 ₫
  2.013.670  - 22.548.347  2.013.670 ₫ - 22.548.347 ₫
 4. Khuyên Mũi Scol

  Khuyên Mũi GLAMIRA Scol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  6.538.749,00 ₫
  2.773.933  - 33.700.855  2.773.933 ₫ - 33.700.855 ₫
 5. Khuyên Mũi Predra

  Khuyên Mũi GLAMIRA Predra

  Vàng Trắng 14K
  3.470.931,00 ₫
  2.013.670  - 19.871.745  2.013.670 ₫ - 19.871.745 ₫
 6. Khuyên Mũi Aescou

  Khuyên Mũi GLAMIRA Aescou

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  4.912.240,00 ₫
  2.034.217  - 21.480.407  2.034.217 ₫ - 21.480.407 ₫
 7. Khuyên Mũi Ofendl

  Khuyên Mũi GLAMIRA Ofendl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  4.998.757,00 ₫
  2.445.170  - 26.941.759  2.445.170 ₫ - 26.941.759 ₫
 8. Khuyên Mũi Afde

  Khuyên Mũi GLAMIRA Afde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  5.471.353,00 ₫
  2.609.551  - 32.078.672  2.609.551 ₫ - 32.078.672 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên Mũi Morht

  Khuyên Mũi GLAMIRA Morht

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  6.774.507,00 ₫
  3.020.505  - 35.431.186  3.020.505 ₫ - 35.431.186 ₫
 11. Khuyên Mũi Hlifi

  Khuyên Mũi GLAMIRA Hlifi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.058.084,00 ₫
  1.664.359  - 17.127.548  1.664.359 ₫ - 17.127.548 ₫
 12. Khuyên Mũi Kistri

  Khuyên Mũi GLAMIRA Kistri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  5.431.339,00 ₫
  2.445.170  - 29.861.689  2.445.170 ₫ - 29.861.689 ₫
 13. Khuyên Mũi Genceo

  Khuyên Mũi GLAMIRA Genceo

  Vàng Trắng 14K
  3.187.590,00 ₫
  1.849.289  - 18.249.562  1.849.289 ₫ - 18.249.562 ₫
 14. Khuyên Mũi Duanesp

  Khuyên Mũi GLAMIRA Duanesp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.066 crt - AAA

  7.304.419,00 ₫
  2.198.598  - 25.914.373  2.198.598 ₫ - 25.914.373 ₫
 15. Khuyên Mũi Fnela

  Khuyên Mũi GLAMIRA Fnela

  Vàng 14K
  3.329.260,00 ₫
  1.931.479  - 19.060.650  1.931.479 ₫ - 19.060.650 ₫
 16. Khuyên Mũi Wonges

  Khuyên Mũi GLAMIRA Wonges

  Vàng 14K
  3.293.843,00 ₫
  1.910.931  - 18.857.880  1.910.931 ₫ - 18.857.880 ₫
 17. Khuyên Mũi Finni

  Khuyên Mũi GLAMIRA Finni

  Vàng Hồng 14K
  3.364.678,00 ₫
  1.952.027  - 19.263.427  1.952.027 ₫ - 19.263.427 ₫
 18. Khuyên Mũi Dgani

  Khuyên Mũi GLAMIRA Dgani

  Vàng Trắng 14K
  3.718.855,00 ₫
  2.157.503  - 21.291.157  2.157.503 ₫ - 21.291.157 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuyên Mũi Niceo

  Khuyên Mũi GLAMIRA Niceo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  5.241.273,00 ₫
  2.178.051  - 24.170.529  2.178.051 ₫ - 24.170.529 ₫
 21. Khuyên Mũi Cgand

  Khuyên Mũi GLAMIRA Cgand

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  3.978.133,00 ₫
  1.931.479  - 20.304.323  1.931.479 ₫ - 20.304.323 ₫
 22. Khuyên Mũi Fittea

  Khuyên Mũi GLAMIRA Fittea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.022 crt - VS

  4.841.404,00 ₫
  1.993.122  - 21.074.859  1.993.122 ₫ - 21.074.859 ₫
 23. Khuyên Mũi Origen

  Khuyên Mũi GLAMIRA Origen

  Vàng Trắng 14K
  3.329.260,00 ₫
  1.931.479  - 19.060.650  1.931.479 ₫ - 19.060.650 ₫
 24. Khuyên Mũi Wleora

  Khuyên Mũi GLAMIRA Wleora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.589.349,00 ₫
  1.972.574  - 20.169.143  1.972.574 ₫ - 20.169.143 ₫
 25. Khuyên Mũi Ndodo

  Khuyên Mũi GLAMIRA Ndodo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  3.526.896,00 ₫
  1.952.027  - 20.507.100  1.952.027 ₫ - 20.507.100 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuyên Mũi Feilli

  Khuyên Mũi GLAMIRA Feilli

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  3.876.476,00 ₫
  2.013.670  - 20.574.691  2.013.670 ₫ - 20.574.691 ₫
 28. Khuyên Mũi Ginre

  Khuyên Mũi GLAMIRA Ginre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.092 crt - VS

  6.981.605,00 ₫
  2.732.837  - 31.321.650  2.732.837 ₫ - 31.321.650 ₫
 29. Khuyên Mũi Swanig

  Khuyên Mũi GLAMIRA Swanig

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  4.178.473,00 ₫
  2.157.503  - 23.399.995  2.157.503 ₫ - 23.399.995 ₫
 30. Khuyên Mũi Sseteaa

  Khuyên Mũi GLAMIRA Sseteaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.472.823,00 ₫
  1.952.027  - 19.966.373  1.952.027 ₫ - 19.966.373 ₫
 31. Khuyên Mũi Meap

  Khuyên Mũi GLAMIRA Meap

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  6.528.476,00 ₫
  2.815.028  - 31.024.253  2.815.028 ₫ - 31.024.253 ₫
 32. Khuyên Mũi Tulsme Yians

  Khuyên Mũi GLAMIRA Tulsme Yians

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.11 crt - AAA

  4.290.403,00 ₫
  2.034.217  - 25.157.356  2.034.217 ₫ - 25.157.356 ₫
 33. Khuyên Mũi Mailla

  Khuyên Mũi GLAMIRA Mailla

  Vàng Trắng 14K
  3.577.184,00 ₫
  2.075.313  - 20.480.062  2.075.313 ₫ - 20.480.062 ₫
 34. Khuyên Mũi Gemi

  Khuyên Mũi GLAMIRA Gemi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.534.542,00 ₫
  2.301.337  - 24.819.400  2.301.337 ₫ - 24.819.400 ₫
 35. Khuyên Mũi Avien

  Khuyên Mũi GLAMIRA Avien

  Vàng 14K & Ngọc Trai Đen
  3.754.272,00 ₫
  2.178.051  - 21.493.927  2.178.051 ₫ - 21.493.927 ₫
 36. Khuyên Mũi Ocumpa

  Khuyên Mũi GLAMIRA Ocumpa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  4.184.150,00 ₫
  1.972.574  - 31.064.808  1.972.574 ₫ - 31.064.808 ₫
 37. Khuyên Mũi Longar

  Khuyên Mũi GLAMIRA Longar

  Vàng Trắng 14K
  3.400.095,00 ₫
  1.972.574  - 19.466.197  1.972.574 ₫ - 19.466.197 ₫
 38. Khuyên Mũi Thaf

  Khuyên Mũi GLAMIRA Thaf

  Vàng 14K
  3.718.855,00 ₫
  2.157.503  - 21.291.157  2.157.503 ₫ - 21.291.157 ₫
 39. Khuyên Mũi Gric

  Khuyên Mũi GLAMIRA Gric

  Vàng Trắng 14K
  3.718.855,00 ₫
  2.157.503  - 21.291.157  2.157.503 ₫ - 21.291.157 ₫
 40. Khuyên Mũi Bezent

  Khuyên Mũi GLAMIRA Bezent

  Vàng Trắng 14K
  3.718.855,00 ₫
  2.157.503  - 21.291.157  2.157.503 ₫ - 21.291.157 ₫
 41. Khuyên Mũi Bomni

  Khuyên Mũi GLAMIRA Bomni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  27.200.230,00 ₫
  2.589.004  - 52.153.194  2.589.004 ₫ - 52.153.194 ₫
 42. Khuyên Mũi Kanrit

  Khuyên Mũi GLAMIRA Kanrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  3.560.420,00 ₫
  2.034.217  - 21.318.188  2.034.217 ₫ - 21.318.188 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuyên Mũi Laxe

  Khuyên Mũi GLAMIRA Laxe

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  5.125.558,00 ₫
  2.424.623  - 121.474.502  2.424.623 ₫ - 121.474.502 ₫
 45. Khuyên Mũi Benretses

  Khuyên Mũi GLAMIRA Benretses

  Vàng Trắng 14K
  3.364.678,00 ₫
  1.952.027  - 19.263.427  1.952.027 ₫ - 19.263.427 ₫
 46. Khuyên Mũi Soct

  Khuyên Mũi GLAMIRA Soct

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.274.451,00 ₫
  2.260.241  - 23.710.907  2.260.241 ₫ - 23.710.907 ₫
 47. Khuyên Mũi Byre

  Khuyên Mũi GLAMIRA Byre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.660.835,00 ₫
  2.342.432  - 39.635.344  2.342.432 ₫ - 39.635.344 ₫
 48. Khuyên Mũi Ixil

  Khuyên Mũi GLAMIRA Ixil

  Vàng Trắng 14K
  3.754.272,00 ₫
  2.178.051  - 21.493.927  2.178.051 ₫ - 21.493.927 ₫
 49. Khuyên Mũi Gifolo

  Khuyên Mũi GLAMIRA Gifolo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  9.615.490,00 ₫
  2.362.979  - 29.969.831  2.362.979 ₫ - 29.969.831 ₫
 50. Khuyên Mũi Oerc

  Khuyên Mũi GLAMIRA Oerc

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.084 crt - VS

  4.291.214,00 ₫
  2.301.337  - 29.496.695  2.301.337 ₫ - 29.496.695 ₫
 51. Khuyên Mũi Negn

  Khuyên Mũi GLAMIRA Negn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  7.986.819,00 ₫
  2.280.789  - 31.456.837  2.280.789 ₫ - 31.456.837 ₫
 52. Khuyên Mũi Aidea

  Khuyên Mũi GLAMIRA Aidea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  3.870.798,00 ₫
  2.198.598  - 23.805.535  2.198.598 ₫ - 23.805.535 ₫
 53. Khuyên Mũi Hameddo

  Khuyên Mũi GLAMIRA Hameddo

  Vàng 14K
  3.683.437,00 ₫
  2.136.955  - 21.088.380  2.136.955 ₫ - 21.088.380 ₫
 54. Khuyên Mũi Tretra

  Khuyên Mũi GLAMIRA Tretra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  4.056.268,00 ₫
  2.321.885  - 24.319.232  2.321.885 ₫ - 24.319.232 ₫
 55. Khuyên Mũi Enos

  Khuyên Mũi GLAMIRA Enos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  3.626.660,00 ₫
  1.931.479  - 20.304.323  1.931.479 ₫ - 20.304.323 ₫
 56. Khuyên Mũi Nerta

  Khuyên Mũi GLAMIRA Nerta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  4.341.503,00 ₫
  2.424.623  - 28.144.881  2.424.623 ₫ - 28.144.881 ₫
 57. Khuyên Mũi Tredda

  Khuyên Mũi GLAMIRA Tredda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  5.058.506,00 ₫
  2.260.241  - 26.522.691  2.260.241 ₫ - 26.522.691 ₫
 58. Khuyên Mũi Gicge

  Khuyên Mũi GLAMIRA Gicge

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  3.533.384,00 ₫
  2.034.217  - 21.318.188  2.034.217 ₫ - 21.318.188 ₫
 59. Khuyên Mũi Hratin

  Khuyên Mũi GLAMIRA Hratin

  Vàng Trắng 14K
  3.683.437,00 ₫
  2.136.955  - 21.088.380  2.136.955 ₫ - 21.088.380 ₫
 60. Khuyên Mũi Omeret

  Khuyên Mũi GLAMIRA Omeret

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.044 crt - VS

  4.178.473,00 ₫
  2.157.503  - 24.102.941  2.157.503 ₫ - 24.102.941 ₫
 61. Khuyên Mũi Wlid

  Khuyên Mũi GLAMIRA Wlid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  8.508.621,00 ₫
  2.897.219  - 41.244.012  2.897.219 ₫ - 41.244.012 ₫
 62. Khuyên Mũi Nitical

  Khuyên Mũi GLAMIRA Nitical

  Vàng Trắng 14K
  3.577.184,00 ₫
  2.075.313  - 20.480.062  2.075.313 ₫ - 20.480.062 ₫
 63. Khuyên Mũi Oncince

  Khuyên Mũi GLAMIRA Oncince

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  3.870.798,00 ₫
  2.198.598  - 23.805.535  2.198.598 ₫ - 23.805.535 ₫
 64. Khuyên Mũi Cgance

  Khuyên Mũi GLAMIRA Cgance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  7.685.633,00 ₫
  2.404.075  - 164.854.387  2.404.075 ₫ - 164.854.387 ₫

You’ve viewed 60 of 109 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng