Đang tải...
Tìm thấy 52 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuyên Mũi GLAMIRA Hlifi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  3.323.190,00 ₫
  1.763.764  - 18.141.417  1.763.764 ₫ - 18.141.417 ₫
 2. Khuyên Mũi GLAMIRA Wleora

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  3.953.470,00 ₫
  2.129.423  - 21.749.892  2.129.423 ₫ - 21.749.892 ₫
 3. Khuyên Mũi GLAMIRA Niceo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  4.992.711,00 ₫
  2.387.535  - 26.363.078  2.387.535 ₫ - 26.363.078 ₫
 4. Khuyên Mũi GLAMIRA Sseteaa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  3.916.395,00 ₫
  2.107.913  - 21.537.627  2.107.913 ₫ - 21.537.627 ₫
 5. Khuyên Mũi GLAMIRA Afde

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.072 crt - VS1

  7.290.812,00 ₫
  2.817.722  - 34.429.077  2.817.722 ₫ - 34.429.077 ₫
 6. Khuyên Mũi GLAMIRA Afev

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  8.212.884,00 ₫
  3.204.890  - 38.985.662  3.204.890 ₫ - 38.985.662 ₫
 7. Khuyên Mũi GLAMIRA Aidea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  4.907.806,00 ₫
  2.387.535  - 25.768.741  2.387.535 ₫ - 25.768.741 ₫
 8. Khuyên Mũi GLAMIRA Apyh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.064 crt - VS1

  7.415.623,00 ₫
  3.054.324  - 36.028.124  3.054.324 ₫ - 36.028.124 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Khuyên Mũi GLAMIRA Bomni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.2 crt - VS1

  30.761.739,00 ₫
  2.839.231  - 55.867.656  2.839.231 ₫ - 55.867.656 ₫
 11. Khuyên Mũi GLAMIRA Bringea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.458.941,00 ₫
  2.258.479  - 23.759.321  2.258.479 ₫ - 23.759.321 ₫
 12. Khuyên Mũi GLAMIRA Byre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  7.921.376,00 ₫
  2.559.610  - 42.551.680  2.559.610 ₫ - 42.551.680 ₫
 13. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgance

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  26.333.082,00 ₫
  2.667.156  - 174.055.775  2.667.156 ₫ - 174.055.775 ₫
 14. Khuyên Mũi GLAMIRA Cgand

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  3.927.150,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 15. Khuyên Mũi GLAMIRA Ehtin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  4.260.828,00 ₫
  2.258.479  - 23.589.510  2.258.479 ₫ - 23.589.510 ₫
 16. Khuyên Mũi GLAMIRA Enos

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  3.927.150,00 ₫
  2.064.895  - 21.679.140  2.064.895 ₫ - 21.679.140 ₫
 17. Khuyên Mũi GLAMIRA Feilli

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.027.621,00 ₫
  2.172.442  - 22.174.422  2.172.442 ₫ - 22.174.422 ₫
 18. Khuyên Mũi GLAMIRA Gemi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  5.130.258,00 ₫
  2.516.591  - 27.042.323  2.516.591 ₫ - 27.042.323 ₫
 19. Khuyên Mũi GLAMIRA Gicge

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  4.186.676,00 ₫
  2.215.460  - 23.164.980  2.215.460 ₫ - 23.164.980 ₫
 20. Khuyên Mũi GLAMIRA Ginre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.092 crt - VS1

  8.201.280,00 ₫
  2.968.287  - 33.848.889  2.968.287 ₫ - 33.848.889 ₫
 21. Khuyên Mũi GLAMIRA Giporsh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.250.072,00 ₫
  2.301.498  - 23.447.997  2.301.498 ₫ - 23.447.997 ₫
 22. Khuyên Mũi GLAMIRA Hendiq

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.458.941,00 ₫
  2.258.479  - 23.759.321  2.258.479 ₫ - 23.759.321 ₫
 23. Khuyên Mũi GLAMIRA Hogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.398.374,00 ₫
  2.387.535  - 24.297.050  2.387.535 ₫ - 24.297.050 ₫
 24. Khuyên Mũi GLAMIRA Hrefer

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  9.010.144,00 ₫
  3.355.455  - 41.943.193  3.355.455 ₫ - 41.943.193 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuyên Mũi GLAMIRA Jeba

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.056 crt - VS1

  6.873.079,00 ₫
  2.903.759  - 33.806.438  2.903.759 ₫ - 33.806.438 ₫
 27. Khuyên Mũi GLAMIRA Jeble

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.903.844,00 ₫
  2.516.591  - 26.306.478  2.516.591 ₫ - 26.306.478 ₫
 28. Khuyên Mũi GLAMIRA Kanrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  4.186.676,00 ₫
  2.215.460  - 23.164.980  2.215.460 ₫ - 23.164.980 ₫
 29. Khuyên Mũi GLAMIRA Kistri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.09 crt - VS1

  7.455.812,00 ₫
  2.667.156  - 32.320.597  2.667.156 ₫ - 32.320.597 ₫
 30. Khuyên Mũi GLAMIRA Laxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.13 crt - VS1

  18.173.402,00 ₫
  2.645.647  - 128.221.085  2.645.647 ₫ - 128.221.085 ₫
 31. Khuyên Mũi GLAMIRA Lionser

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  4.659.033,00 ₫
  2.193.951  - 24.452.708  2.193.951 ₫ - 24.452.708 ₫
 32. Khuyên Mũi GLAMIRA Meap

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.068 crt - VS1

  7.528.830,00 ₫
  3.054.324  - 33.537.570  3.054.324 ₫ - 33.537.570 ₫
 33. Khuyên Mũi GLAMIRA Morht

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.064 crt - VS1

  7.860.527,00 ₫
  3.312.436  - 38.575.281  3.312.436 ₫ - 38.575.281 ₫
 34. Khuyên Mũi GLAMIRA Mortad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  4.621.958,00 ₫
  2.172.442  - 24.240.450  2.172.442 ₫ - 24.240.450 ₫
 35. Khuyên Mũi GLAMIRA Mrocea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  4.768.278,00 ₫
  2.323.007  - 25.528.178  2.323.007 ₫ - 25.528.178 ₫
 36. Khuyên Mũi GLAMIRA Ndodo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  4.001.300,00 ₫
  2.107.913  - 22.103.662  2.107.913 ₫ - 22.103.662 ₫
 37. Khuyên Mũi GLAMIRA Negn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  13.196.257,00 ₫
  2.516.591  - 34.202.667  2.516.591 ₫ - 34.202.667 ₫
 38. Khuyên Mũi GLAMIRA Nerta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  6.173.459,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 39. Khuyên Mũi GLAMIRA Nundi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.250.072,00 ₫
  2.301.498  - 23.447.997  2.301.498 ₫ - 23.447.997 ₫
 40. Khuyên Mũi GLAMIRA Ocumpa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  5.009.409,00 ₫
  2.150.933  - 33.367.763  2.150.933 ₫ - 33.367.763 ₫
 41. Khuyên Mũi GLAMIRA Ofendl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.032 crt - VS1

  5.709.877,00 ₫
  2.688.666  - 29.476.274  2.688.666 ₫ - 29.476.274 ₫
 42. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 43. Khuyên Mũi GLAMIRA Oleorot

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  4.557.430,00 ₫
  2.430.554  - 25.287.615  2.430.554 ₫ - 25.287.615 ₫
 44. Khuyên Mũi GLAMIRA Oncince

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  4.870.730,00 ₫
  2.366.025  - 25.556.476  2.366.025 ₫ - 25.556.476 ₫
 45. Khuyên Mũi GLAMIRA Pibe

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.088 crt - VS1

  8.384.676,00 ₫
  3.140.361  - 39.084.713  3.140.361 ₫ - 39.084.713 ₫
 46. Khuyên Mũi GLAMIRA Scol

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.072 crt - VS1

  7.587.415,00 ₫
  2.989.796  - 36.127.182  2.989.796 ₫ - 36.127.182 ₫
 47. Khuyên Mũi GLAMIRA Sesrans

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  9.167.220,00 ₫
  3.463.002  - 39.127.171  3.463.002 ₫ - 39.127.171 ₫
 48. Khuyên Mũi GLAMIRA Soct

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.792.617,00 ₫
  2.452.063  - 25.669.683  2.452.063 ₫ - 25.669.683 ₫
 49. Khuyên Mũi GLAMIRA Swanig

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  4.796.580,00 ₫
  2.323.007  - 25.131.953  2.323.007 ₫ - 25.131.953 ₫
 50. Khuyên Mũi GLAMIRA Tredda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  5.839.781,00 ₫
  2.452.063  - 28.613.065  2.452.063 ₫ - 28.613.065 ₫
 51. Khuyên Mũi GLAMIRA Tretra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.940.918,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 52. Khuyên Mũi GLAMIRA Wangex

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.027.621,00 ₫
  2.172.442  - 22.174.422  2.172.442 ₫ - 22.174.422 ₫
 53. Khuyên Mũi GLAMIRA Wlid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  10.317.968,00 ₫
  3.161.871  - 44.447.897  3.161.871 ₫ - 44.447.897 ₫
 54. Khuyên Mũi GLAMIRA Ydestre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  5.056.107,00 ₫
  2.473.572  - 26.617.793  2.473.572 ₫ - 26.617.793 ₫
 55. Khuyên Mũi GLAMIRA Ankra

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  10.344.855,00 ₫
  4.075.452  - 49.584.666  4.075.452 ₫ - 49.584.666 ₫

You’ve viewed 52 of 52 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng