Đang tải...
Tìm thấy 520 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  10.457.945,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  5.348.068,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  6.304.344,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  9.915.325,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  8.392.365,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiamara 6-8 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kiamara 6-8 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  7.543.963,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.063.830,00 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  16.231.025,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø10 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø10 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.164 crt - VS

  23.754.171,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Hồng
  4.745.967,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø8 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  12.784.155,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Lanitra Ø8 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lanitra Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  17.234.616,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.449.640,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø6 mm Vàng 585 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø6 mm

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - AAA

  9.122.887,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Candace Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Candace

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  11.363.123,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Rosy Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Rosy

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  8.925.252,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nella Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Nella

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  17.773.452,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  12.714.943,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø4 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø4 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  7.542.341,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiamara 4-6 mm Vàng Hồng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kiamara 4-6 mm

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Trai Trắng
  6.233.509,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Cateline Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Cateline

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.11 crt - VS

  16.006.893,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Rosy Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Rosy Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  6.127.256,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Riva Ø8 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Riva Ø8 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.68 crt - VS

  36.095.744,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Levonia Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Levonia Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.016 crt - VS

  8.878.749,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Candace Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Candace Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  12.461.071,00 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - AAA

  10.426.312,00 ₫
  Mới

 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Purisima

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  9.749.591,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø8 mm Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø8 mm

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.098 crt - VS

  16.214.533,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiaralys Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kiaralys Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  18.704.044,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Traudel Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Traudel Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  22.305.021,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Blanch Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Blanch

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.256 crt - VS

  15.410.200,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Lanitra Ø6 mm Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lanitra Ø6 mm

  Vàng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  16.136.667,00 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Rosy Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Rosy Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  12.821.196,00 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leokadia Ø8 mm Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Leokadia Ø8 mm

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  0.084 crt - AAA

  7.841.363,00 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nella Ø10 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  20.040.183,00 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.600.275,00 ₫
  Mới

 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø4 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø4 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.307.969,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Novalie Ø8 mm Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Novalie Ø8 mm

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.212 crt - VS

  17.301.126,00 ₫

You’ve viewed 60 of 520 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...