Đang tải...
Tìm thấy 564 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Bông tai nữ Philberta Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  11.392.302,00 ₫
  5.210.352  - 61.428.947  5.210.352 ₫ - 61.428.947 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah

  Bông tai nữ Leah

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 3. Bông tai nữ Lamarria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  6.869.117,00 ₫
  2.793.382  - 38.476.231  2.793.382 ₫ - 38.476.231 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Bông tai nữ Nella Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  21.867.913,00 ₫
  9.053.730  - 114.664.543  9.053.730 ₫ - 114.664.543 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Bông tai nữ Leah Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  5.894.971,00 ₫
  3.149.984  - 36.693.217  3.149.984 ₫ - 36.693.217 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Philberta

  Bông tai nữ Philberta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.764.088,00 ₫
  5.943.367  - 72.226.066  5.943.367 ₫ - 72.226.066 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Bông tai nữ Levonia Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.016 crt - AAA

  10.439.666,00 ₫
  5.487.709  - 63.211.960  5.487.709 ₫ - 63.211.960 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina

  Bông tai nữ Stelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  12.503.712,00 ₫
  5.547.143  - 64.499.688  5.547.143 ₫ - 64.499.688 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Bông tai nữ Lanitra Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  20.244.525,00 ₫
  7.944.301  - 90.494.848  7.944.301 ₫ - 90.494.848 ₫
 10. Bông tai nữ Coleen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  8.388.639  - 106.754.208  8.388.639 ₫ - 106.754.208 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella

  Bông tai nữ Nella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  19.569.245,00 ₫
  7.825.434  - 101.504.233  7.825.434 ₫ - 101.504.233 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Bông tai nữ Stelina Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  9.277.879,00 ₫
  4.398.092  - 48.169.581  4.398.092 ₫ - 48.169.581 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Rosy Ø4 mm

  Bông tai nữ Rosy Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  6.858.929,00 ₫
  3.665.076  - 39.268.680  3.665.076 ₫ - 39.268.680 ₫
 14. Bông tai nữ Shippee

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  11.159.663,00 ₫
  6.389.120  - 63.891.202  6.389.120 ₫ - 63.891.202 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiamara 6-8 mm

  Bông tai nữ Kiamara 6-8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.527.317,00 ₫
  4.556.582  - 48.820.522  4.556.582 ₫ - 48.820.522 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Bông tai nữ Stelina Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.098 crt - VS

  18.601.891,00 ₫
  8.261.281  - 91.655.219  8.261.281 ₫ - 91.655.219 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny

  Bông tai nữ Ginny

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  11.009.662,00 ₫
  5.368.841  - 63.749.690  5.368.841 ₫ - 63.749.690 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Leah Ø4 mm

  Bông tai nữ Leah Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  5.190.540,00 ₫
  2.773.571  - 29.716.837  2.773.571 ₫ - 29.716.837 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reside

  Bông tai nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - VS

  14.523.609,00 ₫
  6.516.478  - 76.315.675  6.516.478 ₫ - 76.315.675 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Novalie Ø4 mm

  Bông tai nữ Novalie Ø4 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.076 crt - VS

  10.971.172,00 ₫
  4.259.413  - 48.636.555  4.259.413 ₫ - 48.636.555 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Bông tai nữ Candace Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  14.175.215,00 ₫
  6.062.235  - 67.782.695  6.062.235 ₫ - 67.782.695 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Kiamara 4-6 mm

  Bông tai nữ Kiamara 4-6 mm

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.118.456,00 ₫
  3.803.755  - 40.754.520  3.803.755 ₫ - 40.754.520 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø4 mm

  Bông tai nữ Ginny Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  3.863.188  - 44.674.310  3.863.188 ₫ - 44.674.310 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Bông tai nữ Ginny Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  14.309.364,00 ₫
  7.132.041  - 79.697.728  7.132.041 ₫ - 79.697.728 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Livia Ø4 mm

  Bông tai nữ Livia Ø4 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  7.229.681,00 ₫
  3.863.188  - 41.391.307  3.863.188 ₫ - 41.391.307 ₫
 27. Bông tai nữ Abreuvoir

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - VS

  15.396.435,00 ₫
  7.874.962  - 93.466.536  7.874.962 ₫ - 93.466.536 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Majori Ø8 mm

  Bông tai nữ Majori Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.124 crt - VS

  18.603.023,00 ₫
  7.944.301  - 88.853.346  7.944.301 ₫ - 88.853.346 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Carine

  Bông tai nữ Carine

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  15.982.564,00 ₫
  6.181.102  - 85.471.286  6.181.102 ₫ - 85.471.286 ₫
 30. Bông tai nữ Ausmus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.084 crt - VS

  11.978.999,00 ₫
  5.221.673  - 62.518.569  5.221.673 ₫ - 62.518.569 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Carine Ø8 mm

  Bông tai nữ Carine Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  17.168.973,00 ₫
  6.815.061  - 89.320.324  6.815.061 ₫ - 89.320.324 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Purisima

  Bông tai nữ Purisima

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.05 crt - VS

  10.576.646,00 ₫
  4.774.505  - 58.344.059  4.774.505 ₫ - 58.344.059 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Marina Ø6 mm

  Bông tai nữ Marina Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - VS

  14.821.909,00 ₫
  4.774.505  - 69.381.743  4.774.505 ₫ - 69.381.743 ₫
 34. Bông tai nữ Mobley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.452 crt - VS

  99.927.260,00 ₫
  9.297.125  - 184.584.025  9.297.125 ₫ - 184.584.025 ₫
 35. Bông tai nữ Mearlisaj

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.14 crt - VS

  9.612.406,00 ₫
  5.179.220  - 65.773.267  5.179.220 ₫ - 65.773.267 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Livia Ø8 mm

  Bông tai nữ Livia Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  12.160.695,00 ₫
  6.498.081  - 69.622.305  6.498.081 ₫ - 69.622.305 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Ammi

  Bông tai nữ Ammi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - VS

  17.412.368,00 ₫
  6.022.612  - 89.546.739  6.022.612 ₫ - 89.546.739 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Lanitra Ø6 mm

  Bông tai nữ Lanitra Ø6 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  19.058.116,00 ₫
  7.310.342  - 86.645.810  7.310.342 ₫ - 86.645.810 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Ø6 mm

  Bông tai nữ Nella Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  18.086.233,00 ₫
  7.032.985  - 95.957.090  7.032.985 ₫ - 95.957.090 ₫
 40. Bông tai nữ Lametria

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.46 crt - VS

  33.983.612,00 ₫
  7.845.245  - 116.914.539  7.845.245 ₫ - 116.914.539 ₫
 41. Bông tai nữ Ospylak

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  12.383.148,00 ₫
  6.806.005  - 73.839.269  6.806.005 ₫ - 73.839.269 ₫
 42. Bông tai nữ Koufax

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.974.286,00 ₫
  6.282.988  - 62.829.885  6.282.988 ₫ - 62.829.885 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Purisima Ø10 mm

  Bông tai nữ Purisima Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.08 crt - VS

  18.916.891,00 ₫
  8.716.939  - 100.188.202  8.716.939 ₫ - 100.188.202 ₫
 44. Bông tai nữ Alhomijan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.438 crt - VS

  22.091.496,00 ₫
  10.836.740  - 156.183.216  10.836.740 ₫ - 156.183.216 ₫
 45. Bông tai nữ Kurland

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.12 crt - VS

  13.372.577,00 ₫
  5.377.332  - 67.782.696  5.377.332 ₫ - 67.782.696 ₫
 46. Bông tai nữ Snips

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.680.783,00 ₫
  7.519.209  - 78.325.095  7.519.209 ₫ - 78.325.095 ₫
 47. Bông tai nữ Const

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  21.232.539,00 ₫
  8.499.015  - 112.782.478  8.499.015 ₫ - 112.782.478 ₫
 48. Bông tai nữ Allyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Đen

  1 crt - VS

  36.932.937,00 ₫
  9.923.726  - 2.161.475.600  9.923.726 ₫ - 2.161.475.600 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace

  Bông tai nữ Candace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - VS

  12.951.730,00 ₫
  5.408.464  - 63.721.392  5.408.464 ₫ - 63.721.392 ₫
 50. Bông tai nữ Lipari
  Mới

  Bông tai nữ Lipari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - VS

  11.582.207,00 ₫
  6.452.799  - 67.131.751  6.452.799 ₫ - 67.131.751 ₫
 51. Bông tai nữ Martijona

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - VS

  17.996.235,00 ₫
  8.774.958  - 107.475.905  8.774.958 ₫ - 107.475.905 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Marina Ø8 mm

  Bông tai nữ Marina Ø8 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  14.882.759,00 ₫
  6.062.235  - 85.329.781  6.062.235 ₫ - 85.329.781 ₫
 53. Bông tai nữ Netross

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS

  13.463.992,00 ₫
  6.007.047  - 82.145.836  6.007.047 ₫ - 82.145.836 ₫
 54. Bông tai nữ Meartist

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.17 crt - VS

  10.318.818,00 ₫
  5.518.841  - 71.773.238  5.518.841 ₫ - 71.773.238 ₫
 55. Bông tai nữ Maturiyej

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Đen

  0.07 crt - VS

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 71.178.905  6.495.252 ₫ - 71.178.905 ₫
 56. Bông tai nữ Massarep

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.35 crt - VS

  12.092.771,00 ₫
  6.113.178  - 93.339.173  6.113.178 ₫ - 93.339.173 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Majori

  Bông tai nữ Majori

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - VS

  12.928.238,00 ₫
  5.547.143  - 64.924.214  5.547.143 ₫ - 64.924.214 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Carine Ø10 mm

  Bông tai nữ Carine Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.18 crt - VS

  20.654.051,00 ₫
  8.677.316  - 109.273.061  8.677.316 ₫ - 109.273.061 ₫
 59. Bông tai nữ Couplage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.14 crt - AAA

  12.972.106,00 ₫
  6.130.159  - 72.381.728  6.130.159 ₫ - 72.381.728 ₫
 60. Bông tai nữ Harianon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - VS

  10.797.117,00 ₫
  5.306.578  - 62.914.794  5.306.578 ₫ - 62.914.794 ₫
 61. Bông tai nữ Evorderp

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Trắng
  13.421.256,00 ₫
  7.376.568  - 79.782.637  7.376.568 ₫ - 79.782.637 ₫

You’ve viewed 60 of 564 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng