Đang tải...
Tìm thấy 237 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai GLAMIRA Vian

  Vàng Trắng 14K
  11.530.416,00 ₫
  7.041.476  - 66.013.837  7.041.476 ₫ - 66.013.837 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Desastrella

  Vàng Trắng 14K
  7.859.962,00 ₫
  4.499.978  - 44.999.782  4.499.978 ₫ - 44.999.782 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Aulras

  Vàng Trắng 14K
  7.859.962,00 ₫
  4.559.977  - 44.999.782  4.559.977 ₫ - 44.999.782 ₫
 4. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Manara 18 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Manara 18 mm

  Vàng Hồng 14K
  12.160.695,00 ₫
  6.962.230  - 69.622.305  6.962.230 ₫ - 69.622.305 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mounira 25 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Mounira 25 mm

  Vàng Hồng 14K
  16.646.806,00 ₫
  8.005.716  - 95.306.145  8.005.716 ₫ - 95.306.145 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Grapploct

  Vàng Hồng 14K
  27.324.492,00 ₫
  13.140.786  - 156.437.932  13.140.786 ₫ - 156.437.932 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Najila 18 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Najila 18 mm

  Vàng Trắng 14K
  13.643.707,00 ₫
  7.290.530  - 78.112.830  7.290.530 ₫ - 78.112.830 ₫
 8. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Manara 32 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Manara 32 mm

  Vàng 14K
  20.539.712,00 ₫
  9.093.918  - 117.593.775  9.093.918 ₫ - 117.593.775 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai GLAMIRA Tona

  Vàng 14K
  18.426.422,00 ₫
  9.142.881  - 105.494.782  9.142.881 ₫ - 105.494.782 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Voegele

  Vàng 14K
  18.352.270,00 ₫
  9.106.088  - 105.070.252  9.106.088 ₫ - 105.070.252 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Sven

  Vàng Hồng 14K
  15.534.548,00 ₫
  8.300.903  - 88.938.255  8.300.903 ₫ - 88.938.255 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Aerin

  Vàng 14K
  17.833.217,00 ₫
  10.209.857  - 102.098.572  10.209.857 ₫ - 102.098.572 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Najila 12 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Najila 12 mm

  Vàng 14K
  10.344.006,00 ₫
  6.080.064  - 59.221.410  6.080.064 ₫ - 59.221.410 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Tameka 18 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Tameka 18 mm

  Vàng Trắng 14K
  13.643.707,00 ₫
  7.082.229  - 78.112.830  7.082.229 ₫ - 78.112.830 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 18 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 18 mm

  Vàng Trắng 14K
  14.459.364,00 ₫
  7.284.870  - 82.782.622  7.284.870 ₫ - 82.782.622 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Methvin

  Vàng 14K
  13.754.934,00 ₫
  7.559.964  - 78.749.625  7.559.964 ₫ - 78.749.625 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Scillonian

  Vàng 14K
  30.068.064,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mishel 12 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Mishel 12 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  13.866.160,00 ₫
  7.197.701  - 79.386.412  7.197.701 ₫ - 79.386.412 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Moudy

  Vàng 14K
  12.308.997,00 ₫
  7.047.135  - 70.471.357  7.047.135 ₫ - 70.471.357 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Fearlessly Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Fearlessly

  Vàng Trắng 14K
  14.162.762,00 ₫
  7.567.888  - 81.084.517  7.567.888 ₫ - 81.084.517 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Tilsted

  Vàng Trắng 14K
  15.719.925,00 ₫
  8.639.958  - 89.999.572  8.639.958 ₫ - 89.999.572 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Dovie

  Vàng 14K
  26.026.857,00 ₫
  13.112.767  - 149.008.725  13.112.767 ₫ - 149.008.725 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Gose

  Vàng Trắng 14K
  14.199.838,00 ₫
  7.804.491  - 81.296.782  7.804.491 ₫ - 81.296.782 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Vàng Trắng 14K
  11.196.738,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 28. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 25 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 25 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  17.462.463,00 ₫
  7.998.075  - 99.975.937  7.998.075 ₫ - 99.975.937 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Dabir

  Vàng 14K
  12.308.997,00 ₫
  7.047.135  - 70.471.357  7.047.135 ₫ - 70.471.357 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Jaredaz

  Vàng Trắng 14K
  12.790.976,00 ₫
  7.030.154  - 73.230.780  7.030.154 ₫ - 73.230.780 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Stroh

  Vàng Trắng 14K
  21.651.972,00 ₫
  9.916.933  - 123.961.672  9.916.933 ₫ - 123.961.672 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Elke

  Vàng Hồng 14K
  27.287.416,00 ₫
  13.122.956  - 156.225.667  13.122.956 ₫ - 156.225.667 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Viande

  Vàng 14K
  30.179.290,00 ₫
  12.901.070  - 172.782.195  12.901.070 ₫ - 172.782.195 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Sturtz

  Vàng Trắng 14K
  18.463.496,00 ₫
  9.161.276  - 105.707.040  9.161.276 ₫ - 105.707.040 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Cuvelt

  Vàng Hồng 14K
  16.461.431,00 ₫
  8.796.184  - 94.244.835  8.796.184 ₫ - 94.244.835 ₫
 36. Bông Tai GLAMIRA Aquart

  Vàng 14K
  10.047.403,00 ₫
  5.752.330  - 57.523.305  5.752.330 ₫ - 57.523.305 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Jorden

  Vàng 14K
  24.951.673,00 ₫
  10.666.364  - 142.853.092  10.666.364 ₫ - 142.853.092 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Genao

  Vàng 14K
  17.462.463,00 ₫
  8.664.581  - 99.975.937  8.664.581 ₫ - 99.975.937 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Oros

  Vàng Trắng 14K
  26.323.459,00 ₫
  12.458.431  - 150.706.830  12.458.431 ₫ - 150.706.830 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Fleury

  Vàng 14K
  20.317.261,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Kabutops

  Vàng Hồng 14K
  17.721.990,00 ₫
  8.793.354  - 101.461.777  8.793.354 ₫ - 101.461.777 ₫
 42. Bông Tai GLAMIRA Waldon

  Vàng Hồng 14K
  27.843.546,00 ₫
  11.902.584  - 159.409.620  11.902.584 ₫ - 159.409.620 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Bông Tai GLAMIRA Escamilla

  Vàng 14K
  15.163.794,00 ₫
  8.102.791  - 86.815.620  8.102.791 ₫ - 86.815.620 ₫
 45. Bông Tai GLAMIRA Riposte

  Vàng Trắng 14K
  14.830.118,00 ₫
  8.490.525  - 84.905.257  8.490.525 ₫ - 84.905.257 ₫
 46. Bông Tai GLAMIRA Bestial

  Vàng 14K
  12.012.394,00 ₫
  6.602.232  - 68.773.252  6.602.232 ₫ - 68.773.252 ₫
 47. Bông Tai GLAMIRA Henriques

  Vàng 14K
  16.276.054,00 ₫
  8.697.128  - 93.183.517  8.697.128 ₫ - 93.183.517 ₫
 48. Bông Tai GLAMIRA Halima

  Vàng Hồng 14K
  28.585.052,00 ₫
  13.747.010  - 163.654.882  13.747.010 ₫ - 163.654.882 ₫
 49. Bông Tai GLAMIRA Brant

  Vàng 14K
  12.828.051,00 ₫
  7.050.532  - 73.443.045  7.050.532 ₫ - 73.443.045 ₫
 50. Bông Tai GLAMIRA Barre

  Vàng Trắng 14K
  13.903.235,00 ₫
  7.959.867  - 79.598.677  7.959.867 ₫ - 79.598.677 ₫
 51. Bông Tai GLAMIRA Aleydisse

  Vàng 14K
  32.440.883,00 ₫
  13.867.858  - 185.730.247  13.867.858 ₫ - 185.730.247 ₫
 52. Bông Tai GLAMIRA Hurley

  Vàng Trắng 14K
  20.280.185,00 ₫
  10.062.687  - 116.107.935  10.062.687 ₫ - 116.107.935 ₫
 53. Bông Tai GLAMIRA Aleiah

  Vàng Hồng 14K
  22.059.800,00 ₫
  10.608.911  - 126.296.565  10.608.911 ₫ - 126.296.565 ₫
 54. Bông Tai GLAMIRA Arriaga

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  35.888.885,00 ₫
  15.889.735  - 205.470.720  15.889.735 ₫ - 205.470.720 ₫
 55. Bông Tai GLAMIRA Eca

  Vàng Trắng 14K
  15.089.645,00 ₫
  8.639.109  - 86.391.097  8.639.109 ₫ - 86.391.097 ₫
 56. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Manara 12 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Manara 12 mm

  Vàng Hồng 14K
  9.454.199,00 ₫
  5.773.556  - 54.127.095  5.773.556 ₫ - 54.127.095 ₫
 57. Bông Tai GLAMIRA Sudum

  Vàng Hồng 14K
  11.530.416,00 ₫
  6.337.328  - 66.013.837  6.337.328 ₫ - 66.013.837 ₫
 58. Bông Tai GLAMIRA Agatex

  Vàng Hồng 14K
  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 59.009.152  5.900.915 ₫ - 59.009.152 ₫
 59. Bông Tai GLAMIRA Jolteon

  Vàng 14K
  25.062.899,00 ₫
  12.053.149  - 143.489.880  12.053.149 ₫ - 143.489.880 ₫
 60. Bông Tai GLAMIRA Narciso

  Vàng 14K
  14.422.289,00 ₫
  8.257.035  - 82.570.357  8.257.035 ₫ - 82.570.357 ₫
 61. Bông Tai GLAMIRA Caroun

  Vàng 14K
  17.017.560,00 ₫
  8.443.827  - 97.428.780  8.443.827 ₫ - 97.428.780 ₫
 62. Bông Tai GLAMIRA Alavi

  Vàng Hồng 14K
  17.907.367,00 ₫
  8.885.334  - 102.523.095  8.885.334 ₫ - 102.523.095 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Najila 25 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Najila 25 mm

  Vàng 14K
  18.129.819,00 ₫
  8.580.525  - 103.796.677  8.580.525 ₫ - 103.796.677 ₫
 64. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Najila 32 mm Hoops & Huggies

  Bông Tai GLAMIRA Najila 32 mm

  Vàng Trắng 14K
  32.626.260,00 ₫
  13.698.048  - 186.791.565  13.698.048 ₫ - 186.791.565 ₫

You’ve viewed 60 of 237 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng