Đang tải...
Tìm thấy 245 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai GLAMIRA Vian

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.801.845,00 ₫
  7.041.476  - 66.013.837  7.041.476 ₫ - 66.013.837 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Jeaeane

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.103.739,00 ₫
  5.327.804  - 53.278.042  5.327.804 ₫ - 53.278.042 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Lotus

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.669.789,00 ₫
  3.969.320  - 35.023.417  3.969.320 ₫ - 35.023.417 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Junin

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.301.852,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 5. Bông Tai GLAMIRA Seguirest

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.075.438,00 ₫
  5.306.578  - 53.065.785  5.306.578 ₫ - 53.065.785 ₫
 6. Bông Tai GLAMIRA Alose

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.999.971,00 ₫
  4.559.977  - 44.999.782  4.559.977 ₫ - 44.999.782 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Juana

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  9.424.483,00 ₫
  7.068.362  - 70.683.622  7.068.362 ₫ - 70.683.622 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Kreynena

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.018.848,00 ₫
  3.416.020  - 30.141.360  3.416.020 ₫ - 30.141.360 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 25 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 25 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  13.330.125,00 ₫
  7.998.075  - 99.975.937  7.998.075 ₫ - 99.975.937 ₫
 11. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mishel 25 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Mishel 25 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  18.820.665,00 ₫
  10.351.365  - 141.154.987  10.351.365 ₫ - 141.154.987 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Rama

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  19.301.795,00 ₫
  8.685.807  - 144.763.462  8.685.807 ₫ - 144.763.462 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Manojo

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.547.143,00 ₫
  4.548.657  - 41.603.572  4.548.657 ₫ - 41.603.572 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Lalita

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  13.528.237,00 ₫
  10.822.589  - 101.461.777  10.822.589 ₫ - 101.461.777 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Krug

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  20.688.581,00 ₫
  10.758.062  - 155.164.357  10.758.062 ₫ - 155.164.357 ₫
 16. Bông Tai GLAMIRA Laterem

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.641.473,00 ₫
  6.113.178  - 57.311.047  6.113.178 ₫ - 57.311.047 ₫
 17. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sadira 18 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sadira 18 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  10.811.269,00 ₫
  7.351.662  - 81.084.517  7.351.662 ₫ - 81.084.517 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mishel 12 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Mishel 12 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  10.584.855,00 ₫
  7.197.701  - 79.386.412  7.197.701 ₫ - 79.386.412 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai GLAMIRA Leyna

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  19.018.777,00 ₫
  14.264.082  - 142.640.827  14.264.082 ₫ - 142.640.827 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Bonny

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  16.273.507,00 ₫
  11.391.454  - 122.051.302  11.391.454 ₫ - 122.051.302 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Circulo

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  22.499.893,00 ₫
  12.374.941  - 168.749.197  12.374.941 ₫ - 168.749.197 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Foglia

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  16.782.939,00 ₫
  10.069.763  - 125.872.042  10.069.763 ₫ - 125.872.042 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Maly

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  22.273.479,00 ₫
  10.023.065  - 167.051.092  10.023.065 ₫ - 167.051.092 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Pescado

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  18.396.139,00 ₫
  8.830.146  - 137.971.042  8.830.146 ₫ - 137.971.042 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông Tai GLAMIRA Strast

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  18.622.553,00 ₫
  9.311.276  - 139.669.147  9.311.276 ₫ - 139.669.147 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Uctiv

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  14.518.799,00 ₫
  7.985.339  - 108.890.992  7.985.339 ₫ - 108.890.992 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Lottie

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  14.037.669,00 ₫
  9.545.614  - 105.282.517  9.545.614 ₫ - 105.282.517 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Farabadan

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.122.603,00 ₫
  6.254.404  - 60.919.522  6.254.404 ₫ - 60.919.522 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Psenica

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  9.028.259,00 ₫
  6.680.911  - 67.711.942  6.680.911 ₫ - 67.711.942 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sherika 12 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sherika 12 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.547.129,00 ₫
  6.410.346  - 64.103.467  6.410.346 ₫ - 64.103.467 ₫
 33. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sherika 18 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sherika 18 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  10.584.855,00 ₫
  7.409.398  - 79.386.412  7.409.398 ₫ - 79.386.412 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sherika 25 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sherika 25 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  13.103.711,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sherika 32 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sherika 32 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  16.981.051,00 ₫
  8.999.957  - 127.357.882  8.999.957 ₫ - 127.357.882 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sadira 12 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sadira 12 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.999.957,00 ₫
  6.569.968  - 67.499.677  6.569.968 ₫ - 67.499.677 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sadira 25 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sadira 25 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  12.877.297,00 ₫
  7.726.378  - 96.579.727  7.726.378 ₫ - 96.579.727 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sadira 32 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sadira 32 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  14.943.325,00 ₫
  7.919.962  - 112.074.937  7.919.962 ₫ - 112.074.937 ₫
 39. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 12 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 12 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.773.543,00 ₫
  6.580.157  - 65.801.572  6.580.157 ₫ - 65.801.572 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 18 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 18 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  11.037.683,00 ₫
  7.284.870  - 82.782.622  7.284.870 ₫ - 82.782.622 ₫
 41. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Nayely 32 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nayely 32 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  17.207.465,00 ₫
  8.947.881  - 129.055.987  8.947.881 ₫ - 129.055.987 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mishel 18 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Mishel 18 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  14.462.195,00 ₫
  8.677.317  - 108.466.462  8.677.317 ₫ - 108.466.462 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Mishel 32 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Mishel 32 mm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  22.018.763,00 ₫
  10.348.818  - 165.140.722  10.348.818 ₫ - 165.140.722 ₫
 45. Bông Tai GLAMIRA Maribel

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  9.565.992,00 ₫
  6.887.514  - 71.744.940  6.887.514 ₫ - 71.744.940 ₫
 46. Bông Tai GLAMIRA Ofelia

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  11.037.683,00 ₫
  7.726.378  - 82.782.622  7.726.378 ₫ - 82.782.622 ₫
 47. Bông Tai GLAMIRA Moresby

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  11.575.416,00 ₫
  8.681.562  - 86.815.620  8.681.562 ₫ - 86.815.620 ₫
 48. Bông Tai GLAMIRA Veneta

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.301.852,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 49. Bông Tai GLAMIRA Curt

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  35.037.569,00 ₫
  18.569.911  - 262.781.767  18.569.911 ₫ - 262.781.767 ₫
 50. Bông Tai GLAMIRA Arriaga

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  27.396.096,00 ₫
  15.889.735  - 205.470.720  15.889.735 ₫ - 205.470.720 ₫
 51. Bông Tai GLAMIRA Addey

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  10.358.441,00 ₫
  7.250.908  - 77.688.307  7.250.908 ₫ - 77.688.307 ₫
 52. Bông Tai GLAMIRA Phosphorus

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.773.543,00 ₫
  6.316.950  - 65.801.572  6.316.950 ₫ - 65.801.572 ₫
 53. Bông Tai GLAMIRA Limenia

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.179.206,00 ₫
  5.889.028  - 61.344.045  5.889.028 ₫ - 61.344.045 ₫
 54. Bông Tai GLAMIRA Zuxra

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.490.525,00 ₫
  6.113.178  - 63.678.937  6.113.178 ₫ - 63.678.937 ₫
 55. Bông Tai GLAMIRA Longstar

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.226.385,00 ₫
  4.669.788  - 46.697.887  4.669.788 ₫ - 46.697.887 ₫
 56. Bông Tai GLAMIRA Venuen

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  5.462.238,00 ₫
  4.151.300  - 40.966.785  4.151.300 ₫ - 40.966.785 ₫
 57. Bông Tai GLAMIRA Dottyen

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  9.028.259,00 ₫
  6.500.346  - 67.711.942  6.500.346 ₫ - 67.711.942 ₫
 58. Bông Tai GLAMIRA Gardon

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  10.726.364,00 ₫
  7.722.982  - 80.447.730  7.722.982 ₫ - 80.447.730 ₫
 59. Bông Tai GLAMIRA Godzi

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  13.358.427,00 ₫
  8.682.977  - 100.188.202  8.682.977 ₫ - 100.188.202 ₫
 60. Bông Tai GLAMIRA Gomme

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  8.150.904,00 ₫
  6.113.178  - 61.131.780  6.113.178 ₫ - 61.131.780 ₫
 61. Bông Tai GLAMIRA Odore

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  12.905.599,00 ₫
  9.033.919  - 96.791.992  9.033.919 ₫ - 96.791.992 ₫
 62. Bông Tai GLAMIRA Adzhar

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  17.999.914,00 ₫
  11.339.945  - 134.999.355  11.339.945 ₫ - 134.999.355 ₫
 63. Bông Tai GLAMIRA Cambiamento

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  14.292.385,00 ₫
  9.290.050  - 107.192.887  9.290.050 ₫ - 107.192.887 ₫
 64. Bông Tai GLAMIRA Latzm

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  7.386.757,00 ₫
  5.540.067  - 55.400.677  5.540.067 ₫ - 55.400.677 ₫

You’ve viewed 60 of 245 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng